2023: Saudi ArabiaПоз No Пилот С1 С2 С3 Идеална Разл. Изост.