Статистики 2017

31/12/2016 14:00, Огнян Тенчев (drJeckyll), 666/5196 прочита, 1 коментар

 

Статистика за използваните нови двигатели (ICE)


Хамилтън 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3
Ботас 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3
Рикардо 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3,4 4
Верстапен 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3
Райконен 1 1 1,2 2 2 2 2 2 2 3 3
Фетел 1 1 1 1 1,2 2 2 2 2 3 3
Перес 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3
Окон 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3
Маса 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3
Строл 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3
Алонсо 1 1 1,2 2 2,3 3 3 4,5 5 5,6 6
Вандорн 1 1 1,2 2 2 2 2 2,3 4 4 4
Сайнц 1 1 1,2 2 2 2 2 2 3 3 3
Квят 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3,4
Грожан 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3
Магнусен 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3
Хюлкенберг 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3
Палмър 1 1 1 2 2 2 2 2,3 3 3 3
Ериксон 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3
Верлайн 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3


Статистика за използваните турбокомпресори (TC)


Хамилтън 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3
Ботас 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3
Рикардо 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3,4 4
Верстапен 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3
Райконен 1 1 1,2 3 3 3 3 3 3 4 4
Фетел 1 1 1,2 3 3,4 4 4 4 4 4 4
Перес 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3
Окон 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3
Маса 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3
Строл 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3
Алонсо 1 1 1,2 3 3,4 4,5 5 6,7 7 7,8 8
Вандорн 1 2 2,3 4,5 5 5 5 6,7 7 7 7
Сайнц 1 1 1,2 2 2 2 2 2 3 3 3
Квят 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3,4
Грожан 1 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4
Магнусен 1 1 1 2 2 2 2,3 3 4 4 4
Хюлкенберг 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3
Палмър 1 1 1 2 2 2 3 3,4 4 4 4
Ериксон 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3
Верлайн 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 4


Статистика за използваните MGU-H


Хамилтън 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3
Ботас 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3
Рикардо 1 1 1 2 2 2 2 2,3 3,4 4,5 5
Верстапен 1 1 1 2 2 2 2 2,3 3,4 4 4
Райконен 1 1 1,2 2 2 2 2 2 2 3 3
Фетел 1 1 1,2 2 2,3 3 3 3 3 3 3
Перес 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3
Окон 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3
Маса 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3
Строл 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3
Алонсо 1 1 1,2 3 3,4 4,5 5 6,7 7 7,8 8
Вандорн 1 2 2,3 4,5 5 5 5 6,7 7 7 7
Сайнц 1 1 1,2 3 3 3 3 3 3 4 4
Квят 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3,4 4
Грожан 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3
Магнусен 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3
Хюлкенберг 1 1 2 2 2 2 2 2,3 3,4 4 4
Палмър 1 1 1 2 2 2,3 3 3 4 4 4
Ериксон 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3
Верлайн 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 4


Статистика за използваните MGU-K


Хамилтън 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3
Ботас 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3
Рикардо 1 1 1 1 1,2 2 2 2 2 2,3 3
Верстапен 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
Райконен 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3
Фетел 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3
Перес 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
Окон 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
Маса 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
Строл 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
Алонсо 1 1 1,2 2 2,3 3 3 4,5 5 5,6 6
Вандорн 1 1 1,2 2 2 2,3 3 3,4 4 4 4
Сайнц 1 1 1,2,3 3 3 3 3 3 3 3 3
Квят 1 1 1 1 1,2 2 2 2 2 2 2
Грожан 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3
Магнусен 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3
Хюлкенберг 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3
Палмър 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
Ериксон 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3
Верлайн 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3


Статистика за използваните батерии (ES)


Хамилтън 1 1 1 1 1 1,2 2 2 2 2 2
Ботас 1 1 1 1 1 1,2 2 2 2 2 2
Рикардо 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
Верстапен 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
Райконен 1,2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3
Фетел 1 1 1,2 2 2 2 2 2 2 2 3
Перес 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
Окон 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
Маса 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
Строл 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Алонсо 1 1 1 1 1 1 2,3 3,4 4 5 5
Вандорн 1 1 1 2,3 3,4,5 5 5 5 5 5 5
Сайнц 1 1 1,2 2 2 2 2 2 2 2 2
Квят 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 3
Грожан 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
Магнусен 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
Хюлкенберг 1 1 1 1 1 1,2 2 2,3 3 3 3
Палмър 1 1 1 1 1 1 1 1 2,3 3 3
Ериксон 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3
Верлайн 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2


Статистика за използваните контролни електроники (CE)


Хамилтън 1 1 1 1 1 1,2 2 2 2 2 2
Ботас 1 1,2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Рикардо 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Верстапен 1 1,2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Райконен 1,2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3
Фетел 1 1 1,2 2 2 2 2 2 2 3 3
Перес 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
Окон 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
Маса 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
Строл 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
Алонсо 1 1 1 1 1 1 2,3 3,4 4 4 4
Вандорн 1 1 2 2,3 3,4,5 5 5 5 5 5 5
Сайнц 1 1 1,2 2 2 2 2 2 3 3 3
Квят 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 3
Грожан 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
Магнусен 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
Хюлкенберг 1 1 2 2 2 2 2 2,3 3 3 3
Палмър 1 1 1 1,2 2 2 2 2 3 3 3
Ериксон 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3
Верлайн 1 1,2 2 2 3 3 3 3 3 3 3

Статистика за използваните скоростни кутии


Хамилтън Н Н Нр* Н
Ботас Н Но Нр* Н
Рикардо Н Но Н Нр* Н
Верстапен Н Но Но Но
Райконен Н Н Но
Фетел Н Н
Перес Н Н
Окон Н Н
Маса Н Н
Строл Н,Нр* Но Но Н
Алонсо Н Но Но Но Но Но
Вандорн Н Нс Но Нр* Н
Сайнц Н Но Но Но
Квят Н Но Но Но
Грожан Н Но Но Н
Магнусен Н Но Н Но
Хюлкенберг Н Н Нр*
Палмър Н Н Нс
Ериксон Н Но Но Н,Нр* Н
Верлайн Н Но Нр* Н

Н - нова скоростна кутия в цикъл от шест състезания
Нр - сменена скоростна кутия с резервна
Но - нова скоростна кутия заради отпадане в предишния старт
Нс - нова скоростна кутия заради нестартиране в предишния старт
Н* - нова скоростна кутия с наказание от пет места назад


Победи

Пилот Победи
Себастиан Фетел 4
Люис Хамилтън 4
Валтери Ботас 2
Даниел Рикардо 1


Първи позиции


Пилот Първи позиции
Люис Хамилтън 6
Себастиан Фетел 2
Валтери Ботас 2
Кими Райконен 1


Подиуми


Пилот Подиуми
Себастиан Фетел 8
Валтери Ботас 8
Люис Хамилтън 6
Даниел Рикардо 5
Кими Райконен 4
Ланс Строл 1
Макс Верстапен 1


Наказателни точки


Общо
Хамилтън 2 2
Ботас 6 -2 -2 2
Рикардо 0
Верстапен 4 2 6
Райконен 5 -2 3
Фетел 6 3 -2 7
Перес 3 2 5
Окон 2 2
Маса 0
Строл 0
Алонсо 2 2
Вандорн 1 2 2 5
Бътън 2 2
Сайнц 5 2 -2 2 7
Квят 8 -3 -2 2 2 2 1 10
Грожан 2 -2 3 3
Магнусен 4 1 -2 2 2 7
Хюлкенберг 2 4 6
Палмър 4 3 -2 5
Ериксон 6 -2 4
Верлайн 4 -4 0


Наказателните точки остават в талона на пилота за 12 месеца. В първия кръг са посочени точките пренесени от предния сезон.


Порицания


Общо
Хамилтън 0
Розберг 0
Фетел 1 1
Райконен 0
Маса 0
Строл 1 1
Ботас 0
Рикардо 1* 1
Верстапен 0
Хюлкенберг 0
Перес 1 1* 2
Магнусен 0
Палмър 0
Квят 0
Сайнц 1 1
Ериксон 0
Наср 0
Алонсо 0
Бътън 0
Верлайн 0
Харианто 0
Грожан 0
Гутиерес 0

* - порицанието не е за състезателен инцидент

Отпадания

(ако пилот е покрил 90% от състезателната дистанция той не се счита за отпаднал)

Пилот Повреди Инциденти Не
стартира
Дискв. Не се
класира
Общо
Макс Верстапен 3 2 5
Фернандо Алонсо 3 1 1 5
Джулиън Палмър 3 1 4
Карлос Сайнц Мл. 1 3 4
Щофел Вандорн 1 2 1 4
Даниел Рикардо 2 1 3
Даниил Квят 3 3
Ромен Грожан 2 1 3
Кевин Магнусен 3 3
Маркус Ериксон 2 1 3
Фелипе Маса 2 1 3
Нико Хюлкенберг 1 1 2
Ланс Строл 2 2
Антонио Джовинаци 1 1
Валтери Ботас 1 1
Паскал Верлайн 1 1
Кими Райконен 1 1
Серхио Перес 1 1
Дженсън Бътън 1 1
Естабан Окон 0
Люис Хамилтън 0
Себастиан Фетел 0


Обиколки


Пилот Обиколки
Себастиан Фетел 679
Люис Хамилтън 679
Естабан Окон 673
Серхио Перес 661
Валтери Ботас 651
Маркус Ериксон 611
Кими Райконен 608
Нико Хюлкенберг 582
Кевин Магнусен 570
Даниил Квят 567
Фелипе Маса 567
Ланс Строл 547
Паскал Верлайн 535
Щофел Вандорн 530
Даниел Рикардо 530
Ромен Грожан 528
Джулиън Палмър 483
Карлос Сайнц Мл. 482
Фернандо Алонсо 421
Макс Верстапен 398
Антонио Джовинаци 58
Дженсън Бътън 57

Отбор Обиколки
Форс Индия 1334
Мерцедес 1330
Ферари 1287
Заубер 1204
Уилямс 1114
Хаас 1098
Рено 1065
Торо Росо 1049
МакЛарън 1008
Ред Бул 928


Средна стартова позиция


Пилот Средна стартова позиция
Фетел 2.18
Райконен 3.09
Ботас 3.09
Хамилтън 3.36
Верстапен 6.09
Рикардо 7.91
Перес 9.09
Хюлкенберг 9.73
Маса 10.55
Окон 11.09
Сайнц 11.55
Квят 12.09
Грожан 12.27
Алонсо 13.20
Магнусен 14.55
Строл 14.82
Вандорн 15.00
Палмър 15.45
Верлайн 16.89
Джовинаци 17.00
Ериксон 17.55
Бътън 20.00


Средна финална позиция


Пилот Средна финална позиция
Завършени Всички
Фетел 2.45 2.45
Ботас 2.70 4.00
Хамилтън 2.91 2.91
Рикардо 3.38 7.36
Верстапен 4.50 10.91
Райконен 4.90 6.27
Перес 7.50 8.18
Сайнц 7.57 11.36
Окон 8.27 8.27
Маса 9.50 11.73
Грожан 9.88 12.45
Хюлкенберг 10.00 11.55
Магнусен 11.12 12.82
Джовинаци 12.00 15.50
Строл 12.22 13.36
Квят 12.25 13.73
Палмър 12.29 14.82
Алонсо 12.83 14.40
Верлайн 13.25 13.89
Вандорн 13.25 14.27
Ериксон 13.75 14.55

Наказания


01. Австралия

02. Китай

 • Ромен Грожан ще бъде върнат с пет места назад заради бързо каране при жълти знамена на пистата - http://f1.f-e-n.net/index.php/url184340
 • Джулиън Палмър ще бъде върнат с пет места назад заради бързо каране при жълти знамена на пистата - http://f1.f-e-n.net/index.php/url184340
 • Антонио Джовинаци ще бъде върнат с пет места назад заради смяна на скоростната кутия - http://f1.f-e-n.net/index.php/url184524

03. Бахрейн

Няма

04. Русия

 • Карлос Сайнц ще бъде върнат с три места назад заради инцидента със Строл от състезанието в Бахрейн - http://f1.f-e-n.net/index.php/url185285
 • Щофел Вандорн ще бъде върнат с 15 места назад заради смяна на елементи от задвижващата система - http://f1.f-e-n.net/index.php/url186496

05. Испания

 • Щофел Вандорн ще бъде върнат с 10 места назад заради смяна на елементи от задвижващата система - http://f1.f-e-n.net/index.php/url189855
06. Монако

07. Канада

Няма

08. Азербайджан

 • Карлос Сайнц ще бъде върнат с три места назад, заради инцидента с Маса в Канада - http://f1.f-e-n.net/index.php/url193065
 • Щофел Вандорн ще бъде върнат с 35 места назад,  заради смяна на елементи от задвижващата система и нова скоростна кутия - http://f1.f-e-n.net/index.php/url193607
 • Фернандо Алонсо ще бъде върнат с 40 места назад, заради смяна на елементи от задвижващата система - http://f1.f-e-n.net/index.php/url193607

09. Австрия

 • Люис Хамилтън ще бъде върнат с пет места назад заради смяна на скоростната кутия - http://f1.f-e-n.net/index.php/url194212
 • Паскал Верлайн ще стартира от бокса заради смяна на турбо компресор от стара модификация

10. Великобритания

 • Валтери Ботас ще бъде върнат с пет места назад заради смяна на скоростната кутия - http://f1.f-e-n.net/index.php/url195129
 • Даниел Рикардо ще бъде върнат с 15 места назад заради смяна на скоростната кутия и елементи от задвижващата система - http://f1.f-e-n.net/index.php/url195250
 • Фернандо Алонсо ще бъде върнат с 30 места назад заради смяна на елементи от задвижващата система - http://f1.f-e-n.net/index.php/url195348


Бивши пилоти при комисарите

01. Австралия - Дерек Уоруик
02. Китай - Мика Сало
03. Бахрейн - Дани Съливан
04. Русия - Мика Сало
05. Испания - Том Кристенсен
06. Монако - Дерек Уоруик
07. Канада - Дерек Дейли
08. Азербайджан - Дани Съливан
09. Австрия - Мика Сало
10. Великобритания - Дани Съливан
11. Унгария - Дерек Уоруик


Още от сезон 2017:
Коментари

 
Док, може ли в "шапките" на всяка една статистика да е отбелязано максималния брой системи разрешени за сезона?!
Рейтинг: [0|0|0.00] 0 / 0

Публикуван на: 27/05/2017 13:47

 

Нов коментар

 

Само регистрирани потребители могат да коментират. Ако вече имате регистрация можете да влезете в сайта от "Вход". В противен случай можете да се регистирате като натиснете "Вход" и избере "Регистрация". За повече информация: f1.f-e-n.net/index.php/url14729
tune-grudge
tune-grudge
tune-grudge
tune-grudge
tune-grudge
interoffice
interoffice
interoffice
interoffice