Статистики 2018

17/01/2018 14:26, Огнян Тенчев (drJeckyll), 14539/64582 прочита, няма коментари

 

Статистика за използваните нови двигатели (ICE)


Хамилтън 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3
Ботас 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 3 4 4 4
Фетел 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3
Райконен 1 1 1 1 1,2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3
Рикардо 1 1 1,2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4
Верстапен 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2,3 3
Перес 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3
Окон 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3
Строл 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3
Сироткин 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3
Хюлкенберг 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 5 5
Сайнц 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3,4 4 4
Гасли 1 2 2 2 2 2 3,4 4 4 4 4,5 5 5 5 5
Хартли 1 1 1 1 1,2 2 3 3,4 4,5 5,6 6 6 6 6 6
Грожан 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
Магнусен 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
Алонсо 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2,3 3 3 3 3 3
Вандорн 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3,4 4 4
Ериксон 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3,4 4
Льоклер 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3


Статистика за използваните турбокомпресори (TC)


Хамилтън 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3
Ботас 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 3 4 4 4
Фетел 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3
Райконен 1 1 1 1 1,2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Рикардо 1 1 1,2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4
Верстапен 1 1 1 1 1 1,2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Перес 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3
Окон 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3
Строл 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3
Сироткин 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3
Хюлкенберг 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4,5 6 6
Сайнц 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 3 3 3,4 4 4
Гасли 1 2 2 2 2 2 3,4 4 4 4 4,5 5 5 5 5
Хартли 1 2 2 2 2,3 3 3 3,4 4,5 5 5 5 5 5 5
Грожан 1 1 1 1 1 2 2,3 3 3 3 3 3 3 3 3
Магнусен 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
Алонсо 1 1 1 1 1,2 2 2 2 2,3 3 3 3 3 3 3
Вандорн 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3,4 4 4
Ериксон 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
Льоклер 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3


Статистика за използваните MGU-H


Хамилтън 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3
Ботас 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 3 4 4 4
Фетел 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3
Райконен 1 1 1 1 1,2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3
Рикардо 1 1 1,2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4
Верстапен 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3
Перес 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3
Окон 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3
Строл 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3
Сироткин 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3
Хюлкенберг 1 1 1,2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 5 5
Сайнц 1 1 1,2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3,4 4 4
Гасли 1 2 2 2 2 2 3,4 4 4 4 4,5 5 5 5 5
Хартли 1 2 2 2 2,3 3 3 3,4 4,5 5 5 5 5 5 5
Грожан 1 1 1 1 1 2 2,3 3 3 3 3 3 3 3 3
Магнусен 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
Алонсо 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2,3 3 3 3 3 3
Вандорн 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3,4 4 4
Ериксон 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
Льоклер 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3


Статистика за използваните MGU-K


Хамилтън 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
Ботас 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3
Фетел 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
Райконен 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
Рикардо 1 1 1,2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4
Верстапен 1 1 1 1 1 2,3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Перес 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
Окон 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
Строл 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
Сироткин 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
Хюлкенберг 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 4 4
Сайнц 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2,3 3 3
Гасли 1 1 1 1 1 1 2,3 3 3 3 3,4 4 4 4 4
Хартли 1 1 1 1 1,2 2 2 2,3 3,4 4,5 5 5 5 5 5
Грожан 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
Магнусен 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
Алонсо 1 1 1 1 1 1 2 2 2,3 3 3 3 3 3 3
Вандорн 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2,3 3 3
Ериксон 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
Льоклер 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2


Статистика за използваните батерии (ES)


Хамилтън 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,2 2 2 2
Ботас 1,2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3
Фетел 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
Райконен 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
Рикардо 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4
Верстапен 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
Перес 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Окон 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
Строл 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
Сироткин 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
Хюлкенберг 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 4 4
Сайнц 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2,3 3 3
Гасли 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2,3 3 3 3 3
Хартли 1 1 1 1 1,2 2 2 2,3 3 3 3 3 3 3 3
Грожан 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
Магнусен 1 1,2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Алонсо 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
Вандорн 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2,3 3 3
Ериксон 1 1 1 1 1 1 1 1,2 2 2 2 2 2 2 2
Льоклер 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2


Статистика за използваните контролни електроники (CE)


Хамилтън 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,2 2 2 2
Ботас 1,2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3
Фетел 1 1,2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Райконен 1 1 1 1 1 1,2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Рикардо 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4
Верстапен 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Перес 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
Окон 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
Строл 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
Сироткин 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
Хюлкенберг 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 4 4
Сайнц 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2,3 3 3
Гасли 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2,3 3 3 3 3
Хартли 1 1 1 1 1,2 2 2 2,3 3 3 3 3 3 3 3
Грожан 1 1 1 1 1 1 1,2 2 2 2 2 2 2 2 2
Магнусен 1 1,2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Алонсо 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
Вандорн 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2,3 3 3
Ериксон 1 1 1 1 1 1 1 1,2 2 2 2 2 2 2 2
Льоклер 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2

Статистика за използваните скоростни кутии


Хамилтън Н Н* Н Н
Ботас Н,Нр* Н Но Н
Фетел Н Н Но
Райконен Н Н Н
Рикардо Н Но Но Но
Верстапен Н Но Но Нр* Н Но
Перес Н Н Н
Окон Н Но Н
Строл Н Н Но Н
Сироткин Н Н Н
Хюлкенберг Н Нр* Н Но Н
Сайнц Н Н Н
Гасли Н Но Н
Хартли Н Но Нр* Н Но Н
Грожан Н Но Нр* Н Но Н
Магнусен Н Но Н Н
Алонсо Н Н Но Но Но
Вандорн Н Но Но Но
Ериксон Н Но Н Но
Льоклер Н Н Нр* Н

Н - нова скоростна кутия в цикъл от шест състезания
Нр - сменена скоростна кутия с резервна
Но - нова скоростна кутия заради отпадане в предишния старт
Нс - нова скоростна кутия заради нестартиране в предишния старт
Н* - нова скоростна кутия с наказание от пет места назад


Победи

Пилот Победи
Люис Хамилтън 7
Себастиан Фетел 5
Даниел Рикардо 2
Макс Верстапен 1


Първи позиции


Пилот Първи позиции
Люис Хамилтън 7
Себастиан Фетел 5
Кими Райконен 1
Даниел Рикардо 1
Валтери Ботас 1


Подиуми


Пилот Подиуми
Люис Хамилтън 12
Себастиан Фетел 9
Кими Райконен 9
Валтери Ботас 6
Макс Верстапен 6
Даниел Рикардо 2
Серхио Перес 1


Наказателни точки


Общо
Хамилтън 2 2
Ботас 0 2 2 4
Фетел 7 7
Райконен 3 2 5
Рикардо 0 2 2
Верстапен 3 2 -2 2 5
Перес 3 2 -2 -1 3 5
Окон 2 2
Строл 1 3 4
Сироткин 0 2 2 2 6
Хюлкенберг 5 -4 3 4
Сайнц 6 6
Гасли 0 2 2
Хартли 0 4 4
Грожан 3 2 2 2 9
Магнусен 6 2 8
Алонсо 4 4
Вандорн 4 1 5
Ериксон 2 3 2 7
Льоклер 0 0


Наказателните точки остават в талона на пилота за 12 месеца. В първия кръг са посочени точките пренесени от предния сезон.


Порицания


Общо
Хамилтън 1 1
Ботас 1 1
Фетел 0
Райконен 0
Рикардо 1 1
Верстапен 1 1
Перес 0
Окон 1 1
Строл 0
Сироткин 0
Хюлкенберг 0
Сайнц 1 1
Гасли 1 1
Хартли 0
Грожан 0
Магнусен 1 1
Алонсо 0
Вандорн 0
Ериксон 0
Льоклер 0

* - порицанието не е за състезателен инцидент

Отпадания

(ако пилот е покрил 90% от състезателната дистанция той не се счита за отпаднал)

Пилот Повреди Инциденти Не
стартира
Дискв. Не се
класира
Общо
Даниел Рикардо 5 1 6
Фернандо Алонсо 4 1 5
Ромен Грожан 1 3 5
Естабан Окон 1 3 4
Брендън Хартли 2 2 4
Макс Верстапен 3 1 4
Нико Хюлкенберг 1 3 4
Пиер Гасли 1 2 3
Щофел Вандорн 3 3
Шарл Льоклер 1 2 3
Сергей Сироткин 2 1 3
Кими Райконен 3 3
Ланс Строл 2 1 3
Маркус Ериксон 1 1 2
Себастиан Фетел 1 1
Валтери Ботас 1 1
Кевин Магнусен 1 1
Люис Хамилтън 1 1
Серхио Перес 1 1
Карлос Сайнц Мл. 1 1


Обиколки


Пилот Обиколки
Люис Хамилтън 896
Себастиан Фетел 889
Карлос Сайнц Мл. 883
Серхио Перес 872
Кевин Магнусен 862
Щофел Вандорн 849
Валтери Ботас 844
Маркус Ериксон 819
Ланс Строл 806
Кими Райконен 806
Ромен Грожан 774
Сергей Сироткин 768
Макс Верстапен 768
Фернандо Алонсо 753
Шарл Льоклер 741
Пиер Гасли 736
Даниел Рикардо 732
Естабан Окон 708
Брендън Хартли 695
Нико Хюлкенберг 690

Отбор Обиколки
Мерцедес 1740
Ферари 1695
Хаас 1636
МакЛарън 1602
Уилямс 1574
Рено 1573
Заубер 1560
Ред Бул 1500
Торо Росо 1431
Форс Индия 1326
Рейсинг Пойнт 254


Средна стартова позиция


Пилот Средна стартова позиция
Фетел 2.27
Хамилтън 3.20
Райконен 3.73
Ботас 4.53
Верстапен 6.33
Рикардо 7.60
Сайнц 9.73
Магнусен 9.93
Окон 10.20
Грожан 10.60
Хюлкенберг 10.73
Перес 11.20
Гасли 12.00
Алонсо 12.47
Льоклер 13.93
Вандорн 15.33
Хартли 15.67
Ериксон 16.20
Строл 16.47
Сироткин 16.60


Средна финална позиция


Пилот Средна финална позиция
Завършени Всички
Хамилтън 2.00 2.93
Фетел 2.86 3.87
Райконен 3.25 6.13
Рикардо 3.78 9.47
Верстапен 3.91 7.47
Ботас 4.57 5.53
Хюлкенберг 8.09 10.33
Алонсо 8.10 11.47
Окон 8.55 11.20
Сайнц 9.14 9.60
Магнусен 10.00 10.47
Перес 10.21 10.73
Гасли 11.00 12.60
Грожан 11.82 13.20
Льоклер 11.83 13.27
Вандорн 12.00 12.80
Ериксон 12.15 13.00
Строл 13.00 13.93
Хартли 14.45 15.67
Сироткин 14.75 15.73

Наказания


01. Австралия
 • Даниел Рикардо ще бъде върнат с три места назад заради бързо движение при червени знамена - http://f1.f-e-n.net/index.php/url208449
 • Валтери Ботас ще бъде върнат с пет места назад заради смяна на скоростна кутия - http://f1.f-e-n.net/index.php/url208606

02. Бахрейн

03. Китай

 • Маркус Ериксон ще бъде върнат с пет места назад, заради бързо движение при жълти флагове - http://f1.f-e-n.net/index.php/url209821

04. Азербайджан

05. Испания

 • Сергей Сироткин има наказание от три места назад заради инцидента в Баку

06. Монако

 • Ромен Грожан има наказание от три места назад заради инцидента в Испания
 • Макс Верстапен има наказание от пет места назад заради смяна на скоростна кутия и 10 места назад заради използването на първи елемент от трети комплект задвижваща система (MGU-K)

07. Канада

 • Пиер Гасли ще бъде върнат с 10 места назад, заради смяна на двигател - Торо Росо смениха след третата тренировка двигателя в болида му с по-стара спецификация, а след квалификацията двигателя отново беше сменен и заради това той получава наказание

08. Франция

 • Брендън Хартли трябва да стартира последен заради смяна на всички елементи от задвижващата система

09. Австрия

 • Шарл Льоклер ще бъде върнат с пет места назад, заради смяна на скоростна кутия
 • Себастиан Фетел ще бъде върнат с три места назад, заради задържане на Сайнц по време на квалификацията
 • Фернандо Алонсо ще потегли от бокса, защото МакЛарън са сменили предното крило с друг вид. В болида му има и нов MGU-K
 • Брендън Хартли ще потегли последен, защото Хонда са решили да сменят двигател, турбо, MGU-H и MGU-K. Смяната е по тактически причини, а не заради проблем. Хартли се класира на последна редица.


Бивши пилоти при комисарите

01. Австралия - Емануеле Пиро
02. Бахрейн - Дани Съливан
03. Китай - Дани Съливан
04. Азербайджан - Том Кристенсен
05. Испания - Дерек Уоруик
06. Монако - Дани Съливан
07. Канада - Емануеле Пиро
08. Франция - Яник Далмас
09. Австрия - Дерек Уоруик
10. Великобритания - Том Кристенсен
11. Германия - Мика Сало
12. Унгария - Дерек Уоруик
13. Белгия - Мика Сало
14. Италия - Дани Съливан
15. Сингапур - Дерек Уоруик


Още от сезон 2018:
Коментари

 
Все още няма коментари

Нов коментар

 

Само регистрирани потребители могат да коментират. Ако вече имате регистрация можете да влезете в сайта от "Вход". В противен случай можете да се регистирате като натиснете "Вход" и избере "Регистрация". За повече информация: f1.f-e-n.net/index.php/url14729
tune-grudge
tune-grudge
tune-grudge
tune-grudge
tune-grudge
interoffice
interoffice
interoffice
interoffice