Статистики 2016

15/03/2016 16:31, Огнян Тенчев (drJeckyll), 1626/4253 прочита, 2 коментара

 

Статистика за използваните нови двигатели (ICE)


1 1 1,2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4,5,6 6 6 6 6 6 6 6 6
1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5
1 1 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5,6 6 6 6 6 6 6
1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4
1 1 1 1 1 2 2 2 2,3 3 3 3 3 3,4 4 4 4 5 5 5 5
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4
1 1 1 1 1 2 2 2 2,3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2,3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5
1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5
1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5
1 1 1 1 2 2 2 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
1 1 1 1 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 5,6,7 7 7 8 8 8 8 8 8
1 1 2 2 2 2 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5,6 6 6 6 6
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4
1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4
1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4
1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4,5

Статистика за използваните скоростни кутии


* * *
*
* * ,* *
* *
,*
*
,* *
* *
*
*
* *
* * ,*

Н - нова скоростна кутия в цикъл от шест състезания
Нр - сменена скоростна кутия с резервна
Но - нова скоростна кутия заради отпадане в предишния старт
Нс - нова скоростна кутия заради нестартиране в предишния старт
Н* - нова скоростна кутия с наказание от пет места назад

Статистика за използваните MGU-K


1 1 1,2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4,5,6 6 6 6 6 6 6 6 6
1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2,3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5
1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5
1 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4
1 1 1 1 1 2 2 2 2,3 3 3 3 3 3,4 4 4 4 5 5 5 5
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4
1 1 1 1 1 2 2 2 2,3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2,3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5
1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4
1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4
1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4
1 1 1 1,2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4
1 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5,6,7 7 7 7 7 7 7 7 7
1 1 2 2 2 2 3,4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5,6 6 6 6 6
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4
1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4
1 1 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5
1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4,5

Статистика за използваните MGU-H


1 1 1,2 2,3 4 4 4 4 5 5 5 5 6,7,8 8 8 8 8 8 8 8 8
1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5
1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3,4 4 4 5 5,6 6 6 6 6 6 6
1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3,4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4
1 1 1 1 1 2 2 2 2,3 3 3 3 3 3,4 4 4 4 5 5 5 5
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4
1 1 1 1 1 2 2 2 2,3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2,3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5
1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3,4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
1 1 1 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4,5 5 5 5 5 5
1 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5,6,7 7 7 8,9 9 9 9 9 9
1 1 2 2 2 2 3,4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5,6 6 6 6 6
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5
1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4
1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4
1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4

Статистика за използваните батерии (ES)


1 1 1 1,2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5
1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4
1 1 1 1,2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5
1 1 1 1,2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5
1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4
1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 5 5 5
1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4
1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4
1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4,5 5 5 5 5
1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4
1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4
1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 5,6 6 6 7 7 7 7 7 7
1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3,4 5 5 5 5 5,6 6 6 6 6
1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2,3 3 3 3 3 4 5 5 5 5
1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4

Статистика за използваните турбокомпресори (TC)


1 1 1,2 2,3 4 4 4 4 5 5 5 5 6,7,8 8 8 8 8 8 8 8 8
1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5
1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3,4 4 4 5 5,6 6 6 6 6 6 6
1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3,4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4
1 1 1 1 1 2 2 2 2,3 3 3 3 3 3,4 4 4 4 5 5 5 5
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4
1 1 1 1 1 2 2 2 2,3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2,3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5
1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5
1 1 1 1 2 3 3 3 3 4 4 4,5 6 6 6 6 6 6 6 6 6
1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4,5 5 5 5 5 5
1 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5,6,7 7 7 8,9 9 9 9 9 9
1 1 2 2 2 2 3,4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5,6 6 6 6 6
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5
1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4
1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3,4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5
1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3,4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5

Статистика за използваните контролни електроники (CE)


1 1 1 1,2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5
1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4
1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5
1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5
1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4
1 2 2,3 3 3,4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3
1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5
1 1,2 2 2 2,3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5
1 1,2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4
1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4,5 5 5 5 5
1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4
1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5
1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 5,6 6 6 7 7 7 7 7 7
1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3,4 5 5 5 5 5,6 6 6 6 6
1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2,3 3 3 3 3 4 5 5 5 5
1 1 1 1 1 2 2 2 2,3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4


Победи

Пилот Победи
10
9
1
1


Първи позиции


Пилот Първи позиции
12
8
1


Подиуми


Пилот Подиуми
17
16
8
7
7
4
2
1
1


Наказателни точки


Общо
2 2
2 2 2 6
3 -3 2 2 2 6
3 2 5
2 2
2 2 2 6
0
8 -2 -3 1 4
4 4
4 -2 -2 3 3
2 2 4
2 2
2 3 2 -2 2 1 8
2 2 1 5
4 2 6
2 2 2 6
2 2
2 -2 0
4 4
2 2 4
2 2
6 -2 -2 2
2 2 3 7


Наказателните точки остават в талона на пилота за 12 месеца. В първия кръг са посочени точките пренесени от предния сезон.


Порицания


Общо
1 1 2
1 1
1 1
0
1 1
1 1
0
1 1
0
0
1 1
0
0
1 1 2
1 1
0
0
0
1 1
1 1
0
0


Отпадания

(ако пилот е покрил 90% от състезателната дистанция той не се счита за отпаднал)

Пилот Повреди Инциденти Не
стартира
Дискв. Не се
класира
Общо
6
6
6
5
5
5
5
4
4
4
4
4
. 4
3
3
3
3
2
2
1
0
0
0
0


Обиколки


Пилот Обиколки
1267
1260
1202
1186
1186
1176
1161
. 1154
1154
1125
1096
1094
1077
1061
1057
1048
1042
1032
1030
969
961
611
508
56

Отбор Обиколки
2404
2388
2347
2302
2215
2213
2167
2162
2151
2126
2038


Средна стартова позиция


Пилот Средна стартова позиция
1.76
4.00
4.05
5.43
6.00
6.05
8.29
8.38
9.71
10.86
12.00
12.14
12.15
13.05
13.76
13.81
13.95
17.10
17.33
18.24
18.62
18.76
19.83
20.44


Средна финална позиция


Пилот Средна финална позиция
Завършени Всички
3.19 3.19
3.76 3.76
4.38 4.38
6.90 6.90
7.33 7.33
7.52 7.52
8.57 8.57
9.67 9.67
10.00 10.00
11.38 11.38
11.38 11.38
11.60 11.60
12.05 12.05
13.86 13.86
13.90 13.90
14.52 14.52
15.00 15.00
15.05 15.05
15.86 15.86
15.95 15.95
15.95 15.95
17.29 17.29
18.00 18.00
18.67 18.67

Наказания

01. Австралия

02. Бахрейн

03. Китай

04. Русия

05. Испания

 • Няма

06. Монако

07. Канада

 • Даниил Квят ще бъде върнат с три места назад заради инцидента с Магнусен в Монако
 • Маркус Ериксон ще бъде върнат с три места назад заради инцидента с Наср в Монако
 • Кевин Магнусен получава наказание от пет места назад заради смяна на скоростна кутия
 • Карлос Сайнц ще бъде върнат с пет места назад заради сменя на скоростната кутия

08. Азербайджан

 • Серхио Перес ще бъде върнат с пет места назад заради смяна на скоростната кутия - http://f1.f-e-n.net/index.php/url163697
 • Карлос Сайнц ще бъде върнат с пет места назад заради смяна на скоростната кутия - http://f1.f-e-n.net/index.php/url163837 
 • Кевин Магнусен ще стартира от бокса след смяна на скоростната кутия и промени по настройките на окачването - http://f1.f-e-n.net/index.php/url163837

09. Австрия

 • Себастиан Фетел ще бъде върнат с пет места назад заради смяна на скоростната кутия - http://f1.f-e-n.net/index.php/url165611
 • Нико Розберг ще бъде върнат с пет места назад заради смяна на скоростната кутия - http://f1.f-e-n.net/index.php/url165859
 • Джулиън Палмър ще бъде върнат с три места назад заради бързо движение при жълти знамена - http://f1.f-e-n.net/index.php/url165883 
 • Фелипе Наср ще бъде върнат с три места назад заради бързо движение при жълти знамена - http://f1.f-e-n.net/index.php/url165883
 • Рио Харианто ще бъде върнат с три места назад заради бързо движение при жълти знамена - http://f1.f-e-n.net/index.php/url165883

10. Великобритания

11. Унгария
 • Маркус Ериксон ще стартира от бокса заради ново шаси
 • Рио Харианто ще бъде върнат с пет места назад заради смяна на скоростната кутия

12. Германия

13. Белгия

 •  Люис Хамилтън ще бъде върнат с 55 места назад заради смяна на компоненти от задвижващата система - http://f1.f-e-n.net/index.php/url170540
 • Фернандо Алонсо ще бъде върнат с 60 места назад заради смяна на компоненти от задвижващата система - http://f1.f-e-n.net/index.php/url170611
 • Маркус Ериксон ще бъде върнат с 10 места назад заради смяна на компоненти от задвижващата система - http://f1.f-e-n.net/index.php/url170605
 • Естебан Гутиерес ще бъде върнат с пет места назад заради задържане на Верлайн - http://f1.f-e-n.net/index.php/url170829
 • Люис Хамилтън ще бъде върнат с още 5 места назад заради смяна на скоростната кутия

14. Италия

 • Ромен Грожан ще бъде върнат с още 5 места назад заради смяна на скоростната кутия - http://f1.f-e-n.net/index.php/url171589
 • Естебан Окон получава наказание от пет места назад заради смяна на скоростната кутия

15. Сингапур

 • Серхио Перес ще бъде върнат с осем места назад заради бързо движение и изпреварване при жълти флагове - http://f1.f-e-n.net/index.php/url172500
 • Себастиан Фетел ще получи наказание от 20 места назад заради смяна на елементи от задвижващата система (ICE, TC и MGU-H)
 • Себастиан Фетел ще получи наказание от 5 места назад заради смяна на скоростната кутия
 • Ромен Грожан ще получи наказание от 5 места назад заради смяна на скоростната кутия

16. Малайзия

 • Фернано Алонсо ще бъде върнат с 45 места назад заради смяна на елементи от задвижващата система - http://f1.f-e-n.net/index.php/url173397

17. Япония

18. САЩ

 • Няма

19. Мексико

 • Ромен Грожан ще стартира от бокса, заради смяна на пода с друга модификация

20. Бразилия

21. Абу Даби

 • Няма

Бивши пилоти при комисарите

01. Австралия - Мартин Донъли
02. Бахрейн - Дерек Уоруик
03. Китай - Алън Джоунс
04. Русия - Емануеле Пиро
05. Испания - Мартин Донъли
06. Монако - Емануеле Пиро
07. Канада - Дерек Уоруик
08. Азербайджан - Дерек Дейли
09. Австрия - Мартин Донъли
10. Великобритания - Найджъл Менсъл
11. Унгария - Алън Джоунс
12. Германия - Емерсон Фитипалди
13. Белгия - Дани Съливан
14. Италия - Том Кристенсен
15. Сингапур - Марк Блъндел
16. Малайзия - Дерек Уоруик
17. Япония - Емануеле Пиро
18.
САЩ - Марк Блъндел
19. Мексико - Дани Съливан
20. Бразилия - Мика Сало
21. Абу Даби - Том Кристенсен


Още от сезон 2016:
Коментари

 
Freeman
freeman75_at_gmail.com
Спор | Отговор
Хонда лидери по всичко без контролни електроники (CE)! При Бътън вече са на 4-ти двигател, с кутиите са зле, с МГУ-Х и там пак така. Даже и при използваните батериите Алонсо на трета батерия заедно с Хамилтън.
Рейтинг: [0|0|0.00] 0 / 0

Публикуван на: 30/06/2016 14:57

 
drJeckyll
drJeckyll_at_f-e-n.net
Спор | Отговор
@Freeman: Верстапен вече има пети елемент - електроника. След него е Бътън с 4x4, след това е Хамилтън с 2x4 и тогава е Алонсо с 6x3, но той загуби един комплект още в първото състезание след катастрофата.
Рейтинг: [0|0|0.00] 0 / 0

Публикуван на: 30/06/2016 16:40

 

Нов коментар

 

Само регистрирани потребители могат да коментират. Ако вече имате регистрация можете да влезете в сайта от "Вход". В противен случай можете да се регистирате като натиснете "Вход" и избере "Регистрация". За повече информация: f1.f-e-n.net/index.php/url14729
tune-grudge
tune-grudge
tune-grudge
tune-grudge
tune-grudge
interoffice
interoffice
interoffice
interoffice