2020: Abu DhabiПоз No Пилот С1 С2 С3 Идеална Разл. Изост.