Статистики 2019

23/01/2019 10:29, Огнян Тенчев (drJeckyll), 2583/7550 прочита, няма коментари

 

Статистика за използваните нови двигатели (ICE)


Хамилтън 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
Ботас 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
Фетел 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
Льоклер 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
Верстапен 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 5 5
Гасли 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 5 6 6 7 7
Рикардо 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3,4 5 5 5 5 5
Хюлкенберг 1 1 2 2 2,3,4 4 4 4 4,5 5 5 5 6 6 6 6 6
Грожан 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
Магнусен 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
Сайнц 1 2 2 2 2,3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5
Норис 1 1 1 1 1,2 2 2 2 2 2,3 3 3 3 4 4 4 4
Перес 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3,4 4 4 4
Строл 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4
Райконен 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2,3 3 3 3,4 4 4 4
Джовинаци 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3,4 4 4 4 4
Квят 1 1 1,2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 6,7 7
Албон 1 1 1,2 3 3 3 3 3 4,5 5 5 5 4 4 4 5 5
Кубица 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4
Ръсел 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3


Статистика за използваните турбокомпресори (TC)


Хамилтън 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
Ботас 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
Фетел 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
Льоклер 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
Верстапен 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4
Гасли 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 5 5 5 5
Рикардо 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3,4 4 4 4 4 4
Хюлкенберг 1 1 2 2 2,3,4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Грожан 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
Магнусен 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
Сайнц 1 2 2 2 2,3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Норис 1 1 1 1 1,2 2 2 2 2 2,3 3 3 3 4 4 4 4
Перес 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3,4 4 4 4
Строл 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4
Райконен 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2,3 3 3 3 3 3 3
Джовинаци 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3,4 4 4 4 4
Квят 1 1 1,2 2 2 2 2 3,4 4 4 4 4 5 5 5 6,7 7
Албон 1 1 1,2 2 2 2 2 2 3,4 4 4 4 4 4 4 4,5 5
Кубица 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4
Ръсел 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3


Статистика за използваните MGU-H


Хамилтън 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
Ботас 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
Фетел 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
Льоклер 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
Верстапен 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4
Гасли 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 5 5 5 5
Рикардо 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3,4 4 4 4 4 4
Хюлкенберг 1 1 2 2 2,3,4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Грожан 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
Магнусен 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
Сайнц 1 2 2 2 2,3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Норис 1 1 1 1 1,2 2 2 2 2 2 2 2,3 3 4 4 4 4
Перес 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3,4 4 4 4
Строл 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4
Райконен 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2,3 3 3 3 3 3 3
Джовинаци 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3,4 4 4 4 4
Квят 1 1 1,2 2 2 2 2 3,4 4 4 4 4 5 5 5 6,7 7
Албон 1 1 1,2 2 2 2 2 2 3,4 4 4 4 4 4 4 4,5 5
Кубица 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4
Ръсел 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3


Статистика за използваните MGU-K


Хамилтън 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
Ботас 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Фетел 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
Льоклер 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
Верстапен 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
Гасли 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 5 5 5 5
Рикардо 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2,3 3 3 3,4 4 4
Хюлкенберг 1 1 2 2 2,3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Грожан 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
Магнусен 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
Сайнц 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3,4 4 4 4 4
Норис 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2,3 3 3 4 4 4 4
Перес 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2,3 3 3 3
Строл 1 1 1 1 1 1 1,2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Райконен 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
Джовинаци 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
Квят 1 1 1,2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 5,6 6
Албон 1 1 1,2 2 2 2 2 2 3,4 4 4 4 3 3 3 3,4 4
Кубица 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
Ръсел 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2


Статистика за използваните батерии (ES)


Хамилтън 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
Ботас 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,2 2 2 2 2 2
Фетел 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
Льоклер 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
Верстапен 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
Гасли 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
Рикардо 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2,3 3 3 3 3 3
Хюлкенберг 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Грожан 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Магнусен 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Сайнц 1 1 1 1 1 1,2 2 2 3 3 3 3 3,4 4 4 4 4
Норис 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2,3 3 3 4 4 4 4
Перес 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Строл 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Райконен 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Джовинаци 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Квят 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Албон 1 1 1,2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
Кубица 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ръсел 1 1 1 1,2 2 2 2 2,3 3 3 3 3 3 3 3 3 3


Статистика за използваните контролни електроники (CE)


Хамилтън 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2
Ботас 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,2 2 2 2 2 2
Фетел 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2,3 3 3 3 3 3 3
Льоклер 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Верстапен 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
Гасли 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
Рикардо 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2,3 3 3 3,4 4 4
Хюлкенберг 1 1 1 1 1,2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Грожан 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Магнусен 1 1 2 2 2 2 2,3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Сайнц 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Норис 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2,3 3 3 3,4 4 4 4
Перес 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Строл 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Райконен 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2,3 3 3 3
Джовинаци 1 1 1,2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,4 4 4 4 4
Квят 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Албон 1 1 1,2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
Кубица 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ръсел 1 1 1 1,2 2 2 2 2,3 3 3 3 3 3 3 3 3 4

Статистика за използваните скоростни кутии


Хамилтън Н Н Н
Ботас Н Н Но
Фетел Н Н Н Но
Льоклер Н Н Н
Верстапен Н Н Н
Гасли Н Нр* Н Н Но Н
Рикардо Н Н Н Но
Хюлкенберг Н Н Н
Грожан Н Н Но Н
Магнусен Н Н,Нр* Н Нр* Н Н Нр*
Сайнц Н Но Но Н Но
Норис Н Но Но Но Но
Перес Н Н Но Нр* Н
Строл Н Но Н
Райконен Н Н Н Нр* Н
Джовинаци Н нр* Н Н Нр* Н
Квят Н Но Н Но Но
Албон Н Н,Нр* Н Но Нр* Н
Кубица Н Н Н,Нр* Н
Ръсел Н Нр* Н Н Но

Н - нова скоростна кутия в цикъл от шест състезания
Нр - сменена скоростна кутия с резервна
Но - нова скоростна кутия заради отпадане в предишния старт
Нс - нова скоростна кутия заради нестартиране в предишния старт
Н* - нова скоростна кутия с наказание от пет места назад


Победи

Пилот Победи
Люис Хамилтън 9
Валтери Ботас 3
Макс Верстапен 2
Шарл Льоклер 2
Себастиан Фетел 1


Първи позиции


Пилот Първи позиции
Шарл Льоклер 6
Люис Хамилтън 4
Валтери Ботас 4
Себастиан Фетел 2
Макс Верстапен 1


Подиуми


Пилот Подиуми
Люис Хамилтън 14
Валтери Ботас 13
Шарл Льоклер 9
Себастиан Фетел 8
Макс Верстапен 6
Даниил Квят 1


Наказателни точки


Общо
Хамилтън 0 1 1 2
Ботас 4 4
Фетел 3 2 2 -1 3 9
Льоклер 0 2 2
Верстапен 7 -2 2 7
Гасли 2 1 3
Рикардо 0 2 3 5
Хюлкенберг 4 4
Грожан 7 1 -2 1 7
Магнусен 2 -2 1 2 1 4
Сайнц 3 1 4
Норис 0 0
Перес 5 5
Строл 3 1 2 6
Райконен 2 -2 2 2
Джовинаци 0 3 1 4
Квят 0 2 2
Албон 0 1 1
Кубица 0 0
Ръсел 0 1 1


Наказателните точки остават в талона на пилота за 12 месеца. В първия кръг са посочени точките пренесени от предния сезон.


Порицания


Общо
Хамилтън 0 0
Ботас 0 0
Фетел 0 0
Льоклер 0 1 1
Верстапен 0 0
Гасли 0 0
Рикардо 0 0
Хюлкенберг 0 1 1
Грожан 0 0
Магнусен 0 0
Сайнц 0 1 1
Норис 0 0
Перес 0 1 1
Строл 0 1 1
Райконен 0 0
Джовинаци 0 0
Квят 0 0
Албон 0 0
Кубица 0 0
Ръсел 0 0

* - порицанието не е за състезателен инцидент

Отпадания

(ако пилот е покрил 90% от състезателната дистанция той не се счита за отпаднал)

Пилот Повреди Инциденти Не
стартира
Дискв. Не се
класира
Общо
Ромен Грожан 6 1 7
Карлос Сайнц Мл. 4 4
Ландо Норис 2 1 3
Даниел Рикардо 3 3
Нико Хюлкенберг 2 2
Даниил Квят 2 2
Кевин Магнусен 2 2
Макс Верстапен 1 1 2
Антонио Джовинаци 1 1
Александър Албон 1 1
Джордж Ръсел 1 1
Пиер Гасли 1 1
Роберт Кубица 1 1
Ланс Строл 1 1
Себастиан Фетел 1 1
Шарл Льоклер 1 1
Люис Хамилтън 0
Валтери Ботас 0
Серхио Перес 0
Кими Райконен 0


Обиколки


Пилот Обиколки
Люис Хамилтън 1012
Кими Райконен 989
Себастиан Фетел 983
Ланс Строл 969
Антонио Джовинаци 964
Роберт Кубица 959
Даниил Квят 947
Кевин Магнусен 944
Валтери Ботас 944
Джордж Ръсел 938
Александър Албон 936
Макс Верстапен 930
Пиер Гасли 925
Серхио Перес 917
Нико Хюлкенберг 893
Карлос Сайнц Мл. 886
Шарл Льоклер 882
Даниел Рикардо 855
Ландо Норис 839
Ромен Грожан 776

Отбор Обиколки
Мерцедес 1956
Алфа Ромео 1953
Уилямс 1897
Рейсинг Пойнт 1886
Торо Росо 1881
Ферари 1865
Ред Бул 1857
Рено 1748
МакЛарън 1725
Хаас 1720


Средна стартова позиция


Пилот Средна стартова позиция
Хамилтън 2.18
Ботас 2.71
Льоклер 4.00
Фетел 4.65
Верстапен 5.24
Норис 9.76
Гасли 10.18
Сайнц 10.24
Рикардо 10.76
Грожан 11.06
Хюлкенберг 11.41
Магнусен 11.65
Райконен 12.00
Албон 12.53
Перес 13.00
Квят 13.53
Джовинаци 13.59
Строл 15.41
Ръсел 17.53
Кубица 18.59


Средна финална позиция


Пилот Средна финална позиция
Завършени Всички
Хамилтън 2.29 2.29
Ботас 3.41 3.41
Верстапен 3.67 5.59
Льоклер 4.31 5.24
Фетел 4.56 5.35
Сайнц 7.62 10.41
Гасли 8.44 8.94
Албон 9.19 9.76
Норис 9.93 11.59
Хюлкенберг 10.33 11.29
Рикардо 11.07 12.41
Квят 11.40 12.29
Перес 11.47 11.47
Строл 11.69 12.12
Райконен 11.71 11.71
Грожан 12.40 15.24
Магнусен 12.93 13.65
Джовинаци 14.12 14.35
Ръсел 15.94 16.00
Кубица 16.94 16.88

Наказания


01. Австралия
 • Няма

02. Бахрейн

 • Ромен Грожан ще бъде върнат с три места назад, заради задържане на Ландо Норис по време на квалификацията - http://f1.f-e-n.net/index.php/url228874

03. Китай

 • Няма
04. Азербайджан

05. Испания
 • Даниел Рикардо ще бъде върнат с три места назад, заради инцидента с Квят в Баку - http://f1.f-e-n.net/index.php/url230557
 • Джордж Ръсел ще бъде върнат с пет места назад, заради смяна на скоростната кутия - http://f1.f-e-n.net/index.php/url231234
 • Нико Хюлкенберг ще стартира от бокса, заради използването на предно крило с различна спецификация - http://f1.f-e-n.net/index.php/url231234
 • Антонио Джовинаци ще бъде върнат с пет места назад, заради смяна на скоростната кутия - http://f1.f-e-n.net/index.php/url231234
 • Нико Хюлкенберг отново ще трябва да стартира от бокса, заради използване на повече от разрешените елементи от задвижващата система - http://f1.f-e-n.net/index.php/url231234
06. Монако
 • Антонио Джовинаци ще бъде върнат с три места назад, заради задържането на Хюлкенберг по време на квалификацията
 • Пиер Гасли ще бъде върнат с три места назад, заради задържането на Грожан по време на квалификацията

07. Канада

08. Франция

 • Даниил Квят ще стартира последен заради смяна на елементи от задвижващата система
 • Джордж Ръсел ще бъде върнат с 15 места назад, заради смяна на елементи от задвижващата система

09. Австрия

 • Александън Албон ще трябва да потегли от последна редица, заради смяна на елементи от задвижващата система - http://f1.f-e-n.net/index.php/url234757
 • Карлос Сайнц ще трябва да потегли от последна редица, заради смяна на елементи от задвижващата система - http://f1.f-e-n.net/index.php/url234757
 • Нико Хюлкенберг ще бъде върнат с пет места назад, заради смяна на двигател - http://f1.f-e-n.net/index.php/url234757
 • Александън Албон ще трябва да потегли за втори път от последна редица, заради смяна на елементи от задвижващата система - http://f1.f-e-n.net/index.php/url234757
 • Кевин Магнусен ще бъде върнат с пет места назад, заради смяна на скоростна кутия - http://f1.f-e-n.net/index.php/url234757
 • Люис Хамилтън ще бъде върнат с три места назад, заради задържане на Кими Райконен - http://f1.f-e-n.net/index.php/url234757
 • Джордж Ръсел ще потегли от бокса, заради смяна на предно крило с различна спецификация - http://f1.f-e-n.net/index.php/url234757

10. Великобритания

 • Няма

11. Германия

 • Ландо Норис ще потегли от последна редица, заради смяна на елементи от задвижващата система - http://f1.f-e-n.net/index.php/url236862
 • Себастиан Фетел ще потегли от последна редица, заради смяна на елементи от задвижващата система - http://f1.f-e-n.net/index.php/url236862

12. Унгария

 • Антонио Джовинаци ще бъде върнат с три места назад, заради задържането на Ланс Строл по време на първата част от квалификацията - http://f1.f-e-n.net/index.php/url237594
 • Даниел Рикардо ще стартира последен заради смяна на елементи от задвижващата система - http://f1.f-e-n.net/index.php/url237594

13. Белгия

 • Даниил Квят ще потегли от края редицата, заради смяна на елементи от задвижващата система - https://f1.f-e-n.net/index.php/url238253 
 • Алекс Албон ще потегли от края редицата, заради смяна на елементи от задвижващата система - https://f1.f-e-n.net/index.php/url238253
 • Ланс Строл ще потегли от края редицата, заради смяна на елементи от задвижващата система - https://f1.f-e-n.net/index.php/url238253
 • Нико Хюлкенберг ще бъде върнат с пет места назад, заради смяна на елементи от задвижващата система - https://f1.f-e-n.net/index.php/url238253
 • Даниел Рикардо ще бъде върнат с пет места назад, заради смяна на елементи от задвижващата система - https://f1.f-e-n.net/index.php/url238253
 • Карлос Сайнц ще бъде върнат с пет места назад, заради смяна на елементи от задвижващата система - https://f1.f-e-n.net/index.php/url238253
 • Даниил Квят ще бъде върнат с пет места назад, заради смяна на скоростна кутия - https://f1.f-e-n.net/index.php/url238253
 • Антонио Джовинаци ще потегли от края редицата, заради смяна на елементи от задвижващата система и нова скоростна кутия - https://f1.f-e-n.net/index.php/url238253
 • Карлос Сайнц ще потегли от края редицата, заради смяна на елементи от задвижващата система - https://f1.f-e-n.net/index.php/url238253
 • Роберт Кубица ще потегли от бокса заради използването на различно задно крило, елементи от задвижващата система с различна спецификация и нова скоростна кутия - https://f1.f-e-n.net/index.php/url238253

14. Италия

 • Макс Верстапен ще потегли от края редицата, заради смяна на елементи от задвижващата система - https://f1.f-e-n.net/index.php/url238983
 • Ландо Норис ще потегли от края редицата, заради смяна на елементи от задвижващата система - https://f1.f-e-n.net/index.php/url238983
 • Пиер Гасли ще потегли от края редицата, заради смяна на елементи от задвижващата система - https://f1.f-e-n.net/index.php/url238983
 • Серхио Перес ще потегли от края редицата, заради смяна на елементи от задвижващата система - https://f1.f-e-n.net/index.php/url238983
 • Кими Райконен ще потегли от бокса, заради смяна на елементи от задвижващата система с различна спецификация - https://f1.f-e-n.net/index.php/url238983

15. Сингапур

16. Русия

 


Бивши пилоти при комисарите

01. Австралия - Дани Съливан
02. Бахрейн - Емануеле Пиро
03. Китай - Дерек Уоруик
04. Азербайджан - Мика Сало
05. Испания - Дани Съливан
06. Монако - Мика Сало
07. Канада - Емануеле Пиро
08. Франция - Яник Далмас
09. Австрия - Том Кристенсен
10. Великобритания - Витантонио Лиуци
11. Германия - Дерек Уоруик
12. Унгария - Дани Съливан
13. Белгия - Емануеле Пиро
14. Италия - Дерек Уоруик
15. Сингапур - Мика Сало
16. Русия - Емануеле Пиро
17. Япония - Том Кристенсен


Още от сезон 2019:
Коментари

 
Все още няма коментари

Нов коментар

 

Само регистрирани потребители могат да коментират. Ако вече имате регистрация можете да влезете в сайта от "Вход". В противен случай можете да се регистирате като натиснете "Вход" и избере "Регистрация". За повече информация: f1.f-e-n.net/index.php/url14729
tune-grudge
tune-grudge
tune-grudge
tune-grudge
tune-grudge
interoffice
interoffice
interoffice
interoffice