Статистики 2018

17/01/2018 14:26, Огнян Тенчев (drJeckyll), 15487/66972 прочита, няма коментари

 

Статистика за използваните нови двигатели (ICE)


1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1,2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1,2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2,3 3 4 4 4 4 4 4
1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3,4 4 4 4 4 4 4 4 4
1 2 2 2 2 2 3,4 4 4 4 4,5 5 5 5 5 6 6 7 7,8 8 8
1 1 1 1 1,2 2 3 3,4 4,5 5,6 6 6 6 6 6 7 7 7,8 8 8 8
1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2,3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3,4 4 4 4 4 4 4 4 4
1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3,4 4 4 4 4 4 4 4
1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3


Статистика за използваните турбокомпресори (TC)


1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1,2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1,2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5,6 6
1 1 1 1 1 1,2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4
1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4,5 6 6 6 6 6 6 6 6
1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 3 3 3,4 4 4 4 4 4 4 4 4
1 2 2 2 2 2 3,4 4 4 4 4,5 5 5 5 5 6 6 7 7,8 8 8
1 2 2 2 2,3 3 3 3,4 4,5 5 5 5 5 5 5 6,7 7 7,8 8 8 8
1 1 1 1 1 2 2,3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1,2 2 2 2 2,3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3,4 4 4 4 4 4 4 4 4
1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3


Статистика за използваните MGU-H


1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1,2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1,2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4
1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1,2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5
1 1 1,2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3,4 4 4 4 4 4 4 4 4
1 2 2 2 2 2 3,4 4 4 4 4,5 5 5 5 5 6 6 7 7,8 8 8
1 2 2 2 2,3 3 3 3,4 4,5 5 5 5 5 5 5 6,7 7 7,8 8 8 8
1 1 1 1 1 2 2,3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2,3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3,4 4 4 4 4 4 4 4 4
1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3


Статистика за използваните MGU-K


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1,2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5
1 1 1 1 1 2,3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4
1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2,3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 2,3 3 3 3 3,4 4 4 4 4 5 5 6 6 6 6
1 1 1 1 1,2 2 2 2,3 3,4 4,5 5 5 5 5 5 6 6 6,7 7 7 7
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 2 2 2,3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4
1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2,3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2


Статистика за използваните батерии (ES)


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1,2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4
1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2,3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2,3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1,2 2 2 2,3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1,2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2,3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 1 1,2 2 2 2 2 2 2 2 2 2,3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2


Статистика за използваните контролни електроники (CE)


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1,2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1,2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1,2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2,3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2,3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1,2 2 2 2,3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4
1 1 1 1 1 1 1,2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1,2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2,3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 1 1,2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Статистика за използваните скоростни кутии


*
,*
*
* * *
*
*
*
* *
*
*
,*
*

Н - нова скоростна кутия в цикъл от шест състезания
Нр - сменена скоростна кутия с резервна
Но - нова скоростна кутия заради отпадане в предишния старт
Нс - нова скоростна кутия заради нестартиране в предишния старт
Н* - нова скоростна кутия с наказание от пет места назад


Победи

Пилот Победи
11
5
2
2
1


Първи позиции


Пилот Първи позиции
11
5
2
2
1


Подиуми


Пилот Подиуми
17
12
12
11
8
2
1


Наказателни точки


Общо
2 -2 0
0 2 2 4
6 -3 2 5
3 2 -3 2
0 2 2
3 2 -2 2 2 1 8
3 2 -2 -1 3 5
0 2 3 1 6
1 3 -1 2 2 7
0 2 2 2 6
5 -4 3 4
6 -2 -2 1 3
0 2 2
0 4 2 6
3 2 2 2 1 10
6 2 8
4 -2 -1 2 3 6
4 1 2 7
2 3 2 7
0 0


Наказателните точки остават в талона на пилота за 12 месеца. В първия кръг са посочени точките пренесени от предния сезон.


Порицания


Общо
1 1 2
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
0
1 1
0
1 1
0
1 1
1 1 2
0
0
1 1 2
0
0
0
0

* - порицанието не е за състезателен инцидент

Отпадания

(ако пилот е покрил 90% от състезателната дистанция той не се счита за отпаднал)

Пилот Повреди Инциденти Не
стартира
Дискв. Не се
класира
Общо
8
7
7
6
6
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
. 2
2
1
1
1


Обиколки


Пилот Обиколки
1255
1248
1202
1200
1196
. 1184
1172
1156
1127
1116
1108
1091
1074
1057
1052
1033
1032
999
984
937

Отбор Обиколки
2457
2364
2264
2246
2184
2160
2148
2121
2031
1326
922


Средна стартова позиция


Пилот Средна стартова позиция
2.71
2.81
3.81
4.00
7.05
8.00
10.19
10.19
10.24
10.33
10.76
11.14
12.33
12.81
13.24
15.10
15.57
15.90
16.43
16.48


Средна финална позиция


Пилот Средна финална позиция
Завършени Всички
2.62 2.62
3.86 3.86
5.10 5.10
6.05 6.05
6.10 6.10
9.19 9.19
10.24 10.24
10.57 10.57
11.29 11.29
11.33 11.33
11.86 11.86
12.38 12.38
12.67 12.67
12.71 12.71
12.86 12.86
12.86 12.86
13.19 13.19
14.19 14.19
14.95 14.95
15.57 15.57

Наказания


01. Австралия
 • Даниел Рикардо ще бъде върнат с три места назад заради бързо движение при червени знамена - http://f1.f-e-n.net/index.php/url208449
 • Валтери Ботас ще бъде върнат с пет места назад заради смяна на скоростна кутия - http://f1.f-e-n.net/index.php/url208606

02. Бахрейн

03. Китай

 • Маркус Ериксон ще бъде върнат с пет места назад, заради бързо движение при жълти флагове - http://f1.f-e-n.net/index.php/url209821

04. Азербайджан

05. Испания

 • Сергей Сироткин има наказание от три места назад заради инцидента в Баку

06. Монако

 • Ромен Грожан има наказание от три места назад заради инцидента в Испания
 • Макс Верстапен има наказание от пет места назад заради смяна на скоростна кутия и 10 места назад заради използването на първи елемент от трети комплект задвижваща система (MGU-K)

07. Канада

 • Пиер Гасли ще бъде върнат с 10 места назад, заради смяна на двигател - Торо Росо смениха след третата тренировка двигателя в болида му с по-стара спецификация, а след квалификацията двигателя отново беше сменен и заради това той получава наказание

08. Франция

 • Брендън Хартли трябва да стартира последен заради смяна на всички елементи от задвижващата система

09. Австрия

 • Шарл Льоклер ще бъде върнат с пет места назад, заради смяна на скоростна кутия
 • Себастиан Фетел ще бъде върнат с три места назад, заради задържане на Сайнц по време на квалификацията
 • Фернандо Алонсо ще потегли от бокса, защото МакЛарън са сменили предното крило с друг вид. В болида му има и нов MGU-K
 • Брендън Хартли ще потегли последен, защото Хонда са решили да сменят двигател, турбо, MGU-H и MGU-K. Смяната е по тактически причини, а не заради проблем. Хартли се класира на последна редица.

10. Великобритания

 • Брендън Хартли ще потегли от бокса, защото смени шаси след катастрофата си в третата тренировка
 • Ланс Строл ще потегли от бокса, заради смяна на задно крило с друга спецификация
 • Сергей Сироткин ще потегли от бокса, заради смяна на задно крило с друга спецификация

11. Германия

 • Даниел Рикардо ще бъде върнат в края на колоната смяна на елементи от задвижващата система - http://f1.f-e-n.net/index.php/url217677
 • Пиер Гасли ще бъде върнат в края на колоната смяна на елементи от задвижващата система - http://f1.f-e-n.net/index.php/url217677

12. Унгария

 • Ланс Строл ще потегли от бокса, заради смяна на предно крило с различна спецификация

13. Белгия

 • Валтери Ботас ще бъде върнат на последна редица заради смяна на елементи от задвижващата система
 • Нико Хюлкенберг ще бъде върнат на последна редица заради смяна на елементи от задвижващата система
 • Карлос Сайнц ще бъде върнат на последна редица заради смяна на елементи от задвижващата система
 • Щофел Вандорн ще бъде върнат на последна редица заради смяна на елементи от задвижващата система

14. Италия

 • Нико Хюлкенберг ще бъде върнат на последна редица заради смяна на елементи от задвижващата система, наказание от 10 места назад заради инцидента на старта в Белгия
 • Даниел Рикардо ще бъде върнат на последна редица заради смяна на елементи от задвижващата система
 • Маркус Ериксон ще бъде върнат с 10 места назад заради смяна на елементи от задвижващата система

15. Сингапур

 • Няма

16. Русия

 • Фернандо Алонсо ще трябва да потегли от края на колоната заради смяна на елементи от задвижващата система
 • Даниел Рикардо ще трябва да потегли от края на колоната заради смяна на елементи от задвижващата система
 • Макс Верстапен ще трябва да потегли от края на колоната заради смяна на елементи от задвижващата система
 • Пиер Гасли ще трябва да потегли от края на колоната заради смяна на елементи от задвижващата система
 • Брендън Хартли ще трябва да потегли от края на колоната заради смяна на елементи от задвижващата система
 • Даниел Рикадо ще бъде върнат с пет места назад заради смяна на скоростна кутия
 • Макс Верстапен ще бъде върнат с пет места назад заради смяна на скоростна кутия
 • Щофел Вандорн ще бъде върнат с пет места назад заради смяна на скоростна кутия

17. Япония

 • Естебан Окон ще бъде върнат с три места назад, заради бързо движение при червен флаг на трасето по време на третата тренировка

18. САЩ

 • Себастиан Фетел ще бъде върнат с три места назад, заради бързо движение при червен флаг - http://f1.f-e-n.net/index.php/url222691
 • Пиер Гасли ще трябва да стартира от края на колоната заради смяна на елементи от задвижващата система
 • Брендън Хартли ще трябва да стартира от края на колоната заради смяна на елементи от задвижващата система и скоростна кутия
 • Макс Верстапен ще бъде върнат с пет места назад заради смяна на скоростна кутия

19. Мексико

 • Ромен Грожан ще бъде върнат с три места назад, заради инцидента с Льоклер в САЩ
 • Пиер Гасли ще трябва да стартира от края на колоната заради смяна на елементи от задвижващата система и скоростна кутия

 Бивши пилоти при комисарите

01. Австралия - Емануеле Пиро
02. Бахрейн - Дани Съливан
03. Китай - Дани Съливан
04. Азербайджан - Том Кристенсен
05. Испания - Дерек Уоруик
06. Монако - Дани Съливан
07. Канада - Емануеле Пиро
08. Франция - Яник Далмас
09. Австрия - Дерек Уоруик
10. Великобритания - Том Кристенсен
11. Германия - Мика Сало
12. Унгария - Дерек Уоруик
13. Белгия - Мика Сало
14. Италия - Дани Съливан
15. Сингапур - Дерек Уоруик
16. Русия - Емануеле Пиро
17. Япония - Том Кристенсен
18. САЩ - Дерек Уоруик
19. Мексико - Мика Сало
20. Бразилия - Емануеле Пиро


Още от сезон 2018:
Коментари

 
Все още няма коментари

Нов коментар

 

Само регистрирани потребители могат да коментират. Ако вече имате регистрация можете да влезете в сайта от "Вход". В противен случай можете да се регистирате като натиснете "Вход" и избере "Регистрация". За повече информация: f1.f-e-n.net/index.php/url14729
tune-grudge
tune-grudge
tune-grudge
tune-grudge
tune-grudge
interoffice
interoffice
interoffice
interoffice