Статистики 2017

31/12/2016 14:00, Огнян Тенчев (drJeckyll), 2024/8562 прочита, 1 коментар

 

Статистика за използваните нови двигатели (ICE)


1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4,5
1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4
1 1 1 2 2 2 2 2 3 3,4 4 4 5 5 5 5 5 5,6 6
1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 5 5 5 5 5,6 6 6
1 1 1,2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4
1 1 1 1 1,2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3,4,5 5 5 5 5
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4
1 1 1,2 2 2,3 3 3 4,5 5 5,6 6 6 7 7 7 7,8 8 9 9
1 1 1,2 2 2 2 2 2,3 4 4 4 5,6 6,7 7 7 7 8,9 10 10
1 1 1,2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 5 5 5 5
1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3,4 4 4 5 - - 5 - -
- - - - - - - - - - - - - - 5 5 - 5 5
- - - - - - - - - - - - - - - - 6 6,7 7
1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4
1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4
1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 5 5 5
1 1 1 2 2 2 2 2,3 3 3 3 3 3 4 4 4,5 - - -
1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4
1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4


Статистика за използваните турбокомпресори (TC)


1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4,5
1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4
1 1 1 2 2 2 2 2 3 3,4 4 4 5 5 5 5 5 5,6 6
1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4,5 5 5 5 5 5 5
1 1 1,2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
1 1 1,2 3 3,4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4,5 5 5 5 5
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4
1 1 1,2 3 3,4 4,5 5 6,7 7 7,8 8 8 9 9 9 9,10 10 11 11
1 2 2,3 4,5 5 5 5 6,7 7 7 7 8,9 9,10 10 10 10 10,11 12 12
1 1 1,2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 5 6 6 6
1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3,4 4 4 4 - - 5 - -
- - - - - - - - - - - - - - 5 5 - 5,6 6,7
- - - - - - - - - - - - - - - - 5 5,6 6
1 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
1 1 1 2 2 2 2,3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3,4 4 4 4 5 5 6
1 1 1 2 2 2 3 3,4 4 4 4 4 4,5 5 5 5,6 - - -
1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4
1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4


Статистика за използваните MGU-H


1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4,5
1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4
1 1 1 2 2 2 2 2,3 3,4 4,5 5 5 6 6 6 6 6 6,7 7,8
1 1 1 2 2 2 2 2,3 3,4 4 4 4 5 5 5 5 5,6 6 6
1 1 1,2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4
1 1 1,2 2 2,3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,4,5 5 5 5 5
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4
1 1 1,2 3 3,4 4,5 5 6,7 7 7,8 8 8 9 9 9 9,10 10 11 11
1 2 2,3 4,5 5 5 5 6,7 7 7 7 8,9 9,10 10 10 10 10,11 12 12
1 1 1,2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6
1 1 2 2 2 2 3 3 3 3,4 4 4 4 5 - - 6 - -
- - - - - - - - - - - - - - 5 5 - 6,7 7,8,9
- - - - - - - - - - - - - - - - 6 6,7 7,8
1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3,4 4 4 4 4 4 4
1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4
1 1 2 2 2 2 2 2,3 3,4 4 4 4 4,5 5 5 5 6 6 6
1 1 1 2 2 2,3 3 3 4 4 4 4 4,5 5 5 5,6 - - -
1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4
1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4


Статистика за използваните MGU-K


1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4
1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4
1 1 1 1 1,2 2 2 2 2 2,3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4
1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3,4 4 4
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4
1 1 1,2 2 2,3 3 3 4,5 5 5,6 6 6 7 7 7 7,8 8 8 8
1 1 1,2 2 2 2,3 3 3,4 4 4 4 5,6 6,7 7 7 7 7,8 9 9
1 1 1,2,3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1,2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 - 3 3 - -
- - - - - - - - - - - - - - 3 3 - 3 3
- - - - - - - - - - - - - - - - 3 3 3
1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4
1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4
1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4
1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 - - -
1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4
1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4


Статистика за използваните батерии (ES)


1 1 1 1 1 1,2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1,2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2,3 3 3 3 3 4 4 4
1,2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4
1 1 1,2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3,4 4 4 4 4
1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 2,3 3,4 4 5 5 5 6 6 6 6,7 7 7 7
1 1 1 2,3 3,4,5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7
1 1 1,2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4
1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 3 3 3,4 4 - - 3 - -
- - - - - - - - - - - - - - 4 4 - 4 4
- - - - - - - - - - - - - - - - 5 5 5
1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4
1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4
1 1 1 1 1 1,2 2 2,3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4
1 1 1 1 1 1 1 1 2,3 3 3 3 3 3 4 4 - - -
1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4
1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4


Статистика за използваните контролни електроники (CE)


1 1 1 1 1 1,2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
1 1,2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
1 1,2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2,3 3 3 3 3 4 4 4
1,2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4
1 1 1,2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 2,3 3,4 4 4 4 4 5 5 5 5,6 6 6 6
1 1 2 2,3 3,4,5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7
1 1 1,2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4
1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 3 3 3,4 4 - - 4 - -
- - - - - - - - - - - - - - 4 4 - 5 5
- - - - - - - - - - - - - - - - 5 5 5
1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4
1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4
1 1 2 2 2 2 2 2,3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4
1 1 1 1,2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 - - -
1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4
1 1,2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4

Статистика за използваните скоростни кутии


*
* *
* *
*
,*
,* *
* *
*
*
*
,* * * ,*
* *

Н - нова скоростна кутия в цикъл от шест състезания
Нр - сменена скоростна кутия с резервна
Но - нова скоростна кутия заради отпадане в предишния старт
Нс - нова скоростна кутия заради нестартиране в предишния старт
Н* - нова скоростна кутия с наказание от пет места назад


Победи

Пилот Победи
9
5
3
2
1


Първи позиции


Пилот Първи позиции
11
4
4
1


Подиуми


Пилот Подиуми
13
13
13
9
7
4
1


Наказателни точки


Общо
2 2
6 -2 -2 2
0
4 2 1 7
2 -2 3 3
6 3 -2 7
3 2 1 6
2 -2 0
2 3 5
1 1
2 2 4
1 2 2 5
2 2
5 2 -2 2 7
8 -3 -2 2 2 2 1 10
2 -2 3 2 5
4 1 -2 2 2 1 8
2 4 6
4 3 -2 1 6
6 -2 2 6
4 -4 0


Наказателните точки остават в талона на пилота за 12 месеца. В първия кръг са посочени точките пренесени от предния сезон.


Порицания


Общо
0
0
1 1* 2
0
0
1 1
0
1* 1
0
0
1 1* 2
0
0
0
1 1
0
0
1 1
0
0
0
0
0

* - порицанието не е за състезателен инцидент

Отпадания

(ако пилот е покрил 90% от състезателната дистанция той не се счита за отпаднал)

Пилот Повреди Инциденти Не
стартира
Дискв. Не се
класира
Общо
8
. 8
7
6
6
6
5
5
5
4
3
3
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1
0
0


Обиколки


Пилот Обиколки
1195
1174
1168
1117
1089
1079
1050
1037
1034
1011
1003
973
951
948
904
. 881
830
819
728
721
301
179
58
57

Отбор Обиколки
2363
2291
2129
2100
2040
2040
1910
1873
1838
1723


Средна стартова позиция


Пилот Средна стартова позиция
3.15
3.35
3.60
3.75
6.15
7.85
8.85
9.50
9.65
10.70
11.65
12.27
12.74
13.20
14.15
14.20
14.60
15.12
16.44
16.85
17.00
17.00
18.50
20.00


Средна финална позиция


Пилот Средна финална позиция
Завършени Всички
2.70 2.70
3.65 3.65
4.15 4.15
6.80 6.80
8.00 8.00
8.25 8.25
8.45 8.45
9.30 9.30
10.60 10.60
12.25 12.25
12.25 12.25
12.40 12.40
12.40 12.40
12.85 12.85
13.40 13.40
13.60 13.60
13.65 13.65
13.79 13.79
14.31 14.31
14.78 14.78
15.35 15.35
15.50 15.50
15.75 15.75
18.00 18.00

Наказания


01. Австралия

02. Китай

 • Ромен Грожан ще бъде върнат с пет места назад заради бързо каране при жълти знамена на пистата - http://f1.f-e-n.net/index.php/url184340
 • Джулиън Палмър ще бъде върнат с пет места назад заради бързо каране при жълти знамена на пистата - http://f1.f-e-n.net/index.php/url184340
 • Антонио Джовинаци ще бъде върнат с пет места назад заради смяна на скоростната кутия - http://f1.f-e-n.net/index.php/url184524

03. Бахрейн

Няма

04. Русия

 • Карлос Сайнц ще бъде върнат с три места назад заради инцидента със Строл от състезанието в Бахрейн - http://f1.f-e-n.net/index.php/url185285
 • Щофел Вандорн ще бъде върнат с 15 места назад заради смяна на елементи от задвижващата система - http://f1.f-e-n.net/index.php/url186496

05. Испания

 • Щофел Вандорн ще бъде върнат с 10 места назад заради смяна на елементи от задвижващата система - http://f1.f-e-n.net/index.php/url189855
06. Монако

07. Канада

Няма

08. Азербайджан

 • Карлос Сайнц ще бъде върнат с три места назад, заради инцидента с Маса в Канада - http://f1.f-e-n.net/index.php/url193065
 • Щофел Вандорн ще бъде върнат с 35 места назад,  заради смяна на елементи от задвижващата система и нова скоростна кутия - http://f1.f-e-n.net/index.php/url193607
 • Фернандо Алонсо ще бъде върнат с 40 места назад, заради смяна на елементи от задвижващата система - http://f1.f-e-n.net/index.php/url193607

09. Австрия

 • Люис Хамилтън ще бъде върнат с пет места назад заради смяна на скоростната кутия - http://f1.f-e-n.net/index.php/url194212
 • Паскал Верлайн ще стартира от бокса заради смяна на турбо компресор от стара модификация

10. Великобритания

 • Валтери Ботас ще бъде върнат с пет места назад заради смяна на скоростната кутия - http://f1.f-e-n.net/index.php/url195129
 • Даниел Рикардо ще бъде върнат с 15 места назад заради смяна на скоростната кутия и елементи от задвижващата система - http://f1.f-e-n.net/index.php/url195250
 • Фернандо Алонсо ще бъде върнат с 30 места назад заради смяна на елементи от задвижващата система - http://f1.f-e-n.net/index.php/url195348

11. Унгария

12. Белгия

 • Щофел Вандорн ще бъде върнат със 65 места назад заради смяна на елементи от задвижващата система и скоростна кутия - http://f1.f-e-n.net/index.php/url197598
 • Маркус Ериксон ще бъде върнат с пет места назад заради смяна на скоростна кутия - http://f1.f-e-n.net/index.php/url197598 
 • Паскал Верлайн ще бъде върнат с пет места назад заради смяна на скоростна кутия - http://f1.f-e-n.net/index.php/url197598
 • Фелипе Маса ще бъде върнат с пет места назад заради бързо карани при жълти знамена - http://f1.f-e-n.net/index.php/url197637
 • Даниил Квят ще бъде върнат с пет места назад заради смяна на елементи от задвижващата система - http://f1.f-e-n.net/index.php/url197657
 • Джулиън Палмър ще бъде върнат с пет места назад заради сменя на скоростна кутия - http://f1.f-e-n.net/index.php/url197860

13. Италия

 • Фернандо Алонсо ще бъде върнат с 35 места назад заради смяна на елементи от задвижващата система - http://f1.f-e-n.net/index.php/url198286
 • Карлос Сайнц ще бъде върнат с 10 места назад заради смяна на елементи от задвижващата система - http://f1.f-e-n.net/index.php/url198286
 • Даниел Рикардо ще бъде върнат с 25 места назад заради смяна на елементи от задвижващата система и скоростна кутия - http://f1.f-e-n.net/index.php/url198286
 • Макс Верстапен ще бъде върнат с 20 места назад заради смяна на елементи от задвижващата система - http://f1.f-e-n.net/index.php/url198286
 • Нико Хюлкенберг ще бъде върнат с 10 места назад заради смяна на елементи от задвижващата система - http://f1.f-e-n.net/index.php/url198286
 • Джулиън Палмър ще бъде върнат с 15 места назад заради смяна на елементи от задвижващата система - http://f1.f-e-n.net/index.php/url198286
 • Щофел Вандорн ще бъде върнат с 25 места назад заради смяна на елементи от задвижващата система - http://f1.f-e-n.net/index.php/url198286
 • Ромен Грожан ще бъде върнат с 5 места назад заради смяна на скоростна кутия - http://f1.f-e-n.net/index.php/url198286
 • Серхио Перес ще бъде върнат с 5 места назад заради смяна на скоростна кутия - http://f1.f-e-n.net/index.php/url198286

14. Сингапур

 • Маркус Ериксон ще бъде върнат с 5 места назад заради смяна на скоростна кутия

15. Малайзия

 • Себастиан Фетел получава наказание от 20 места назад за смяна на елементи от задвижващата система (5 ICE, 5 MGU-H, 5 TC)

16. Япония

 • Карлос Сайнц получава наказание от 20 места назад за смяна на елементи от задвижващата - http://f1.f-e-n.net/index.php/url201067
 • Валтери Ботас ще бъде върнат с пет места назад заради смяна на скоростна кутия - http://f1.f-e-n.net/index.php/url201067
 • Фернандо Алонсо ще бъде върнат с 35 места назад заради смяна на елементи от задвижващата систама - http://f1.f-e-n.net/index.php/url201067
 • Джулиън Палмър ще бъде върнат с 20 места назад заради смяна на елементи от задвижващата система - http://f1.f-e-n.net/index.php/url201067
 • Кими Райконен ще бъде върнат с пет места назад заради смяна на скоростна кутия - http://f1.f-e-n.net/index.php/url201067

17. САЩ

 • Щофел Вандорн ще бъде върнат с пет места назад, заради смяна на елементи от задвижващата система - http://f1.f-e-n.net/index.php/url202339
 • Брендън Хартли ще бъде върнат с 25 места назад, заради смяна на елементи от задвижващата система - http://f1.f-e-n.net/index.php/url202339
 • Нико Хюлкенберг ще бъде върнат с 20 места назад, заради смяна на елементи от задвижващата система - http://f1.f-e-n.net/index.php/url202339
 • Макс Верстапен ще бъде върнат с 15 места назад, заради смяна на елементи от задвижващата система - http://f1.f-e-n.net/index.php/url202339
 • Кевин Магнусен ще бъде върнат с три места заради задържането на Серхио Перес по време на първата част от квалификацията
 • Ланс Строл ще бъде върнат с три места заради задържането на Ромен Грожан по време на първата част от квалификацията
 • Щофел Вандорн ще бъде върнат с още 25 места назад, заради смяна на елементи от задвижващата система - http://f1.f-e-n.net/index.php/url202339

18. Мексико

 • Щофел Вандорн ще бъде върнат с 35 места назад, заради смяна на елементи от задвижващата система - http://f1.f-e-n.net/index.php/url203546
 • Фернандо Алонсо ще бъде върнат с 20 места назад, заради смяна на елементи от задвижващата система - http://f1.f-e-n.net/index.php/url203546
 • Пиер Гасли ще бъде върнат с 20 места назад, заради смяна на елементи от задвижващата система - http://f1.f-e-n.net/index.php/url203546
 • Даниел Рикардо ще бъде върнат с 20 места назад, заради смяна на елементи от задвижващата система - http://f1.f-e-n.net/index.php/url203546
 • Брендън Хартли ще бъде върнат с 20 места назад, заради смяна на елементи от задвижващата система - http://f1.f-e-n.net/index.php/url203546

19. Бразилия

 • Даниел Рикардо ще бъде върнат с 10 места назад, заради смяна на елементи от задвижващата система - http://f1.f-e-n.net/index.php/url204370
 • Пиер Гасли ще бъде върнат с 25 места назад, заради смяна на елементи от задвижващата система - http://f1.f-e-n.net/index.php/url204370
 • Брендън Хартли ще бъде върнат с 10 места назад, заради смяна на елементи от задвижващата система - http://f1.f-e-n.net/index.php/url204370
 • Ланс Строл ще бъде върнат с 5 места назад, заради смяна на скоростната кутия - http://f1.f-e-n.net/index.php/url204370


Бивши пилоти при комисарите

01. Австралия - Дерек Уоруик
02. Китай - Мика Сало
03. Бахрейн - Дани Съливан
04. Русия - Мика Сало
05. Испания - Том Кристенсен
06. Монако - Дерек Уоруик
07. Канада - Дерек Дейли
08. Азербайджан - Дани Съливан
09. Австрия - Мика Сало
10. Великобритания - Дани Съливан
11. Унгария - Дерек Уоруик
12. Белгия - Мика Сало
13. Италия - Емануеле Пиро
14. Сингапур - Емануеле Пиро
15. Малайзия - Дани Съливан
16. Япония - Том Кристенсен
17. САЩ - Мика Сало
18. Мексико - Том Кристенсен
19. Бразилия - Дерек Уоруик
20. Абу Даби - Емануеле Пиро


Още от сезон 2017:
Коментари

 
tsiven
tsiven77_at_yahoo.com
Спор | Отговор
Док, може ли в "шапките" на всяка една статистика да е отбелязано максималния брой системи разрешени за сезона?!
Рейтинг: [0|0|0.00] 0 / 0

Публикуван на: 27/05/2017 13:47

 

Нов коментар

 

Само регистрирани потребители могат да коментират. Ако вече имате регистрация можете да влезете в сайта от "Вход". В противен случай можете да се регистирате като натиснете "Вход" и избере "Регистрация". За повече информация: f1.f-e-n.net/index.php/url14729