Статистики 2015

05/03/2015 20:11, Огнян Тенчев (drJeckyll), 2140/6231 прочита, 4 коментара

 

Статистика за използваните нови двигатели (ICE)


1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4
1,2 2 2,3 3 3,4 4 4 5 5 5 5 6,7 7 7 7 7 7 8 8
1 2 2 3 3,4 4 4 4,5 5 5 5 6,7 7 7,8 8 8 8 8 8
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4
1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5
1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5,6 6 6
- 2 2 2 3 3 3,4 5 5 5,6 7,8 9 9 9 10 10 11 11,12 12
1 1,2 2 2 3 3 3,4 4,5 5 5,6 7,8 9 9 9 9 9 10,11 11 11
1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4
1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4
1 1 2 2,3 3,4 4 4,5 5 5 5 5,6 6,7,8 8 8 8 8 8 8 8
1 1 2 2 2,3 3 3 3 3,4 4 4 5,6 6 6 6,7 7 7 7 7
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4
1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4
1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4
0 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5
0 1 2 2 2 2 3 3 3 3,4 4 4 - - 5 - - - 5
- - - - - - - - - - - - 4 4 - 5 5 5 -

Статистика за използваните скоростни кутии


* *
,*
* ,
- * *
*
* * *
0 *
0
*

Н - нова скоростна кутия в цикъл от шест състезания
Нр - сменена скоростна кутия с резервна
Но - нова скоростна кутия заради отпадане в предишния старт
Нс - нова скоростна кутия заради нестартиране в предишния старт
Н* - нова скоростна кутия с наказание от пет места назад

Статистика за използваните MGU-K


1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4
1,2 2 2 2 2 2 2 2 2 2,3 4 5,6 6 6 6 6 6 6 6
1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3,4 4 4,5 5 5 5 5 5
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4
1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4
1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4
- 1 2 2 2 2 2 3 3 3,4,5 6,7 7 7 7 7 7 7 7,8 8
1 1 2 2 3 3 3,4 4,5 5 5,6 7,8 8 8 8 8 8 9,10 10 10
1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4
1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4
1 1 1 2 2,3 3 3 3 3 3 3,4 4,5 5 5 5 5 5 5 5
1 1 1 1 1,2 2 2 2 2,3 3 3 4,5 5 5 5 5 5 5 5
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3,4 4 4 4
1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4
1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4
0 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4
0 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 - - 3 - - - 4
- - - - - - - - - - - - 3 3 - 4 4 4 -

Статистика за използваните MGU-H


1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4
1,2 2 2 2 2,3 3 3 3 3 3 4 5,6 6 6 6 6 6 6 6
1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3,4 4 4,5 5 5 5 5 5
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4
1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4
1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4,5 5 5
- 2 3 3 3 3 4 5 5 5,6 7,8 8 8 8 9,10 10 10 10,11 11
1 1,2 3 3 3 3 4,5 5,6 6 6,7 8,9 9 9 9 9 9 10,11,12 12 12
1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4
1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4
1 1 2 2,3 3 3 3 3 3 3 3 3,4 4 4 4 4 4 4 4
1 1 2 2 2 2 2 2 2,3 3 3 4,5 5 5 5,6 6 6 6 6
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4
1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4
1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4
0 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5
0 1 2 2 2 2 3 3 3 3,4 4 4 - - 5 - - - 5
- - - - - - - - - - - - 4 4 - 5 5 5 -

Статистика за използваните батерии (ES)


1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4
1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4,5 5
1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3,4 4 4 4 4 4
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4
1 1 1 1 1 2 2 2 2,3 3 3 3 3 3 3 4 4,5 5 5
- 1,2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5
1 1 1 1,2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4
1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3
1,2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3,4 4
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2,3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1,2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4
1 1 1 1 1 2 2 2 2 2,3 3 3 3 3 3,4 4 4 4 4
0 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4
0 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 - - 3 - - - 4
- - - - - - - - - - - - 3 3 - 3 4 5 -

Статистика за използваните турбокомпресори (TC)


1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4
1,2 2 2 2 2,3 3 3 3 3 3 3,4 5,6 6 6 6 6 6 6 6
1 1 1 2 2,3 3 3 3 3 3 3,4 5,6 6 6,7 7 7 7 7 7
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4
1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4
1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4,5 5 5
- 2 3 3 3 3 4 5 5 5,6 7,8 8 8 8 9,10 10 10 10,11 11
1 1,2 3 3 3 3 4,5 5,6 6 6,7 8,9 9 9 9 9 9 10,11,12 12 12
1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4
1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4
1 1 1 2 2 2 2 2,3 3 3 3 4,5 5 5 5 5 5 5 5
1 1 2 2 2 2 2 2 2,3 3 3 4,5 5 5 5 5 5 5 5
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4
1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4
1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4
0 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5
0 1 2 2 2 2 3 3 3 3,4 4 4 - - 5 - - - 5
- - - - - - - - - - - - 4 4 - 5 5 5

Статистика за използваните контролни електроники (CE)


1,2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4
1 1,2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4,5 5
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3,4 4 4 4 4 4
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4
1 1 1 1 2 2 2 2 2,3 3 3 3 3 3 4 4 4,5 5 5
- 1,2 2 2 2 3 4 4 4 4,5 6 6 6 6 7 7 7 7 7
1 1 1 1,2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5,6 6 6
1 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 1,2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3
1,2 2 2 2 2 2 2,3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2,3 3 3 3 3 3,4 4 4 4 4
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2,3 3 3 3 3 3,4 4 4 4
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1,2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4
1 1 1 1 2 2 2 2 2 2,3 3 3 3 3 3,4 4 4 4 4
0 1 2 2 2 2 2 2,3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4,5
0 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 - - 4 - - - 4
- - - - - - - - - - - - 3 3 - 4 4 4 -


Победи

Пилот Победи
10
6
3


Първи позиции


Пилот Първи позиции
11
7
1


Подиуми


Пилот Подиуми
17
15
13
3
2
2
2
1
1
1


Наказателни точки


Общо
0 2 2
0 0
0 0
0 2 2
0 0
2 -2 2 2
0 3 3
0 3 3
0 2 2
0 2 2
4 -2 -2 0
0 2 2 4
2 2 4
0 2 3 3 8
0 0
2 2 2 6
5 3 -3 -1 2 -1 1 6
5 -2 2 -3 2 4
0 2 2
0 0
0 2 2


Наказателните точки остават в талона на пилота за 12 месеца. В първия кръг са посочени точките пренесени от предния сезон.


Порицания


Общо
1 1
0
0
1 1
0
1 1 2
1 1
0
0
0
1 1 2
1 1
0
0
0
1 1 2
0
1 1
0
1 1


Отпадания

(ако пилот е покрил 90% от състезателната дистанция той не се счита за отпаднал)

Пилот Повреди Инциденти Не
стартира
Дискв. Не се
класира
Общо
9
7
. 7
6
6
6
5
4
4
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
0


Обиколки


Пилот Обиколки
1127
1123
1120
1100
1081
1080
1060
1038
1027
1025
999
964
. 958
928
901
872
857
840
777
737
302
0

Отбор Обиколки
2220
2118
2108
2091
2059
2024
1983
1852
1768
1634
0


Средна стартова позиция


Пилот Средна стартова позиция
1.58
2.05
5.32
7.05
7.42
7.47
8.11
9.89
9.89
10.16
10.26
11.37
11.89
12.37
13.58
14.26
15.78
15.95
17.00
17.80
18.16
18.50


Средна финална позиция


Пилот Средна финална позиция
Завършени Всички
2.58 2.58
3.84 3.84
4.11 4.11
7.95 7.95
8.00 8.00
8.63 8.63
9.00 9.00
9.11 9.11
9.16 9.16
11.16 11.16
11.16 11.16
11.95 11.95
12.11 12.11
12.63 12.63
12.95 12.95
13.89 13.89
13.95 13.95
14.89 14.89
15.40 15.40
16.00 16.00
16.68 16.68
17.00 17.00

Наказания

01. Австралия
 • няма

02. Малайзия

03. Китай

 • Роберто Мери получава наказание заради неправилно движение зад колата на сигурността - 5 секунди добавено време и 2 наказателни точки - http://f1.f-e-n.net/index.php/url134543
 • Дженсън Бътън получава наказание заради инцидента си с Пастор Малдонадо - 5 секунди добавено време и 2 наказателни точки - http://f1.f-e-n.net/index.php/url134543

04.Бахрейн

 • Кими Райконен е порицан за опасно напускане на бокса по време на втората тренировка - http://f1.f-e-n.net/index.php/url135056
05. Испания
 • няма

06. Монако

07. Канада
 • Макс Верстапен ще бъде върнат с пет места назад заради инцидента с Грожан в Монако - http://f1.f-e-n.net/index.php/url137700
 • Макс Верстапен ще бъде върнат с десет места назад заради пети двигател от разрешени четири - http://f1.f-e-n.net/index.php/url138285
 • Себастиан Фетел ще бъде върнат с пет места назад заради изпреварване при червен флаг по време на третата тренировка - http://f1.f-e-n.net/index.php/url138286
08. Австрия
 • Даниел Рикардо ще бъде върна с десет места назад заради използването на пети двигател - http://f1.f-e-n.net/index.php/url138780
 • Фернандо Алонсо ще бъде върнат с 20 места назад заради използване на повече от позволените елементи на задвижващата система - http://f1.f-e-n.net/index.php/url138780
 • Дженсън Бътън ще буде върнат с 25 места назад заради използването на повече от позволените елементи на задвижващата система - http://f1.f-e-n.net/index.php/url139009
 • Даниил Квят ще бъде върнат с десети места назад заради използването на пети двигател - http://f1.f-e-n.net/index.php/url139013
 • Фернандо Алонсо ще бъде върнат с пет места назад заради смяна на скоростната кутия - http://f1.f-e-n.net/index.php/url139014
09. Великобритания
 • няма
10. Унгария
 • няма
11. Белгия
 • Фернандо Алонсо ще бъде върнат с 30 места назад за смяна на компоненти от задвижващата система - http://f1.f-e-n.net/index.php/url141606
 • Дженсън Бътън ще бъде върнат с 25 места назад за смяна на компоненти от задвижващата система - http://f1.f-e-n.net/index.php/url141606
 • Макс Верстапен ще бъде върнат с 10 места назад за смяна на двигател - http://f1.f-e-n.net/index.php/url141614
 • Ромен Грожан ще бъде върнат с 5 места назад за смяна на скоростна кутия - http://f1.f-e-n.net/index.php/url141795
 • Фернандо Алонсо ще бъде върнат с 25 места назад за смяна на компоненти от задвижващата система - http://f1.f-e-n.net/index.php/url141809
 • Дженсън Бътън ще бъде върнат с 25 места назад за смяна на компоненти от задвижващата система - http://f1.f-e-n.net/index.php/url141809

12. Италия

 • Карлос Сайнц ще бъде върнат с десет места назад за смяна на двигател - http://f1.f-e-n.net/index.php/url142430
 • Даниел Рикардо ще бъде върнат с 25 места назад за смяна на елементи от задвижващата система - http://f1.f-e-n.net/index.php/url142430
 • Даниил Квят ще бъде върнат с 15 места назад за смяна на елементи от задвижващата система - http://f1.f-e-n.net/index.php/url142430
 • Фернандо Алонсо ще бъде върнат с десет места назад за смяна на двигател - http://f1.f-e-n.net/index.php/url142430
 • Дженсън Бътън ще бъде върнат назад с пет места назад за смяна на двигател - http://f1.f-e-n.net/index.php/url142430
 • Даниил Квят ще бъде върнат с още пет места назад за смяна на скоростна кутия - http://f1.f-e-n.net/index.php/url142817
 • Даниел Рикардо ще бъде върнат с още 25 места назад за смяна на елементи от задвижващата система - http://f1.f-e-n.net/index.php/url142817
 • Даниил Квят ще бъде върнат с още 15 места назад за смяна на елементи за задвижващата система - http://f1.f-e-n.net/index.php/url142817
 • Карлос Сайнц ще бъде върнат с още 25 места назад за смяна на елементи от задвижващата система - http://f1.f-e-n.net/index.php/url142817
 • Макс Верстапен ще бъде върнат с още 20 места назад за смяна на елементи от задвижващата система - http://f1.f-e-n.net/index.php/url142817
 • Маркус Ериксон ще бъде върнат с три места назад за задържане на Нико Хюлкенберг - http://f1.f-e-n.net/index.php/url142834
 • Макс Верстапен ще бъде върнат с още 10 позиции назад за смяна на двигател - http://f1.f-e-n.net/index.php/url142850 
 • Макс Верстапен ще трябва да мине през бокса в първите три обиколки от състезанието заради опасно освобождаване от бокса - http://f1.f-e-n.net/index.php/url142850

13. Сингапур

 • Пилотите на Маруся ще бъдат върнати с по пет места назад заради смени на скоростната кутия - http://f1.f-e-n.net/index.php/url144026

14. Япония

15. Русия

 • Роберто Мери ще бъде върнат с 20 места назад заради смяна на компоненти от задвижващата система - http://f1.f-e-n.net/index.php/url146993
 • Фернандо Алонсо ще бъде върнат с 35 места назад заради смяна на компоненти от задвижващата система - http://f1.f-e-n.net/index.php/url146993

16. САЩ

17. Мексико

 • Дженсън Бътън ще получи сумарно наказание от 70 места назад за смяна на елементи от задвижващата система - http://f1.f-e-n.net/index.php/url150697
 • Фернандо Алонсо ще получи сумарно наказание от 15 места назад за смяна на елементи от задвижващата система - http://f1.f-e-n.net/index.php/url150697
 • Кими Райконен ще бъде върнат с 35 места назад за смяна на скоростната кутия - http://f1.f-e-n.net/index.php/url150868

18. Бразилия

 • Даниел Рикардо ще бъде върнат с 10 места назад заради смяна на двигател - http://f1.f-e-n.net/index.php/url152197
 • Валтери Ботас ще бъде върнат с три места назад заради изпреварване при червени знамена - http://f1.f-e-n.net/index.php/url152207
 • Фелипе Наср ще бъде върнат с три места назад заради задържане на Маса в квалификацията - http://f1.f-e-n.net/index.php/url152312
 • Фернандо Алонсо ще бъде върнат с 25 места назад заради смяна на елементи от задвижващата система - http://f1.f-e-n.net/index.php/url152559
 • Даниел Рикардо ще бъде върнат с 10 места назад заради смяна на елементи от задвижващата система - http://f1.f-e-n.net/index.php/url152559

Бивши пилоти при комисарите

01. Австралия - Том Кристенсен
02. Малайзия - Мик Дуън
03. Китай - Марк Блъндел
04. Бахрейн - Мика Сало
05. Испания - Алън Джоунс
06. Монако - Том Кристенсен
07. Канада - Алън Джоунс
08. Австрия - Дани Съливан
09. Великобритания - Найджъл Менсъл
10. Унгария - Емануеле Пиро
11. Белгия - Емануеле Пиро
12. Италия - Дани Съливан
13. Сингапур - Мартин Донъли
14. Япония - Емануеле Пиро
15. Русия - Дерек Дейли
16. САЩ - Том Кристинсен
17. Мексико - Марк Блъндел
18. Бразилия - Мика Сало
19. Дерек Уоруик


Още от сезон 2015:
Коментари

 
Turborotor
dimi3porta_at_gmail.com
Спор | Отговор
Браво Док! Пак много интересна и подробна и информация...
Рейтинг: [0|0|0.00] 0 / 0

Публикуван на: 29/03/2015 12:39

 
Fenix
cvetomir.stehov_at_abv.bg
Спор | Отговор
Фетел има 1 отпадане в Белгия
Рейтинг: [0|0|0.00] 0 / 0

Публикуван на: 26/10/2015 13:35

 
drJeckyll
drJeckyll_at_f-e-n.net
Спор | Отговор
@Fenix: Това, че не е стигнал до финала не значи, че не е класиран - http://www.fia.com/file/32496/download?token=eqHBjBPg. Според правилника всеки покрил 90% от дистанцията бива класиран. Точка 46.2 от спортния правилник.
Рейтинг: [0|0|0.00] 0 / 0

Публикуван на: 26/10/2015 13:41

 
Fenix
cvetomir.stehov_at_abv.bg
Спор | Отговор
Така е но мислех че статистиката е за брой отпадания тоест DNF
Рейтинг: [0|0|0.00] 0 / 0

Публикуван на: 26/10/2015 13:56

 

Нов коментар

 

Само регистрирани потребители могат да коментират. Ако вече имате регистрация можете да влезете в сайта от "Вход". В противен случай можете да се регистирате като натиснете "Вход" и избере "Регистрация". За повече информация: f1.f-e-n.net/index.php/url14729
tune-grudge
tune-grudge
tune-grudge
tune-grudge
tune-grudge
interoffice
interoffice
interoffice
interoffice