Статистики 2019

23/01/2019 10:29, Огнян Тенчев (drJeckyll), 3496/9640 прочита, няма коментари

 

Статистика за използваните нови двигатели (ICE)


1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 5 5 5
1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 5 6 6 7 7 7
1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3,4 5 5 5 5 5 5
1 1 2 2 2,3,4 4 4 4 4,5 5 5 5 6 6 6 6 6 6
1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
1 2 2 2 2,3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5
1 1 1 1 1,2 2 2 2 2 2,3 3 3 3 4 4 4 4 4
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3,4 4 4 4 4
1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4
1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2,3 3 3 3,4 4 4 4 4
1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3,4 4 4 4 4 4
1 1 1,2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 6,7 7 7
1 1 1,2 3 3 3 3 3 4,5 5 5 5 4 4 4 5 5 5
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3


Статистика за използваните турбокомпресори (TC)


1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4
1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 5 5 5 5 5
1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3,4 4 4 4 4 4 4
1 1 2 2 2,3,4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
1 2 2 2 2,3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
1 1 1 1 1,2 2 2 2 2 2,3 3 3 3 4 4 4 4 4
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3,4 4 4 4 4
1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4
1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2,3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3,4 4 4 4 4 4
1 1 1,2 2 2 2 2 3,4 4 4 4 4 5 5 5 6,7 7 7
1 1 1,2 2 2 2 2 2 3,4 4 4 4 4 4 4 4,5 5 5
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3


Статистика за използваните MGU-H


1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4
1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 5 5 5 5 5
1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3,4 4 4 4 4 4 4
1 1 2 2 2,3,4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
1 2 2 2 2,3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
1 1 1 1 1,2 2 2 2 2 2 2 2,3 3 4 4 4 4 4
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3,4 4 4 4 4
1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4
1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2,3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3,4 4 4 4 4 4
1 1 1,2 2 2 2 2 3,4 4 4 4 4 5 5 5 6,7 7 7
1 1 1,2 2 2 2 2 2 3,4 4 4 4 4 4 4 4,5 5 5
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3


Статистика за използваните MGU-K


1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 5 5 5 5 5
1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2,3 3 3 3,4 4 4 4
1 1 2 2 2,3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3,4 4 4 4 4 4
1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2,3 3 3 4 4 4 4 4
1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2,3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 1,2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1,2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 5,6 6 6
1 1 1,2 2 2 2 2 2 3,4 4 4 4 3 3 3 3,4 4 4
1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2


Статистика за използваните батерии (ES)


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2,3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1,2 2 2 3 3 3 3 3,4 4 4 4 4 4
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2,3 3 3 4 4 4 4 4
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1,2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1,2 2 2 2 2,3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3


Статистика за използваните контролни електроники (CE)


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,2 2 2 2 2 2 2
1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2,3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2,3 3 3 3,4 4 4 4
1 1 1 1 1,2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 2 2 2 2 2,3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2,3 3 3 3,4 4 4 4 4
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2,3 3 3 3 3
1 1 1,2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,4 4 4 4 4 4
1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1,2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1,2 2 2 2 2,3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Статистика за използваните скоростни кутии


*
,* * *
*
*
* *
,* *
,* *
*

Н - нова скоростна кутия в цикъл от шест състезания
Нр - сменена скоростна кутия с резервна
Но - нова скоростна кутия заради отпадане в предишния старт
Нс - нова скоростна кутия заради нестартиране в предишния старт
Н* - нова скоростна кутия с наказание от пет места назад


Победи

Пилот Победи
11
4
3
2
1


Първи позиции


Пилот Първи позиции
7
5
5
2
2


Подиуми


Пилот Подиуми
17
15
10
9
9
1
. 1
1


Наказателни точки


Общо
0 1 1 2 4
4 4
3 2 2 -1 3 9
0 2 2
7 -2 2 2 9
2 1 3
0 2 3 2 7
3 -3 1 1
7 1 -2 1 7
2 -2 1 2 1 4
3 1 4
0 0
5 5
3 1 2 6
2 -2 2 2
0 3 1 4
0 2 2 1 5
0 1 1
0 2 2
0 1 1


Наказателните точки остават в талона на пилота за 12 месеца. В първия кръг са посочени точките пренесени от предния сезон.


Порицания


Общо
0 0
0 1 1
0 0
0 1 1
0 0
0 0
0 0
0 1 1
0 0
0 0
0 1 1
0 0
0 1 1
0 1 1
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

* - порицанието не е за състезателен инцидент

Отпадания

(ако пилот е покрил 90% от състезателната дистанция той не се счита за отпаднал)

Пилот Повреди Инциденти Не
стартира
Дискв. Не се
класира
Общо
7
4
. 4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
0
0


Обиколки


Пилот Обиколки
1265
1227
1214
1204
1197
1190
1188
1186
1183
1182
1181
1177
1173
1168
1143
. 1136
1129
1107
1068
1025

Отбор Обиколки
2442
2441
2379
2372
2368
2362
2310
2250
2215
2204


Средна стартова позиция


Пилот Средна стартова позиция
2.33
3.67
4.24
4.29
4.71
9.43
10.00
10.29
10.62
11.14
11.38
11.57
11.90
12.38
13.19
13.38
13.81
15.29
17.67
18.71


Средна финална позиция


Пилот Средна финална позиция
Завършени Всички
2.38 2.38
4.10 4.10
5.00 5.00
5.57 5.57
6.43 6.43
9.33 9.33
9.33 9.33
10.05 10.05
10.81 10.81
11.33 11.33
11.62 11.62
11.81 11.81
11.86 11.86
12.14 12.14
12.76 12.76
13.71 13.71
13.86 13.86
15.10 15.10
15.81 15.81
17.00 17.00

Наказания


01. Австралия
 • Няма

02. Бахрейн

 • Ромен Грожан ще бъде върнат с три места назад, заради задържане на Ландо Норис по време на квалификацията - http://f1.f-e-n.net/index.php/url228874

03. Китай

 • Няма
04. Азербайджан

05. Испания
 • Даниел Рикардо ще бъде върнат с три места назад, заради инцидента с Квят в Баку - http://f1.f-e-n.net/index.php/url230557
 • Джордж Ръсел ще бъде върнат с пет места назад, заради смяна на скоростната кутия - http://f1.f-e-n.net/index.php/url231234
 • Нико Хюлкенберг ще стартира от бокса, заради използването на предно крило с различна спецификация - http://f1.f-e-n.net/index.php/url231234
 • Антонио Джовинаци ще бъде върнат с пет места назад, заради смяна на скоростната кутия - http://f1.f-e-n.net/index.php/url231234
 • Нико Хюлкенберг отново ще трябва да стартира от бокса, заради използване на повече от разрешените елементи от задвижващата система - http://f1.f-e-n.net/index.php/url231234
06. Монако
 • Антонио Джовинаци ще бъде върнат с три места назад, заради задържането на Хюлкенберг по време на квалификацията
 • Пиер Гасли ще бъде върнат с три места назад, заради задържането на Грожан по време на квалификацията

07. Канада

08. Франция

 • Даниил Квят ще стартира последен заради смяна на елементи от задвижващата система
 • Джордж Ръсел ще бъде върнат с 15 места назад, заради смяна на елементи от задвижващата система

09. Австрия

 • Александън Албон ще трябва да потегли от последна редица, заради смяна на елементи от задвижващата система - http://f1.f-e-n.net/index.php/url234757
 • Карлос Сайнц ще трябва да потегли от последна редица, заради смяна на елементи от задвижващата система - http://f1.f-e-n.net/index.php/url234757
 • Нико Хюлкенберг ще бъде върнат с пет места назад, заради смяна на двигател - http://f1.f-e-n.net/index.php/url234757
 • Александън Албон ще трябва да потегли за втори път от последна редица, заради смяна на елементи от задвижващата система - http://f1.f-e-n.net/index.php/url234757
 • Кевин Магнусен ще бъде върнат с пет места назад, заради смяна на скоростна кутия - http://f1.f-e-n.net/index.php/url234757
 • Люис Хамилтън ще бъде върнат с три места назад, заради задържане на Кими Райконен - http://f1.f-e-n.net/index.php/url234757
 • Джордж Ръсел ще потегли от бокса, заради смяна на предно крило с различна спецификация - http://f1.f-e-n.net/index.php/url234757

10. Великобритания

 • Няма

11. Германия

 • Ландо Норис ще потегли от последна редица, заради смяна на елементи от задвижващата система - http://f1.f-e-n.net/index.php/url236862
 • Себастиан Фетел ще потегли от последна редица, заради смяна на елементи от задвижващата система - http://f1.f-e-n.net/index.php/url236862

12. Унгария

 • Антонио Джовинаци ще бъде върнат с три места назад, заради задържането на Ланс Строл по време на първата част от квалификацията - http://f1.f-e-n.net/index.php/url237594
 • Даниел Рикардо ще стартира последен заради смяна на елементи от задвижващата система - http://f1.f-e-n.net/index.php/url237594

13. Белгия

 • Даниил Квят ще потегли от края редицата, заради смяна на елементи от задвижващата система - https://f1.f-e-n.net/index.php/url238253 
 • Алекс Албон ще потегли от края редицата, заради смяна на елементи от задвижващата система - https://f1.f-e-n.net/index.php/url238253
 • Ланс Строл ще потегли от края редицата, заради смяна на елементи от задвижващата система - https://f1.f-e-n.net/index.php/url238253
 • Нико Хюлкенберг ще бъде върнат с пет места назад, заради смяна на елементи от задвижващата система - https://f1.f-e-n.net/index.php/url238253
 • Даниел Рикардо ще бъде върнат с пет места назад, заради смяна на елементи от задвижващата система - https://f1.f-e-n.net/index.php/url238253
 • Карлос Сайнц ще бъде върнат с пет места назад, заради смяна на елементи от задвижващата система - https://f1.f-e-n.net/index.php/url238253
 • Даниил Квят ще бъде върнат с пет места назад, заради смяна на скоростна кутия - https://f1.f-e-n.net/index.php/url238253
 • Антонио Джовинаци ще потегли от края редицата, заради смяна на елементи от задвижващата система и нова скоростна кутия - https://f1.f-e-n.net/index.php/url238253
 • Карлос Сайнц ще потегли от края редицата, заради смяна на елементи от задвижващата система - https://f1.f-e-n.net/index.php/url238253
 • Роберт Кубица ще потегли от бокса заради използването на различно задно крило, елементи от задвижващата система с различна спецификация и нова скоростна кутия - https://f1.f-e-n.net/index.php/url238253

14. Италия

 • Макс Верстапен ще потегли от края редицата, заради смяна на елементи от задвижващата система - https://f1.f-e-n.net/index.php/url238983
 • Ландо Норис ще потегли от края редицата, заради смяна на елементи от задвижващата система - https://f1.f-e-n.net/index.php/url238983
 • Пиер Гасли ще потегли от края редицата, заради смяна на елементи от задвижващата система - https://f1.f-e-n.net/index.php/url238983
 • Серхио Перес ще потегли от края редицата, заради смяна на елементи от задвижващата система - https://f1.f-e-n.net/index.php/url238983
 • Кими Райконен ще потегли от бокса, заради смяна на елементи от задвижващата система с различна спецификация - https://f1.f-e-n.net/index.php/url238983

15. Сингапур

16. Русия

 


Бивши пилоти при комисарите

01. Австралия - Дани Съливан
02. Бахрейн - Емануеле Пиро
03. Китай - Дерек Уоруик
04. Азербайджан - Мика Сало
05. Испания - Дани Съливан
06. Монако - Мика Сало
07. Канада - Емануеле Пиро
08. Франция - Яник Далмас
09. Австрия - Том Кристенсен
10. Великобритания - Витантонио Лиуци
11. Германия - Дерек Уоруик
12. Унгария - Дани Съливан
13. Белгия - Емануеле Пиро
14. Италия - Дерек Уоруик
15. Сингапур - Мика Сало
16. Русия - Емануеле Пиро
17. Япония - Том Кристенсен
18. Мексико - Дани Съливан
19. САЩ - Дерек Уоруик
20. Бразилия - Емануеле Пиро
21. Абу Даби - Дерек Уоруик


Още от сезон 2019:
Коментари

 
Все още няма коментари

Нов коментар

 

Само регистрирани потребители могат да коментират. Ако вече имате регистрация можете да влезете в сайта от "Вход". В противен случай можете да се регистирате като натиснете "Вход" и избере "Регистрация". За повече информация: f1.f-e-n.net/index.php/url14729