2023: Saudi ArabiaПоз No Пилот Записана Скорост Разлика