Статистики 2019

23/01/2019 10:29, Огнян Тенчев (drJeckyll), 3162/9026 прочита, няма коментари

 

Статистика за използваните нови двигатели (ICE)


Хамилтън 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
Ботас 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
Фетел 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
Льоклер 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
Верстапен 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 5 5 5
Гасли 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 5 6 6 7 7 7
Рикардо 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3,4 5 5 5 5 5 5
Хюлкенберг 1 1 2 2 2,3,4 4 4 4 4,5 5 5 5 6 6 6 6 6 6
Грожан 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
Магнусен 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
Сайнц 1 2 2 2 2,3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5
Норис 1 1 1 1 1,2 2 2 2 2 2,3 3 3 3 4 4 4 4 4
Перес 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3,4 4 4 4 4
Строл 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4
Райконен 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2,3 3 3 3,4 4 4 4 4
Джовинаци 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3,4 4 4 4 4 4
Квят 1 1 1,2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 6,7 7 7
Албон 1 1 1,2 3 3 3 3 3 4,5 5 5 5 4 4 4 5 5 5
Кубица 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4
Ръсел 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3


Статистика за използваните турбокомпресори (TC)


Хамилтън 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
Ботас 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
Фетел 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
Льоклер 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
Верстапен 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4
Гасли 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 5 5 5 5 5
Рикардо 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3,4 4 4 4 4 4 4
Хюлкенберг 1 1 2 2 2,3,4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Грожан 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
Магнусен 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
Сайнц 1 2 2 2 2,3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Норис 1 1 1 1 1,2 2 2 2 2 2,3 3 3 3 4 4 4 4 4
Перес 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3,4 4 4 4 4
Строл 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4
Райконен 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2,3 3 3 3 3 3 3 3
Джовинаци 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3,4 4 4 4 4 4
Квят 1 1 1,2 2 2 2 2 3,4 4 4 4 4 5 5 5 6,7 7 7
Албон 1 1 1,2 2 2 2 2 2 3,4 4 4 4 4 4 4 4,5 5 5
Кубица 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4
Ръсел 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3


Статистика за използваните MGU-H


Хамилтън 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
Ботас 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
Фетел 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
Льоклер 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
Верстапен 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4
Гасли 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 5 5 5 5 5
Рикардо 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3,4 4 4 4 4 4 4
Хюлкенберг 1 1 2 2 2,3,4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Грожан 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
Магнусен 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
Сайнц 1 2 2 2 2,3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Норис 1 1 1 1 1,2 2 2 2 2 2 2 2,3 3 4 4 4 4 4
Перес 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3,4 4 4 4 4
Строл 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4
Райконен 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2,3 3 3 3 3 3 3 3
Джовинаци 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3,4 4 4 4 4 4
Квят 1 1 1,2 2 2 2 2 3,4 4 4 4 4 5 5 5 6,7 7 7
Албон 1 1 1,2 2 2 2 2 2 3,4 4 4 4 4 4 4 4,5 5 5
Кубица 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4
Ръсел 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3


Статистика за използваните MGU-K


Хамилтън 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Ботас 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Фетел 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Льоклер 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
Верстапен 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
Гасли 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 5 5 5 5 5
Рикардо 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2,3 3 3 3,4 4 4 4
Хюлкенберг 1 1 2 2 2,3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Грожан 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
Магнусен 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
Сайнц 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3,4 4 4 4 4 4
Норис 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2,3 3 3 4 4 4 4 4
Перес 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2,3 3 3 3 3
Строл 1 1 1 1 1 1 1,2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Райконен 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
Джовинаци 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
Квят 1 1 1,2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 5,6 6 6
Албон 1 1 1,2 2 2 2 2 2 3,4 4 4 4 3 3 3 3,4 4 4
Кубица 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Ръсел 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2


Статистика за използваните батерии (ES)


Хамилтън 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
Ботас 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,2 2 2 2 2 2 2
Фетел 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
Льоклер 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
Верстапен 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
Гасли 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
Рикардо 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2,3 3 3 3 3 3 3
Хюлкенберг 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Грожан 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Магнусен 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Сайнц 1 1 1 1 1 1,2 2 2 3 3 3 3 3,4 4 4 4 4 4
Норис 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2,3 3 3 4 4 4 4 4
Перес 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Строл 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Райконен 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Джовинаци 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Квят 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Албон 1 1 1,2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
Кубица 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ръсел 1 1 1 1,2 2 2 2 2,3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3


Статистика за използваните контролни електроники (CE)


Хамилтън 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
Ботас 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,2 2 2 2 2 2 2
Фетел 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2,3 3 3 3 3 3 3 3
Льоклер 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Верстапен 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
Гасли 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
Рикардо 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2,3 3 3 3,4 4 4 4
Хюлкенберг 1 1 1 1 1,2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Грожан 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Магнусен 1 1 2 2 2 2 2,3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Сайнц 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Норис 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2,3 3 3 3,4 4 4 4 4
Перес 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Строл 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Райконен 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2,3 3 3 3 3
Джовинаци 1 1 1,2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,4 4 4 4 4 4
Квят 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Албон 1 1 1,2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
Кубица 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ръсел 1 1 1 1,2 2 2 2 2,3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Статистика за използваните скоростни кутии


Хамилтън Н Н Н
Ботас Н Н Но Н
Фетел Н Н Н Но
Льоклер Н Н Н
Верстапен Н Н Н Но
Гасли Н Нр* Н Н Но Н
Рикардо Н Н Н Но
Хюлкенберг Н Н Н
Грожан Н Н Но Н
Магнусен Н Н,Нр* Н Нр* Н Н Нр* Н
Сайнц Н Но Но Н Но
Норис Н Но Но Но Но
Перес Н Н Но Нр* Н
Строл Н Но Н Н
Райконен Н Н Н Нр* Н
Джовинаци Н нр* Н Н Нр* Н
Квят Н Но Н Но Но
Албон Н Н,Нр* Н Но Нр* Н
Кубица Н Н Н,Нр* Н Нр* Н
Ръсел Н Нр* Н Н Но

Н - нова скоростна кутия в цикъл от шест състезания
Нр - сменена скоростна кутия с резервна
Но - нова скоростна кутия заради отпадане в предишния старт
Нс - нова скоростна кутия заради нестартиране в предишния старт
Н* - нова скоростна кутия с наказание от пет места назад


Победи

Пилот Победи
Люис Хамилтън 11
Валтери Ботас 4
Макс Верстапен 3
Шарл Льоклер 2
Себастиан Фетел 1


Първи позиции


Пилот Първи позиции
Шарл Льоклер 7
Люис Хамилтън 5
Валтери Ботас 5
Макс Верстапен 2
Себастиан Фетел 2


Подиуми


Пилот Подиуми
Люис Хамилтън 17
Валтери Ботас 15
Шарл Льоклер 10
Себастиан Фетел 9
Макс Верстапен 9
Даниил Квят 1
Пиер Гасли 1
Карлос Сайнц Мл. 1


Наказателни точки


Общо
Хамилтън 0 1 1 2 4
Ботас 4 4
Фетел 3 2 2 -1 3 9
Льоклер 0 2 2
Верстапен 7 -2 2 2 9
Гасли 2 1 3
Рикардо 0 2 3 2 7
Хюлкенберг 3 -3 1 1
Грожан 7 1 -2 1 7
Магнусен 2 -2 1 2 1 4
Сайнц 3 1 4
Норис 0 0
Перес 5 5
Строл 3 1 2 6
Райконен 2 -2 2 2
Джовинаци 0 3 1 4
Квят 0 2 2 1 5
Албон 0 1 1
Кубица 0 2 2
Ръсел 0 1 1


Наказателните точки остават в талона на пилота за 12 месеца. В първия кръг са посочени точките пренесени от предния сезон.


Порицания


Общо
Хамилтън 0 0
Ботас 0 1 1
Фетел 0 0
Льоклер 0 1 1
Верстапен 0 0
Гасли 0 0
Рикардо 0 0
Хюлкенберг 0 1 1
Грожан 0 0
Магнусен 0 0
Сайнц 0 1 1
Норис 0 0
Перес 0 1 1
Строл 0 1 1
Райконен 0 0
Джовинаци 0 0
Квят 0 0
Албон 0 0
Кубица 0 0
Ръсел 0 0

* - порицанието не е за състезателен инцидент

Отпадания

(ако пилот е покрил 90% от състезателната дистанция той не се счита за отпаднал)

Пилот Повреди Инциденти Не
стартира
Дискв. Не се
класира
Общо
Ромен Грожан 6 1 7
Даниел Рикардо 3 4
Ландо Норис 3 1 4
Карлос Сайнц Мл. 4 4
Нико Хюлкенберг 2 3
Ланс Строл 2 1 3
Себастиан Фетел 2 1 3
Роберт Кубица 2 2
Даниил Квят 2 2
Кевин Магнусен 2 2
Макс Верстапен 1 1 2
Шарл Льоклер 1 1 2
Александър Албон 1 1
Валтери Ботас 1 1
Джордж Ръсел 1 1
Кими Райконен 1 1
Антонио Джовинаци 1 1
Пиер Гасли 1 1
Люис Хамилтън 0
Серхио Перес 0


Обиколки


Пилот Обиколки
Люис Хамилтън 1265
Кими Райконен 1227
Антонио Джовинаци 1214
Ланс Строл 1204
Даниил Квят 1197
Кевин Магнусен 1190
Александър Албон 1188
Джордж Ръсел 1186
Макс Верстапен 1183
Роберт Кубица 1182
Себастиан Фетел 1181
Валтери Ботас 1177
Пиер Гасли 1173
Серхио Перес 1168
Нико Хюлкенберг 1143
Карлос Сайнц Мл. 1136
Шарл Льоклер 1129
Даниел Рикардо 1107
Ландо Норис 1068
Ромен Грожан 1025

Отбор Обиколки
Мерцедес 2442
Алфа Ромео 2441
Торо Росо 2379
Рейсинг Пойнт 2372
Уилямс 2368
Ред Бул 2362
Ферари 2310
Рено 2250
Хаас 2215
МакЛарън 2204


Средна стартова позиция


Пилот Средна стартова позиция
Хамилтън 2.33
Ботас 3.67
Фетел 4.24
Льоклер 4.29
Верстапен 4.71
Норис 9.43
Гасли 10.00
Сайнц 10.29
Рикардо 10.62
Албон 11.14
Хюлкенберг 11.38
Грожан 11.57
Магнусен 11.90
Райконен 12.38
Перес 13.19
Квят 13.38
Джовинаци 13.81
Строл 15.29
Ръсел 17.67
Кубица 18.71


Средна финална позиция


Пилот Средна финална позиция
Завършени Всички
Хамилтън 2.38 2.38
Ботас 3.30 4.10
Верстапен 3.53 5.00
Льоклер 4.16 5.57
Фетел 4.44 6.43
Сайнц 7.82 10.05
Албон 8.85 9.33
Гасли 8.95 9.33
Норис 9.41 11.33
Перес 10.81 10.81
Рикардо 11.06 12.14
Квят 11.11 11.86
Хюлкенберг 11.11 11.81
Райконен 11.25 11.62
Строл 11.67 12.76
Грожан 13.00 15.10
Магнусен 13.16 13.71
Джовинаци 13.65 13.86
Ръсел 15.75 15.81
Кубица 16.95 17.00

Наказания


01. Австралия
 • Няма

02. Бахрейн

 • Ромен Грожан ще бъде върнат с три места назад, заради задържане на Ландо Норис по време на квалификацията - http://f1.f-e-n.net/index.php/url228874

03. Китай

 • Няма
04. Азербайджан

05. Испания
 • Даниел Рикардо ще бъде върнат с три места назад, заради инцидента с Квят в Баку - http://f1.f-e-n.net/index.php/url230557
 • Джордж Ръсел ще бъде върнат с пет места назад, заради смяна на скоростната кутия - http://f1.f-e-n.net/index.php/url231234
 • Нико Хюлкенберг ще стартира от бокса, заради използването на предно крило с различна спецификация - http://f1.f-e-n.net/index.php/url231234
 • Антонио Джовинаци ще бъде върнат с пет места назад, заради смяна на скоростната кутия - http://f1.f-e-n.net/index.php/url231234
 • Нико Хюлкенберг отново ще трябва да стартира от бокса, заради използване на повече от разрешените елементи от задвижващата система - http://f1.f-e-n.net/index.php/url231234
06. Монако
 • Антонио Джовинаци ще бъде върнат с три места назад, заради задържането на Хюлкенберг по време на квалификацията
 • Пиер Гасли ще бъде върнат с три места назад, заради задържането на Грожан по време на квалификацията

07. Канада

08. Франция

 • Даниил Квят ще стартира последен заради смяна на елементи от задвижващата система
 • Джордж Ръсел ще бъде върнат с 15 места назад, заради смяна на елементи от задвижващата система

09. Австрия

 • Александън Албон ще трябва да потегли от последна редица, заради смяна на елементи от задвижващата система - http://f1.f-e-n.net/index.php/url234757
 • Карлос Сайнц ще трябва да потегли от последна редица, заради смяна на елементи от задвижващата система - http://f1.f-e-n.net/index.php/url234757
 • Нико Хюлкенберг ще бъде върнат с пет места назад, заради смяна на двигател - http://f1.f-e-n.net/index.php/url234757
 • Александън Албон ще трябва да потегли за втори път от последна редица, заради смяна на елементи от задвижващата система - http://f1.f-e-n.net/index.php/url234757
 • Кевин Магнусен ще бъде върнат с пет места назад, заради смяна на скоростна кутия - http://f1.f-e-n.net/index.php/url234757
 • Люис Хамилтън ще бъде върнат с три места назад, заради задържане на Кими Райконен - http://f1.f-e-n.net/index.php/url234757
 • Джордж Ръсел ще потегли от бокса, заради смяна на предно крило с различна спецификация - http://f1.f-e-n.net/index.php/url234757

10. Великобритания

 • Няма

11. Германия

 • Ландо Норис ще потегли от последна редица, заради смяна на елементи от задвижващата система - http://f1.f-e-n.net/index.php/url236862
 • Себастиан Фетел ще потегли от последна редица, заради смяна на елементи от задвижващата система - http://f1.f-e-n.net/index.php/url236862

12. Унгария

 • Антонио Джовинаци ще бъде върнат с три места назад, заради задържането на Ланс Строл по време на първата част от квалификацията - http://f1.f-e-n.net/index.php/url237594
 • Даниел Рикардо ще стартира последен заради смяна на елементи от задвижващата система - http://f1.f-e-n.net/index.php/url237594

13. Белгия

 • Даниил Квят ще потегли от края редицата, заради смяна на елементи от задвижващата система - https://f1.f-e-n.net/index.php/url238253 
 • Алекс Албон ще потегли от края редицата, заради смяна на елементи от задвижващата система - https://f1.f-e-n.net/index.php/url238253
 • Ланс Строл ще потегли от края редицата, заради смяна на елементи от задвижващата система - https://f1.f-e-n.net/index.php/url238253
 • Нико Хюлкенберг ще бъде върнат с пет места назад, заради смяна на елементи от задвижващата система - https://f1.f-e-n.net/index.php/url238253
 • Даниел Рикардо ще бъде върнат с пет места назад, заради смяна на елементи от задвижващата система - https://f1.f-e-n.net/index.php/url238253
 • Карлос Сайнц ще бъде върнат с пет места назад, заради смяна на елементи от задвижващата система - https://f1.f-e-n.net/index.php/url238253
 • Даниил Квят ще бъде върнат с пет места назад, заради смяна на скоростна кутия - https://f1.f-e-n.net/index.php/url238253
 • Антонио Джовинаци ще потегли от края редицата, заради смяна на елементи от задвижващата система и нова скоростна кутия - https://f1.f-e-n.net/index.php/url238253
 • Карлос Сайнц ще потегли от края редицата, заради смяна на елементи от задвижващата система - https://f1.f-e-n.net/index.php/url238253
 • Роберт Кубица ще потегли от бокса заради използването на различно задно крило, елементи от задвижващата система с различна спецификация и нова скоростна кутия - https://f1.f-e-n.net/index.php/url238253

14. Италия

 • Макс Верстапен ще потегли от края редицата, заради смяна на елементи от задвижващата система - https://f1.f-e-n.net/index.php/url238983
 • Ландо Норис ще потегли от края редицата, заради смяна на елементи от задвижващата система - https://f1.f-e-n.net/index.php/url238983
 • Пиер Гасли ще потегли от края редицата, заради смяна на елементи от задвижващата система - https://f1.f-e-n.net/index.php/url238983
 • Серхио Перес ще потегли от края редицата, заради смяна на елементи от задвижващата система - https://f1.f-e-n.net/index.php/url238983
 • Кими Райконен ще потегли от бокса, заради смяна на елементи от задвижващата система с различна спецификация - https://f1.f-e-n.net/index.php/url238983

15. Сингапур

16. Русия

 


Бивши пилоти при комисарите

01. Австралия - Дани Съливан
02. Бахрейн - Емануеле Пиро
03. Китай - Дерек Уоруик
04. Азербайджан - Мика Сало
05. Испания - Дани Съливан
06. Монако - Мика Сало
07. Канада - Емануеле Пиро
08. Франция - Яник Далмас
09. Австрия - Том Кристенсен
10. Великобритания - Витантонио Лиуци
11. Германия - Дерек Уоруик
12. Унгария - Дани Съливан
13. Белгия - Емануеле Пиро
14. Италия - Дерек Уоруик
15. Сингапур - Мика Сало
16. Русия - Емануеле Пиро
17. Япония - Том Кристенсен
18. Мексико - Дани Съливан
19. САЩ - Дерек Уоруик
20. Бразилия - Емануеле Пиро
21. Абу Даби - Дерек Уоруик


Още от сезон 2019:
Коментари

 
Все още няма коментари

Нов коментар

 

Само регистрирани потребители могат да коментират. Ако вече имате регистрация можете да влезете в сайта от "Вход". В противен случай можете да се регистирате като натиснете "Вход" и избере "Регистрация". За повече информация: f1.f-e-n.net/index.php/url14729
tune-grudge
tune-grudge
tune-grudge
tune-grudge
tune-grudge
interoffice
interoffice
interoffice
interoffice