Тестове в Бахрейн 23.02.2024

23/02/2024 11:30, Огнян Тенчев (drJeckyll), 337/555 прочита, няма коментари

 

Шарл Льоклер с Ферари беше най-бърз по време на третия и последен ден тестове преди началото на сезон 2024. След него остана Джордж Ръсел с Мерцедес, а третото време записа Гуаню Жоу с Заубер.Резултатите от деня

1 Шарл Льоклер Ферари SF-24 1:30.322 74
08:55:22     0   10:00.000              P
14:22:28     1   10:00.000              
14:22:54     2   1:33.632   -506.368   
14:25:25     3   2:33.214    +59.582   
14:28:37     4   1:37.216    -55.998   P
14:36:51     5   1:37.216              
14:38:49     6   10:12.544   +515.328   
14:42:46     7   2:27.267   -465.277   P
14:43:18     8   2:27.267              
14:45:43     9   2:55.111    +27.844   
14:49:02    10   1:46.581    -68.530   P
15:01:07    11   1:46.581              
15:03:08    12   14:06.713   +740.132   
15:04:41    13   1:31.374   -755.339   
15:07:16    14   2:35.764    +64.390   
15:10:38    15   1:52.466    -43.298   P
15:17:48    16   1:52.466              
15:20:06    17   9:24.646   +452.180   
15:23:35    18   2:01.877   -442.769   P
15:39:50    19   2:01.877              
15:42:05    20   18:26.307   +984.430   
15:45:20    21   1:46.843   -999.464   P
15:51:13    22   1:46.843              
15:53:21    23   7:59.658   +372.815   
15:56:37    24   1:49.543   -370.115   P
16:35:01    25   38:22.218   +2192.675   P
16:35:27    26   38:22.218              
16:37:35    27   2:31.422   -2150.796   
16:39:11    28   1:37.173    -54.249   
16:40:48    29   1:37.366     +0.193   
16:42:27    30   1:37.363     -0.003   
16:44:04    31   1:37.476     +0.113   
16:45:40    32   1:37.583     +0.107   
16:47:19    33   1:37.724     +0.141   
16:48:55    34   1:37.598     -0.126   
16:50:35    35   1:37.613     +0.015   
16:52:11    36   1:37.703     +0.090   
16:53:51    37   1:38.215     +0.512   
16:55:27    38   1:37.742     -0.473   
16:57:07    39   1:38.177     +0.435   
16:58:43    40   1:38.109     -0.068   
17:00:23    41   1:38.336     +0.227   
17:01:59    42   1:38.161     -0.175   
17:03:38    43   1:38.458     +0.297   
17:05:18    44   1:38.410     -0.048   
17:08:35    45   1:41.698     +3.288   P
17:09:10    46   1:41.698              
17:10:49    47   2:11.159    +29.461   
17:12:26    48   1:36.393    -34.766   
17:14:02    49   1:36.404     +0.011   
17:15:39    50   1:35.880     -0.524   
17:17:15    51   1:36.015     +0.135   
17:18:51    52   1:36.261     +0.246   
17:20:24    53   1:36.016     -0.245   
17:22:00    54   1:36.257     +0.241   
17:23:37    55   1:36.167     -0.090   
17:25:13    56   1:36.282     +0.115   
17:26:50    57   1:36.062     -0.220   
17:28:26    58   1:36.629     +0.567   
17:30:02    59   1:36.463     -0.166   
17:31:38    60   1:36.432     -0.031   
17:33:18    61   1:36.599     +0.167   
17:34:54    62   1:36.901     +0.302   
17:36:31    63   1:36.670     -0.231   
17:39:47    64   1:39.710     +3.040   P
17:40:12    65   1:39.710              
17:41:45    66   1:58.395    +18.685   
17:43:21    67   1:34.785    -23.610   
17:44:55    68   1:34.813     +0.028   
17:46:31    69   1:34.956     +0.143   
17:48:04    70   1:35.140     +0.184   
17:49:41    71   1:35.210     +0.070   
17:52:50    72   1:37.298     +2.088   P
17:53:16    73   1:37.298              
18:06:52    74   1:54.761    +17.463   P
2 Джордж Ръсел Мерцедес W15 1:30.368 +0.046 +0.046 67
08:55:22     0   10:00.000              P
14:20:39     1   10:00.000              
14:22:28     2   10:00.000              
14:25:41     3   1:39.524   -500.476   P
14:26:06     4   1:39.524              
14:27:55     5   2:13.108    +33.584   
14:31:08     6   1:40.203    -32.905   P
14:32:12     7   1:40.203              
14:34:04     8   2:52.779    +72.576   
14:37:20     9   1:40.961    -71.818   P
14:56:02    10   1:40.961              
14:58:07    11   20:45.109   +1144.148   
15:01:36    12   1:56.477   -1128.632   P
15:02:04    13   1:56.477              
15:03:56    14   2:21.292    +24.815   
15:05:33    15   1:35.561    -45.731   
15:07:09    16   1:35.753     +0.192   
15:08:45    17   1:36.017     +0.264   
15:10:22    18   1:36.554     +0.537   
15:11:58    19   1:36.615     +0.061   
15:15:23    20   1:51.468    +14.853   P
15:27:41    21   1:51.468              
15:31:36    22   1:57.374     +5.906   P
15:32:05    23   1:57.374              
15:34:07    24   2:29.441    +32.067   
15:35:43    25   1:35.225    -54.216   
15:37:19    26   1:35.543     +0.318   
15:38:56    27   1:35.605     +0.062   
15:40:29    28   1:35.898     +0.293   
15:42:08    29   1:36.874     +0.976   
15:43:44    30   1:36.189     -0.685   
15:46:56    31   1:39.214     +3.025   P
16:07:05    32   1:39.214              
16:09:10    33   22:12.936   +1233.722   
16:12:39    34   1:58.340   -1214.596   P
16:13:08    35   1:58.340              
16:15:16    36   2:32.933    +34.593   
16:16:50    37   1:35.559    -57.374   
16:18:26    38   1:35.809     +0.250   
16:20:02    39   1:35.696     -0.113   
16:21:38    40   1:35.697     +0.001   
16:23:15    41   1:35.615     -0.082   
16:24:48    42   1:35.273     -0.342   
16:28:00    43   1:38.943     +3.670   P
16:47:19    44   1:38.943              
16:49:21    45   21:18.816   +1179.873   
16:52:50    46   1:59.251   -1159.565   P
16:53:22    47   1:59.251              
16:55:27    48   2:34.652    +35.401   
16:57:04    49   1:35.582    -59.070   
16:58:40    50   1:35.561     -0.021   
17:00:13    51   1:35.820     +0.259   
17:01:49    52   1:35.898     +0.078   
17:03:25    53   1:35.813     -0.085   
17:05:02    54   1:35.618     -0.195   
17:08:12    55   1:38.047     +2.429   P
17:20:37    56   1:38.047              
17:22:46    57   14:29.658   +771.611   
17:26:18    58   2:02.465   -747.193   P
17:29:24    59   2:02.465              
17:31:32    60   5:12.785   +190.320   
17:34:58    61   1:57.090   -195.695   P
17:38:49    62   1:57.090              
17:40:54    63   5:55.687   +238.597   
17:44:10    64   1:44.111   -251.576   P
17:49:28    65   1:44.111              
17:51:30    66   7:19.311   +335.200   
18:06:55    67   1:54.009   -325.302   P
3 Гуаню Жоу Стейк F1 C44 1:30.647 +0.325 +0.279 85
08:55:22     0   10:00.000              P
14:36:22     1   10:00.000              
14:38:30     2   10:00.000              
14:40:10     3   1:39.588   -500.412   
14:41:46     4   1:38.655     -0.933   
14:43:25     5   1:38.945     +0.290   
14:45:04     6   1:38.671     -0.274   
14:46:44     7   1:38.840     +0.169   
14:48:23     8   1:38.870     +0.030   
14:50:03     9   1:38.971     +0.101   
14:51:39    10   1:38.988     +0.017   
14:53:18    11   1:39.186     +0.198   
14:56:41    12   1:43.366     +4.180   P
14:59:02    13   2:18.392    +35.026   P
15:18:26    14   19:26.958   +1028.566   P
15:20:44    15   2:18.171   -1028.787   P
15:32:47    16   12:04.077   +585.906   P
15:33:09    17   12:04.077              
15:35:14    18   2:23.726   -580.351   
15:36:50    19   1:38.411    -45.315   
15:38:30    20   1:38.799     +0.388   
15:40:09    21   1:39.142     +0.343   
15:41:49    22   1:39.208     +0.066   
15:43:28    23   1:39.352     +0.144   
15:45:08    24   1:39.291     -0.061   
15:46:47    25   1:39.342     +0.051   
15:48:26    26   1:39.594     +0.252   
15:50:06    27   1:39.636     +0.042   
15:51:45    28   1:39.468     -0.168   
15:53:25    29   1:39.405     -0.063   
15:55:04    30   1:39.533     +0.128   
15:56:44    31   1:39.447     -0.086   
15:58:22    32   1:39.529     +0.082   
16:00:04    33   1:39.483     -0.046   
16:01:43    34   1:39.697     +0.214   
16:03:24    35   1:40.769     +1.072   
16:05:03    36   1:40.661     -0.108   
16:08:25    37   1:42.773     +2.112   P
16:08:51    38   1:42.773              
16:10:30    39   2:02.400    +19.627   
16:12:07    40   1:37.179    -25.221   
16:13:43    41   1:37.364     +0.185   
16:15:23    42   1:37.777     +0.413   
16:16:59    43   1:37.891     +0.114   
16:18:39    44   1:37.846     -0.045   
16:20:15    45   1:37.747     -0.099   
16:21:54    46   1:38.032     +0.285   
16:23:34    47   1:38.743     +0.711   
16:25:10    48   1:38.209     -0.534   
16:26:49    49   1:38.289     +0.080   
16:28:29    50   1:38.432     +0.143   
16:30:05    51   1:38.288     -0.144   
16:31:45    52   1:38.475     +0.187   
16:33:21    53   1:38.571     +0.096   
16:35:01    54   1:38.756     +0.185   
16:36:41    55   1:38.638     -0.118   
16:40:00    56   1:42.305     +3.667   P
16:40:25    57   1:42.305              
16:42:02    58   2:01.367    +19.062   
16:43:38    59   1:36.853    -24.514   
16:45:17    60   1:36.767     -0.086   
16:46:53    61   1:36.727     -0.040   
16:48:30    62   1:36.713     -0.014   
16:50:06    63   1:37.013     +0.300   
16:51:42    64   1:36.866     -0.147   
16:53:19    65   1:36.714     -0.152   
16:54:58    66   1:36.686     -0.028   
16:56:35    67   1:36.691     +0.005   
16:58:11    68   1:36.518     -0.173   
16:59:47    69   1:36.448     -0.070   
17:01:24    70   1:36.340     -0.108   
17:03:00    71   1:36.222     -0.118   
17:04:36    72   1:36.211     -0.011   
17:06:12    73   1:36.403     +0.192   
17:09:45    74   1:57.684    +21.281   P
17:25:26    75   1:57.684              
17:27:15    76   17:28.924   +931.240   
17:28:45    77   1:31.805   -957.119   
17:31:10    78   2:21.547    +49.742   
17:34:22    79   1:43.859    -37.688   P
17:45:40    80   1:43.859              
17:47:23    81   12:59.149   +675.290   
17:50:42    82   1:49.262   -669.887   P
17:51:20    83   1:49.262              
17:53:26    84   2:40.512    +51.250   
18:06:42    85   1:30.647    -69.865   P
4 Макс Верстапен Ред Бул RB20 1:30.755 +0.433 +0.108 66
08:55:22     0   10:00.000              P
14:27:36     1   10:00.000              
14:29:44     2   10:00.000              
14:31:14     3   1:32.669   -507.331   
14:34:01     4   2:44.673    +72.004   
14:36:25     5   2:24.064    -20.609   
14:39:37     6   1:44.731    -39.333   P
14:45:59     7   1:44.731              
14:48:07     8   8:25.504   +400.773   
14:51:36     9   2:01.114   -384.390   P
15:10:47    10   2:01.114              
15:12:56    11   21:17.055   +1155.941   
15:16:18    12   1:52.847   -1164.208   P
15:23:57    13   1:52.847              
15:26:05    14   9:45.736   +472.889   
15:29:21    15   1:48.490   -477.246   P
15:57:44    16   1:48.490              
15:59:43    17   30:17.389   +1708.899   
16:01:21    18   1:37.752   -1719.637   
16:02:58    19   1:37.575     -0.177   
16:04:34    20   1:37.422     -0.153   
16:06:11    21   1:37.285     -0.137   
16:07:50    22   1:37.172     -0.113   
16:09:26    23   1:37.177     +0.005   
16:11:02    24   1:37.221     +0.044   
16:12:42    25   1:37.160     -0.061   
16:14:18    26   1:37.130     -0.030   
16:15:55    27   1:37.058     -0.072   
16:17:31    28   1:37.124     +0.066   
16:19:08    29   1:37.208     +0.084   
16:20:47    30   1:37.205     -0.003   
16:22:23    31   1:37.233     +0.028   
16:26:01    32   2:04.367    +27.134   P
16:40:16    33   2:04.367              
16:42:14    34   16:10.313   +845.946   
16:43:54    35   1:37.559   -872.754   
16:45:30    36   1:37.446     -0.113   
16:47:06    37   1:37.430     -0.016   
16:48:46    38   1:37.207     -0.223   
16:50:22    39   1:37.284     +0.077   
16:51:59    40   1:37.176     -0.108   
16:53:38    41   1:37.178     +0.002   
16:55:14    42   1:37.049     -0.129   
16:56:51    43   1:36.934     -0.115   
16:58:27    44   1:36.822     -0.112   
17:00:03    45   1:37.001     +0.179   
17:01:40    46   1:36.805     -0.196   
17:03:19    47   1:36.901     +0.096   
17:04:55    48   1:37.013     +0.112   
17:08:32    49   1:49.651    +12.638   P
17:27:44    50   1:49.651              
17:29:43    51   21:10.487   +1160.836   
17:31:19    52   1:37.109   -1173.378   
17:32:56    53   1:37.030     -0.079   
17:34:35    54   1:36.915     -0.115   
17:36:11    55   1:36.896     -0.019   
17:37:48    56   1:36.861     -0.035   
17:39:24    57   1:36.683     -0.178   
17:41:00    58   1:36.669     -0.014   
17:42:37    59   1:36.840     +0.171   
17:44:16    60   1:36.799     -0.041   
17:45:53    61   1:36.806     +0.007   
17:47:29    62   1:36.883     +0.077   
17:49:05    63   1:37.196     +0.313   
17:50:42    64   1:37.134     -0.062   
17:52:18    65   1:37.381     +0.247   
17:56:16    66   1:37.039     -0.342   P
5 Юки Цунода Виза Кеш Ап RB VCARB 01 1:30.775 +0.453 +0.020 53
08:55:22     0   10:00.000              P
14:19:25     1   10:00.000              
14:21:27     2   10:00.000              
14:23:00     3   1:34.962   -505.038   
14:25:31     4   2:30.146    +55.184   
14:27:07     5   1:34.580    -55.566   
14:28:53     6   1:44.931    +10.351   
14:30:26     7   1:35.646     -9.285   
14:33:42     8   1:41.088     +5.442   P
14:43:35     9   1:41.088              
14:45:33    10   11:48.578   +607.490   
14:49:02    11   1:58.375   -590.203   P
14:49:37    12   1:58.375              
14:51:23    13   2:19.336    +20.961   
14:52:59    14   1:35.756    -43.580   
14:54:36    15   1:35.642     -0.114   
14:56:12    16   1:35.622     -0.020   
14:57:48    17   1:35.866     +0.244   
14:59:24    18   1:36.122     +0.256   
15:02:36    19   1:39.919     +3.797   P
15:51:07    20   1:39.919              
15:53:02    21   50:21.905   +2921.986   
15:56:21    22   1:47.785   -2914.120   P
15:56:53    23   1:47.785              
15:58:38    24   2:15.294    +27.509   
16:00:14    25   1:35.110    -40.184   
16:01:47    26   1:35.101     -0.009   
16:05:03    27   1:40.049     +4.948   P
16:17:18    28   1:40.049              
16:19:21    29   14:15.405   +755.356   
16:22:36    30   1:45.602   -749.803   P
16:23:05    31   1:45.602              
16:24:41    32   2:03.617    +18.015   
16:26:17    33   1:34.463    -29.154   
16:29:27    34   1:39.308     +4.845   P
16:50:38    35   1:39.308              
16:52:34    36   23:03.113   +1283.805   
16:54:04    37   1:31.945   -1291.168   
16:56:25    38   2:08.589    +36.644   
16:59:28    39   1:43.615    -24.974   P
17:08:57    40   1:43.615              
17:11:05    41   11:35.481   +591.866   
17:14:31    42   1:57.378   -578.103   P
17:20:43    43   1:57.378              
17:22:55    44   8:21.670   +384.292   
17:26:27    45   2:01.720   -379.950   P
17:34:29    46   2:01.720              
17:36:28    47   9:59.833   +478.113   
17:39:50    48   1:54.551   -485.282   P
17:46:41    49   1:54.551              
17:50:10    50   1:37.366    -17.185   P
17:52:12    51   2:04.561    +27.195   P
17:52:41    52   2:04.561              
18:06:55    53   1:58.848     -5.713   P
6 Алекс Албон Уилямс FW46 1:30.984 +0.662 +0.209 121
08:55:22     0   10:00.000              P
09:01:19     1   10:00.000              
09:03:21     2   10:00.000              
09:04:57     3   1:34.745   -505.255   
09:07:12     4   2:16.118    +41.373   
09:09:30     5   2:16.777     +0.659   
09:12:51     6   1:49.851    -26.926   P
09:15:06     7   2:16.490    +26.639   P
09:28:33     8   2:16.490              P
10:46:27     9   2:16.490              
10:48:36    10   33:27.150   +1870.660   
10:50:31    11   1:54.904   -1892.246   
10:52:46    12   2:14.301    +19.397   
10:56:11    13   1:54.679    -19.622   P
11:16:12    14   1:54.679              
11:18:13    15   21:59.451   +1204.772   
11:19:46    16   1:32.734   -1226.717   
11:22:10    17   2:26.047    +53.313   
11:26:20    18   1:43.736    -42.311   P
11:34:55    19   1:43.736              
11:36:50    20   10:29.488   +525.752   
11:40:19    21   1:57.558   -511.930   P
11:50:53    22   1:57.558              
11:52:52    23   12:31.138   +633.580   
11:55:13    24   2:21.805   -609.333   
11:58:54    25   2:08.456    -13.349   P
12:39:39    26   2:08.456              
12:43:04    27   1:51.167    -17.289   P
12:43:36    28   1:51.167              
12:47:20    29   2:09.947    +18.780   
12:49:22    30   1:37.855    -32.092   P
12:57:48    31   1:37.855              
13:01:11    32   1:48.859    +11.004   P
13:08:50    33   1:48.859              
13:12:09    34   1:45.510     -3.349   P
13:23:09    35   11:00.131   +554.621   P
13:38:25    36   11:00.131              
13:41:50    37   1:50.705   -549.426   P
13:43:55    38   2:03.749    +13.044   P
14:44:55    39   1:02.067    -61.682   P
14:45:17    40   1:02.067              
14:47:16    41   2:16.731    +74.664   
14:48:52    42   1:37.862    -38.869   
14:50:32    43   1:38.954     +1.092   
14:52:11    44   1:38.591     -0.363   
14:53:47    45   1:38.604     +0.013   
14:55:27    46   1:38.913     +0.309   
14:58:49    47   1:46.356     +7.443   P
15:13:37    48   14:47.115   +780.759   P
15:14:00    49   14:47.115              
15:15:49    50   2:10.570   -756.545   
15:17:29    51   1:37.599    -32.971   
15:19:05    52   1:37.990     +0.391   
15:20:44    53   1:37.687     -0.303   
15:22:21    54   1:37.798     +0.111   
15:24:00    55   1:38.294     +0.496   
15:25:36    56   1:38.274     -0.020   
15:27:16    57   1:38.321     +0.047   
15:28:55    58   1:38.496     +0.175   
15:30:32    59   1:38.480     -0.016   
15:32:11    60   1:38.470     -0.010   
15:33:51    61   1:38.885     +0.415   
15:35:30    62   1:38.951     +0.066   
15:37:10    63   1:39.070     +0.119   
15:38:49    64   1:39.286     +0.216   
15:42:08    65   1:43.043     +3.757   P
15:42:34    66   1:43.043              
15:44:10    67   1:59.581    +16.538   
15:45:46    68   1:36.878    -22.703   
15:47:25    69   1:37.400     +0.522   
15:49:02    70   1:37.438     +0.038   
15:50:38    71   1:37.282     -0.156   
15:52:17    72   1:37.211     -0.071   
15:53:53    73   1:37.318     +0.107   
15:55:43    74   1:37.379     +0.061   
15:57:09    75   1:37.554     +0.175   
15:58:45    76   1:37.744     +0.190   
16:00:24    77   1:37.442     -0.302   
16:02:01    78   1:37.788     +0.346   
16:03:40    79   1:37.853     +0.065   
16:05:16    80   1:37.713     -0.140   
16:06:55    81   1:37.842     +0.129   
16:08:32    82   1:37.982     +0.140   
16:10:11    83   1:37.728     -0.254   
16:11:47    84   1:37.661     -0.067   
16:15:04    85   1:40.387     +2.726   P
16:15:32    86   1:40.387              
16:17:06    87   2:00.600    +20.213   
16:18:42    88   1:35.205    -25.395   
16:20:18    89   1:35.758     +0.553   
16:21:54    90   1:36.202     +0.444   
16:23:31    91   1:35.776     -0.426   
16:25:07    92   1:36.397     +0.621   
16:26:43    93   1:36.014     -0.383   
16:28:19    94   1:36.233     +0.219   
16:29:56    95   1:36.343     +0.110   
16:31:32    96   1:36.141     -0.202   
16:33:08    97   1:36.189     +0.048   
16:34:45    98   1:36.297     +0.108   
16:36:21    99   1:36.608     +0.311   
16:37:58   100   1:36.734     +0.126   
16:39:34   101   1:37.029     +0.295   
16:41:10   102   1:36.968     -0.061   
16:44:26   103   1:40.140     +3.172   P
16:44:52   104   1:40.140              
16:46:28   105   2:00.747    +20.607   
16:49:44   106   1:43.796    -16.951   P
17:13:08   107   1:43.796              
17:15:00   108   25:14.246   +1410.450   
17:18:25   109   1:55.253   -1398.993   P
17:21:19   110   1:55.253              
17:23:17   111   4:49.316   +174.063   
17:26:37   112   1:49.463   -179.853   P
17:29:30   113   1:49.463              
17:31:35   114   4:58.196   +188.733   
17:34:51   115   1:46.202   -191.994   P
17:37:19   116   1:46.202              
17:39:14   117   4:20.340   +154.138   
17:42:33   118   1:48.833   -151.507   P
17:52:22   119   9:49.852   +481.019   P
17:54:20   120   1:56.936   -472.916   P
17:56:51   121   1:56.936              P
7 Оскар Пиастри МакЛарън MCL38 1:31.030 +0.708 +0.046 91
08:55:22     0   10:00.000              P
13:51:40     1   10:00.000              
13:53:38     2   10:00.000              
13:55:18     3   1:41.072   -498.928   
13:57:00     4   1:39.567     -1.505   
13:58:36     5   1:39.054     -0.513   
14:00:19     6   1:39.074     +0.020   
14:01:54     7   1:39.249     +0.175   
14:03:34     8   1:39.454     +0.205   
14:05:13     9   1:39.476     +0.022   
14:06:53    10   1:39.223     -0.253   
14:08:32    11   1:39.278     +0.055   
14:10:14    12   1:39.530     +0.252   
14:11:54    13   1:39.599     +0.069   
14:13:33    14   1:39.626     +0.027   
14:15:12    15   1:39.660     +0.034   
14:16:52    16   1:40.083     +0.423   
14:18:31    17   1:40.391     +0.308   
14:21:53    18   1:42.867     +2.476   P
14:39:25    19   17:30.622   +947.755   P
15:15:56    20   17:30.622              
15:18:20    21   38:54.937   +1284.315   
15:21:55    22   2:03.968   -2210.969   P
15:26:37    23   2:03.968              
15:28:52    24   6:54.522   +290.554   
15:30:25    25   1:31.509   -323.013   
15:34:33    26   1:37.256     +5.747   P
15:42:40    27   1:37.256              
15:45:04    28   10:30.415   +533.159   
15:46:37    29   1:31.654   -538.761   
15:50:32    30   1:36.082     +4.428   P
15:55:46    31   1:36.082              
15:57:54    32   7:21.082   +345.000   
16:01:18    33   1:53.740   -327.342   P
16:05:06    34   1:53.740              
16:07:11    35   5:50.355   +236.615   
16:10:37    36   1:56.366   -233.989   P
16:26:37    37   16:01.919   +845.553   P
16:27:02    38   16:01.919              
16:29:11    39   2:30.548   -811.371   
16:30:50    40   1:38.625    -51.923   
16:32:27    41   1:37.843     -0.782   
16:34:06    42   1:38.129     +0.286   
16:35:43    43   1:38.213     +0.084   
16:37:22    44   1:38.216     +0.003   
16:39:02    45   1:38.453     +0.237   
16:40:38    46   1:38.587     +0.134   
16:42:18    47   1:38.922     +0.335   
16:43:57    48   1:38.791     -0.131   
16:45:33    49   1:38.894     +0.103   
16:47:13    50   1:38.923     +0.029   
16:48:52    51   1:38.932     +0.009   
16:50:32    52   1:39.035     +0.103   
16:53:51    53   1:41.289     +2.254   P
16:54:13    54   1:41.289              
16:56:25    55   1:59.301    +18.012   
16:57:29    56   1:37.277    -22.024   
16:59:05    57   1:37.239     -0.038   
17:00:42    58   1:37.840     +0.601   
17:02:21    59   1:37.682     -0.158   
17:03:58    60   1:37.838     +0.156   
17:05:37    61   1:37.897     +0.059   
17:07:13    62   1:37.849     -0.048   
17:08:51    63   1:37.925     +0.076   
17:10:30    64   1:38.004     +0.079   
17:12:06    65   1:37.550     -0.454   
17:13:46    66   1:37.618     +0.068   
17:15:23    67   1:37.704     +0.086   
17:17:02    68   1:37.699     -0.005   
17:18:38    69   1:37.458     -0.241   
17:20:18    70   1:37.439     -0.019   
17:21:54    71   1:37.245     -0.194   
17:23:30    72   1:37.555     +0.310   
17:25:07    73   1:37.223     -0.332   
17:26:47    74   1:37.083     -0.140   
17:28:23    75   1:37.331     +0.248   
17:31:38    76   1:39.809     +2.478   P
17:33:37    77   1:59.523    +19.714   P
17:34:00    78   1:59.523              
17:35:36    79   1:56.874     -2.649   
17:37:12    80   1:36.021    -20.853   
17:38:49    81   1:35.784     -0.237   
17:40:22    82   1:35.518     -0.266   
17:41:58    83   1:35.724     +0.206   
17:43:34    84   1:35.366     -0.358   
17:45:14    85   1:35.554     +0.188   
17:46:44    86   1:35.538     -0.016   
17:48:20    87   1:35.759     +0.221   
17:49:57    88   1:36.036     +0.277   
17:51:33    89   1:36.225     +0.189   
17:53:10    90   1:36.580     +0.355   
18:06:48    91   1:36.758     +0.178   P
8 Фернандо Алонсо Астън Мартин AMR24 1:31.159 +0.837 +0.129 75
08:55:22     0   10:00.000              P
14:15:28     1   10:00.000              
14:17:21     2   10:00.000              
14:20:33     3   1:41.805   -498.195   P
14:31:27     4   1:41.805              
14:33:22     5   12:45.384   +663.579   
14:35:31     6   2:09.645   -635.739   
14:37:04     7   1:33.651    -35.994   
14:39:47     8   2:43.348    +69.697   
14:42:59     9   1:41.233    -62.115   P
14:53:57    10   1:41.233              
14:55:56    11   12:53.524   +672.291   
14:57:29    12   1:31.696   -681.828   
15:00:09    13   2:43.235    +71.539   
15:03:21    14   1:40.340    -62.895   P
15:13:47    15   1:40.340              
15:15:49    16   12:25.309   +644.969   
15:17:19    17   1:31.265   -654.044   
15:19:50    18   2:30.738    +59.473   
15:23:06    19   1:42.831    -47.907   P
15:33:02    20   1:42.831              
15:35:01    21   11:55.435   +612.604   
15:36:34    22   1:31.391   -624.044   
15:39:28    23   2:53.591    +82.200   
15:42:37    24   1:39.827    -73.764   P
15:52:08    25   1:39.827              
15:54:16    26   11:35.808   +595.981   
15:57:47    27   2:02.962   -572.846   P
16:05:16    28   2:02.962              
16:07:24    29   9:34.412   +451.450   
16:10:59    30   2:06.340   -448.072   P
16:25:00    31   2:06.340              
16:27:09    32   16:07.068   +840.728   
16:28:45    33   1:37.610   -869.458   
16:30:25    34   1:37.567     -0.043   
16:32:01    35   1:38.022     +0.455   
16:33:41    36   1:37.863     -0.159   
16:35:17    37   1:37.634     -0.229   
16:36:53    38   1:37.860     +0.226   
16:38:33    39   1:37.783     -0.077   
16:40:09    40   1:37.721     -0.062   
16:41:49    41   1:37.845     +0.124   
16:43:25    42   1:37.445     -0.400   
16:45:05    43   1:37.651     +0.206   
16:46:41    44   1:37.503     -0.148   
16:50:00    45   1:42.019     +4.516   P
16:57:26    46   1:42.019              
16:59:31    47   9:31.513   +469.494   
17:01:08    48   1:36.925   -474.588   
17:02:47    49   1:37.301     +0.376   
17:04:23    50   1:37.616     +0.315   
17:06:00    51   1:37.528     -0.088   
17:07:39    52   1:37.494     -0.034   
17:09:17    53   1:37.398     -0.096   
17:10:53    54   1:37.425     +0.027   
17:12:32    55   1:37.898     +0.473   
17:14:08    56   1:37.298     -0.600   
17:15:45    57   1:37.139     -0.159   
17:17:24    58   1:37.196     +0.057   
17:19:01    59   1:37.447     +0.251   
17:22:17    60   1:41.179     +3.732   P
17:31:35    61   1:41.179              
17:33:44    62   11:24.724   +583.545   
17:35:20    63   1:36.777   -587.947   
17:36:56    64   1:36.853     +0.076   
17:38:33    65   1:37.180     +0.327   
17:40:12    66   1:37.203     +0.023   
17:41:48    67   1:37.718     +0.515   
17:43:25    68   1:37.080     -0.638   
17:45:04    69   1:37.054     -0.026   
17:46:41    70   1:37.166     +0.112   
17:48:17    71   1:37.074     -0.092   
17:49:54    72   1:36.831     -0.243   
17:51:30    73   1:36.975     +0.144   
17:53:10    74   1:37.332     +0.357   
18:06:45    75   1:37.362     +0.030   P
9 Карлос Сайнц Мл. Ферари SF-24 1:31.247 +0.925 +0.088 71
08:55:22     0   10:00.000              P
09:00:32     1   10:00.000              
09:02:36     2   10:00.000              
09:06:08     3   2:00.054   -479.946   P
09:06:37     4   2:00.054              
09:08:54     5   2:46.951    +46.897   
09:12:10     6   1:44.265    -62.686   P
09:14:27     7   2:16.660    +32.395   P
09:20:01     8   2:16.660              
09:21:56     9   7:28.060   +311.400   
09:23:28    10   1:31.247   -356.813   
09:27:00    11   1:35.147     +3.900   P
10:45:07    12   1:35.147              
10:47:25    13   20:23.969   +1128.822   
10:48:55    14   1:31.651   -1132.318   
10:52:39    15   1:36.763     +5.112   P
11:00:50    16   1:36.763              
11:03:01    17   10:17.606   +520.843   
11:05:31    18   2:33.340   -464.266   
11:08:56    19   1:53.436    -39.904   P
11:17:41    20   1:53.436              
11:19:53    21   10:55.108   +541.672   
11:21:32    22   1:38.407   -556.701   
11:23:11    23   1:38.525     +0.118   
11:24:47    24   1:38.645     +0.120   
11:26:26    25   1:38.792     +0.147   
11:28:06    26   1:38.920     +0.128   
11:29:45    27   1:38.540     -0.380   
11:31:23    28   1:38.790     +0.250   
11:33:03    29   1:38.805     +0.015   
11:36:25    30   1:44.829     +6.024   P
11:45:10    31   1:44.829              
11:47:12    32   10:46.871   +542.042   
11:48:52    33   1:38.415   -548.456   
11:50:31    34   1:38.211     -0.204   
11:52:07    35   1:38.259     +0.048   
11:53:46    36   1:38.458     +0.199   
11:55:25    37   1:38.688     +0.230   
11:57:02    38   1:38.709     +0.021   
11:58:41    39   1:38.917     +0.208   
12:00:21    40   1:39.274     +0.357   
12:04:01    41   2:01.842    +22.568   P
12:13:54    42   2:01.842              
12:16:02    43   12:00.442   +598.600   
12:17:42    44   1:38.401   -622.041   
12:19:21    45   1:38.141     -0.260   
12:20:57    46   1:38.607     +0.466   
12:22:36    47   1:38.614     +0.007   
12:24:15    48   1:38.939     +0.325   
12:25:55    49   1:38.829     -0.110   
12:27:34    50   1:38.818     -0.011   
12:29:14    51   1:38.864     +0.046   
12:32:45    52   1:56.757    +17.893   P
12:43:33    53   1:56.757              
12:47:20    54   13:01.574   +664.817   
12:47:30    55   1:38.224   -683.350   
12:49:06    56   1:38.449     +0.225   
12:50:45    57   1:38.832     +0.383   
12:52:25    58   1:39.257     +0.425   
12:54:04    59   1:39.827     +0.570   
12:55:43    60   1:39.754     -0.073   
12:59:21    61   1:58.736    +18.982   P
13:16:06    62   1:58.736              
13:17:58    63   18:35.446   +996.710   
13:19:37    64   1:38.360   -1017.086   
13:21:17    65   1:38.349     -0.011   
13:22:53    66   1:38.293     -0.056   
13:24:32    67   1:37.901     -0.392   
13:26:08    68   1:38.556     +0.655   
13:27:47    69   1:38.577     +0.021   
13:29:27    70   1:38.362     -0.215   
13:32:46    71   1:40.898     +2.536   P
10 Серхио Перес Ред Бул RB20 1:31.483 +1.161 +0.236 53
08:55:22     0   10:00.000              P
09:00:48     1   10:00.000              
09:02:30     2   10:00.000              
09:04:00     3   1:35.759   -504.241   
09:07:18     4   1:43.193     +7.434   P
09:19:06     5   1:43.193              
09:20:45     6   13:22.965   +699.772   
09:22:18     7   1:35.174   -707.791   
09:25:33     8   1:42.699     +7.525   P
10:46:08     9   1:42.699              
10:48:26    10   22:49.034   +1266.335   
10:49:56    11   1:31.788   -1277.246   
10:52:52    12   2:54.804    +83.016   
10:55:36    13   2:43.850    -10.954   
10:59:01    14   1:55.261    -48.589   P
11:08:24    15   1:55.261              
11:10:35    16   11:34.518   +579.257   
11:14:29    17   2:24.888   -549.630   P
11:15:04    18   2:24.888              
11:17:29    19   2:56.856    +31.968   
11:21:06    20   2:07.073    -49.783   P
11:33:38    21   2:07.073              
11:35:37    22   14:28.161   +741.088   
11:39:27    23   2:21.723   -726.438   P
11:40:03    24   2:21.723              
11:42:27    25   2:56.743    +35.020   
11:46:02    26   2:06.573    -50.170   P
11:55:22    27   2:06.573              
11:57:31    28   11:26.031   +559.458   
11:59:10    29   1:38.054   -587.977   
12:00:49    30   1:38.331     +0.277   
12:02:25    31   1:38.217     -0.114   
12:04:05    32   1:38.131     -0.086   
12:05:44    33   1:38.201     +0.070   
12:07:20    34   1:38.468     +0.267   
12:09:00    35   1:38.776     +0.308   
12:10:39    36   1:38.390     -0.386   
12:12:18    37   1:38.623     +0.233   
12:15:37    38   1:44.774     +6.151   P
12:51:43    39   1:44.774              
12:53:38    40   37:58.564   +2173.790   
12:55:18    41   1:38.095   -2180.469   
12:56:54    42   1:37.969     -0.126   
12:58:33    43   1:38.340     +0.371   
13:00:11    44   1:38.282     -0.058   
13:01:49    45   1:38.217     -0.065   
13:03:29    46   1:38.582     +0.365   
13:05:08    47   1:38.807     +0.225   
13:06:48    48   1:38.602     -0.205   
13:08:24    49   1:38.985     +0.383   
13:11:43    50   1:43.090     +4.105   P
13:24:35    51   1:43.090              
13:26:34    52   14:46.025   +782.935   
13:29:49    53   1:41.177   -784.848   P
11 Нико Хюлкенберг Хаас VF24 1:31.686 +1.364 +0.203 89
08:55:22     0   10:00.000              P
14:18:44     1   10:00.000              
14:20:26     2   10:00.000              
14:22:03     3   1:37.328   -502.672   
14:23:39     4   1:37.124     -0.204   
14:25:18     5   1:37.586     +0.462   
14:26:54     6   1:37.160     -0.426   
14:28:30     7   1:36.973     -0.187   
14:30:10     8   1:37.206     +0.233   
14:31:46     9   1:36.708     -0.498   
14:33:22    10   1:36.883     +0.175   
14:34:59    11   1:36.734     -0.149   
14:36:38    12   1:36.803     +0.069   
14:38:14    13   1:37.355     +0.552   
14:39:50    14   1:36.621     -0.734   
14:43:12    15   1:47.016    +10.395   P
14:57:06    16   1:47.016              
14:59:05    17   15:49.409   +842.393   
15:00:35    18   1:32.245   -857.164   
15:02:59    19   2:24.339    +52.094   
15:06:53    20   1:40.826    -43.513   P
15:19:27    21   1:40.826              
15:21:29    22   14:33.085   +772.259   
15:25:08    23   2:11.076   -742.009   P
15:45:14    24   2:11.076              
15:46:53    25   21:43.704   +1172.628   
15:48:33    26   1:38.644   -1205.060   
15:50:12    27   1:38.723     +0.079   
15:51:52    28   1:38.626     -0.097   
15:53:28    29   1:38.504     -0.122   
15:55:43    30   1:38.661     +0.157   
15:56:47    31   1:38.961     +0.300   
15:58:26    32   1:38.776     -0.185   
16:00:04    33   1:38.706     -0.070   
16:01:43    34   1:38.951     +0.245   
16:03:21    35   1:38.602     -0.349   
16:05:03    36   1:39.672     +1.070   
16:08:22    37   1:41.829     +2.157   P
16:08:57    38   1:41.829              
16:10:37    39   2:13.124    +31.295   
16:12:13    40   1:37.523    -35.601   
16:13:50    41   1:37.435     -0.088   
16:15:32    42   1:37.579     +0.144   
16:17:06    43   1:37.877     +0.298   
16:18:45    44   1:38.436     +0.559   
16:20:21    45   1:37.894     -0.542   
16:22:01    46   1:37.530     -0.364   
16:23:37    47   1:37.885     +0.355   
16:25:17    48   1:38.088     +0.203   
16:26:53    49   1:37.820     -0.268   
16:28:35    50   1:38.186     +0.366   
16:30:12    51   1:38.317     +0.131   
16:31:48    52   1:38.352     +0.035   
16:33:28    53   1:38.031     -0.321   
16:35:04    54   1:38.217     +0.186   
16:36:44    55   1:38.188     -0.029   
16:38:23    56   1:38.091     -0.097   
16:40:00    57   1:38.168     +0.077   
16:41:39    58   1:37.869     -0.299   
16:43:15    59   1:38.226     +0.357   
16:44:55    60   1:38.257     +0.031   
16:46:31    61   1:38.254     -0.003   
16:49:50    62   1:40.976     +2.722   P
16:50:25    63   1:40.976              
16:52:02    64   2:10.912    +29.936   
16:53:38    65   1:36.297    -34.615   
16:55:14    66   1:36.662     +0.365   
16:56:51    67   1:36.751     +0.089   
16:58:30    68   1:36.874     +0.123   
17:00:07    69   1:36.605     -0.269   
17:01:43    70   1:36.623     +0.018   
17:03:19    71   1:36.690     +0.067   
17:04:55    72   1:36.456     -0.234   
17:06:32    73   1:35.923     -0.533   
17:08:09    74   1:36.367     +0.444   
17:09:45    75   1:36.239     -0.128   
17:11:22    76   1:36.038     -0.201   
17:12:58    77   1:36.230     +0.192   
17:14:31    78   1:35.940     -0.290   
17:16:08    79   1:36.062     +0.122   
17:17:43    80   1:36.321     +0.259   
17:21:09    81   1:48.728    +12.407   P
17:38:26    82   17:17.967   +929.239   P
17:40:28    83   17:17.967              P
17:42:37    84   4:09.758   -788.209   P
17:44:39    85   2:04.469   -125.289   P
17:46:54    86   2:12.725     +8.256   P
17:52:12    87   5:17.783   +185.058   P
17:54:24    88   2:14.683   -183.100   P
18:06:39    89   2:14.683              P
12 Люис Хамилтън Мерцедес W15 1:31.999 +1.677 +0.313 49
08:55:22     0   10:00.000              P
09:07:02     1   10:00.000              
09:08:58     2   10:00.000              
09:12:13     3   1:38.816   -501.184   P
09:12:45     4   1:38.816              
09:16:13     5   1:39.291     +0.475   P
10:45:07     6   1:39.291              
10:47:06     7   30:50.686   +1751.395   
10:48:39     8   1:32.902   -1757.784   
10:50:15     9   1:35.089     +2.187   
10:53:31    10   1:41.090     +6.001   P
11:05:38    11   1:41.090              
11:07:55    12   14:20.771   +759.681   
11:10:06    13   2:12.177   -728.594   
11:11:40    14   1:31.999    -40.178   
11:13:12    15   1:33.619     +1.620   
11:16:28    16   1:42.758     +9.139   P
11:31:17    17   1:42.758              
11:33:19    18   16:47.965   +905.207   
11:35:24    19   2:07.468   -880.497   
11:38:52    20   1:56.467    -11.001   P
11:39:24    21   1:56.467              
11:41:29    22   2:34.584    +38.117   
11:43:05    23   1:36.580    -58.004   
11:44:42    24   1:36.075     -0.505   
11:46:18    25   1:36.533     +0.458   
11:47:54    26   1:37.393     +0.860   
11:51:16    27   1:43.976     +6.583   P
12:08:08    28   1:43.976              
12:10:13    29   18:57.013   +1033.037   
12:13:51    30   2:06.999   -1010.014   P
12:14:20    31   2:06.999              
12:16:31    32   2:36.376    +29.377   
12:18:07    33   1:37.298    -59.078   
12:19:44    34   1:36.396     -0.902   
12:21:19    35   1:36.719     +0.323   
12:22:59    36   1:37.907     +1.188   
12:24:35    37   1:37.421     -0.486   
12:27:53    38   1:40.775     +3.354   P
12:42:03    39   1:40.775              
12:44:08    40   16:12.086   +871.311   
12:47:39    41   2:00.216   -851.870   P
12:48:05    42   2:00.216              
12:50:10    43   2:30.969    +30.753   
12:51:49    44   1:37.506    -53.463   
12:53:26    45   1:37.203     -0.303   
12:55:02    46   1:37.145     -0.058   
12:56:41    47   1:37.402     +0.257   
12:58:17    48   1:37.227     -0.175   
13:01:37    49   1:45.358     +8.131   P
13 Ланс Строл Астън Мартин AMR24 1:32.038 +1.716 +0.039 46
08:55:22     0   10:00.000              P
09:00:32     1   10:00.000              
09:04:00     2   2:00.910   -479.090   P
09:04:41     3   2:00.910              
09:08:42     4   1:56.991     -3.919   P
09:14:08     5   1:56.991              
09:17:43     6   1:51.679     -5.312   P
09:18:18     7   1:51.679              
09:21:52     8   1:50.609     -1.070   P
09:28:10     9   1:50.609              P
10:45:11    10   1:50.609              
10:47:48    11   25:51.480   +1440.871   
10:49:17    12   1:32.361   -1459.119   
10:51:42    13   2:24.232    +51.871   
10:55:20    14   2:05.851    -18.381   P
10:56:01    15   2:05.851              
10:58:06    16   2:46.139    +40.288   
11:01:25    17   1:44.889    -61.250   P
11:13:32    18   1:44.889              
11:15:36    19   14:11.554   +746.665   
11:17:09    20   1:32.038   -759.516   
11:19:37    21   2:26.509    +54.471   
11:23:01    22   1:53.552    -32.957   P
11:23:30    23   1:53.552              
11:25:19    24   2:14.135    +20.583   
11:28:34    25   1:44.700    -29.435   P
11:53:08    26   1:44.700              
11:55:41    27   27:05.273   +1520.573   
11:57:50    28   2:10.462   -1494.811   
11:59:23    29   1:32.596    -37.866   
12:01:44    30   2:19.317    +46.721   
12:05:12    31   1:57.945    -21.372   P
12:05:57    32   1:57.945              
12:07:56    33   2:42.708    +44.763   
12:11:14    34   1:46.575    -56.133   P
12:17:58    35   1:46.575              
12:20:00    36   8:43.095   +416.520   
12:21:39    37   1:38.412   -424.683   
12:23:18    38   1:38.849     +0.437   
12:24:57    39   1:39.288     +0.439   
12:26:36    40   1:39.915     +0.627   
12:28:16    41   1:38.920     -0.995   
12:29:55    42   1:38.731     -0.189   
12:31:31    43   1:38.910     +0.179   
12:33:11    44   1:39.371     +0.461   
12:34:50    45   1:38.658     -0.713   
12:38:12    46   1:43.961     +5.303   P
14 Ландо Норис МакЛарън MCL38 1:32.108 +1.786 +0.070 20
08:55:22     0   10:00.000              P
09:00:32     1   10:00.000              
09:02:46     2   10:00.000              
09:04:19     3   1:33.742   -506.258   
09:08:13     4   1:38.455     +4.713   P
09:18:31     5   1:38.455              
09:20:36     6   12:21.317   +642.862   
09:24:42     7   2:37.549   -583.768   P
10:45:11     8   2:37.549              
10:47:35     9   22:51.264   +1213.715   
10:49:08    10   1:32.307   -1278.957   
10:51:16    11   2:07.475    +35.168   
10:52:49    12   1:35.088    -32.387   
10:54:25    13   1:34.932     -0.156   
10:57:41    14   1:40.948     +6.016   P
11:13:48    15   1:40.948              
11:15:52    16   18:10.770   +989.822   
11:19:14    17   1:51.050   -979.720   P
11:19:40    18   1:51.050              
11:21:16    19   1:59.672     +8.622   
11:24:31    20   1:41.891    -17.781   P
15 Пиер Гасли Алпин A524 1:32.149 +1.827 +0.041 47
08:55:22     0   10:00.000              P
14:26:51     1   10:00.000              P
14:34:07     2   10:00.000              
14:36:12     3   9:17.011    -42.989   
14:37:45     4   1:33.463   -463.548   
14:40:10     5   2:24.042    +50.579   
14:42:24     6   2:14.229     -9.813   
14:45:49     7   1:55.699    -18.530   P
15:09:01     8   1:55.699              
15:11:10     9   25:18.112   +1402.413   
15:12:43    10   1:33.027   -1425.085   
15:15:14    11   2:32.090    +59.063   
15:17:25    12   2:10.682    -21.408   
15:20:54    13   1:57.592    -13.090   P
15:36:02    14   1:57.592              
15:37:58    15   17:00.382   +902.790   
15:39:34    16   1:38.240   -922.142   
15:41:13    17   1:38.111     -0.129   
15:42:53    18   1:38.091     -0.020   
15:44:29    19   1:38.323     +0.232   
15:46:08    20   1:38.668     +0.345   
15:47:48    21   1:38.718     +0.050   
15:49:27    22   1:39.363     +0.645   
15:53:09    23   2:05.882    +26.519   P
16:09:07    24   2:05.882              
16:11:12    25   17:58.755   +952.873   
16:12:48    26   1:37.957   -980.798   
16:14:28    27   1:38.068     +0.111   
16:16:04    28   1:38.386     +0.318   
16:17:44    29   1:38.899     +0.513   
16:19:24    30   1:38.979     +0.080   
16:21:03    31   1:39.144     +0.165   
16:22:43    32   1:39.299     +0.155   
16:26:14    33   1:55.067    +15.768   P
16:45:59    34   1:55.067              
16:47:45    35   21:27.905   +1172.838   
16:51:42    36   2:20.313   -1147.592   P
16:52:34    37   2:20.313              
16:54:29    38   2:46.693    +26.380   
16:56:25    39   1:48.896    -57.797   
17:00:03    40   1:52.709     +3.813   P
17:14:05    41   1:52.709              
17:16:04    42   15:59.608   +846.899   
17:19:20    43   1:43.193   -856.415   P
17:19:55    44   1:43.193              
17:21:51    45   2:29.195    +46.002   
17:23:21    46   1:32.149    -57.046   
17:27:31    47   1:48.120    +15.971   P
16 Кевин Магнусен Хаас VF24 1:33.053 +2.731 +0.904 80
08:55:22     0   10:00.000              P
09:00:32     1   10:00.000              
09:02:14     2   10:00.000              
09:03:53     3   1:36.962   -503.038   
09:05:29     4   1:36.583     -0.379   
09:09:07     5   2:03.974    +27.391   P
09:18:34     6   2:03.974              
09:20:55     7   11:46.918   +582.944   
09:22:31     8   1:36.193   -610.725   
09:24:07     9   1:36.524     +0.331   
09:27:45    10   1:38.064     +1.540   P
10:45:17    11   1:38.064              
10:47:15    12   21:30.129   +1192.065   
10:48:52    13   1:34.471   -1195.658   
10:51:32    14   2:39.724    +65.253   
10:53:56    15   2:23.993    -15.731   
10:57:12    16   1:45.456    -38.537   P
11:04:21    17   1:45.456              
11:06:29    18   9:14.600   +449.144   
11:10:32    19   2:32.324   -402.276   P
11:11:04    20   2:32.324              
11:13:25    21   2:50.692    +18.368   
11:16:41    22   1:46.597    -64.095   P
11:27:18    23   1:46.597              
11:29:13    24   12:27.986   +641.389   
11:30:51    25   1:39.114   -648.872   
11:32:31    26   1:39.684     +0.570   
11:34:10    27   1:39.542     -0.142   
11:35:49    28   1:40.010     +0.468   
11:37:29    29   1:39.772     -0.238   
11:39:11    30   1:39.841     +0.069   
11:40:51    31   1:39.852     +0.011   
11:42:30    32   1:40.065     +0.213   
11:44:09    33   1:39.836     -0.229   
11:45:49    34   1:40.184     +0.348   
11:47:28    35   1:40.111     -0.073   
11:49:11    36   1:39.787     -0.324   
11:52:29    37   1:42.743     +2.956   P
11:53:14    38   1:42.743              
11:54:50    39   2:18.489    +35.746   
11:56:33    40   1:38.397    -40.092   
11:58:09    41   1:38.914     +0.517   
11:59:49    42   1:38.637     -0.277   
12:01:28    43   1:38.961     +0.324   
12:03:04    44   1:39.018     +0.057   
12:04:43    45   1:38.689     -0.329   
12:06:23    46   1:38.954     +0.265   
12:08:02    47   1:38.960     +0.006   
12:09:41    48   1:38.707     -0.253   
12:11:21    49   1:38.773     +0.066   
12:13:00    50   1:39.133     +0.360   
12:14:39    51   1:39.513     +0.380   
12:16:19    52   1:39.732     +0.219   
12:17:58    53   1:39.553     -0.179   
12:19:37    54   1:39.148     -0.405   
12:21:16    55   1:39.477     +0.329   
12:22:55    56   1:39.691     +0.214   
12:24:35    57   1:39.805     +0.114   
12:26:17    58   1:40.651     +0.846   
12:27:57    59   1:39.657     -0.994   
12:31:15    60   1:42.268     +2.611   P
12:31:57    61   1:42.268              
12:33:33    62   2:15.490    +33.222   
12:35:09    63   1:37.660    -37.830   
12:36:49    64   1:37.801     +0.141   
12:38:25    65   1:37.855     +0.054   
12:40:04    66   1:37.924     +0.069   
12:41:40    67   1:37.837     -0.087   
12:43:20    68   1:38.021     +0.184   
12:47:20    70   1:37.824     -0.197   
12:48:14    71   1:38.233     +0.409   
12:49:51    72   1:37.827     -0.406   
12:51:30    73   1:38.050     +0.223   
12:53:10    74   1:38.318     +0.268   
12:54:46    75   1:38.907     +0.589   
12:56:25    76   1:39.111     +0.204   
12:58:05    77   1:39.627     +0.516   
12:59:47    78   1:39.878     +0.251   
13:01:27    79   1:39.676     -0.202   
13:04:58    80   1:54.958    +15.282   P
17 Естабан Окон Алпин A524 1:33.079 +2.757 +0.026 55
08:55:22     0   10:00.000              P
09:03:05     1   10:00.000              P
09:12:42     2   9:36.508    -23.492   P
09:24:45     3   12:02.983   +146.475   P
10:46:15     4   12:02.983              
10:48:16     5   23:29.932   +686.949   
10:49:53     6   1:33.965   -1315.967   
10:52:30     7   2:37.839    +63.874   
10:54:54     8   2:24.601    -13.238   
10:56:27     9   1:34.428    -50.173   
10:58:19    10   1:50.765    +16.337   
10:59:55    11   1:36.281    -14.484   
11:01:31    12   1:36.468     +0.187   
11:05:12    13   2:06.070    +29.602   P
11:21:41    14   2:06.070              
11:24:18    15   19:02.437   +1016.367   
11:25:51    16   1:33.612   -1048.825   
11:28:31    17   2:36.997    +63.385   
11:31:11    18   2:43.629     +6.632   
11:32:47    19   1:33.894    -69.735   
11:34:35    20   1:49.029    +15.135   
11:36:12    21   1:36.094    -12.935   
11:37:48    22   1:36.707     +0.613   
11:41:29    23   2:06.598    +29.891   P
11:56:04    24   2:06.598              
11:58:25    25   16:54.157   +887.559   
11:59:58    26   1:33.079   -921.078   
12:02:32    27   2:34.271    +61.192   
12:04:59    28   2:26.767     -7.504   
12:06:32    29   1:33.922    -52.845   
12:08:24    30   1:51.953    +18.031   
12:10:01    31   1:36.270    -15.683   
12:13:38    32   2:03.512    +27.242   P
12:23:08    33   9:29.618   +446.106   P
12:23:31    34   9:29.618              
12:25:29    35   2:17.050   -432.568   
12:27:05    36   1:38.168    -38.882   
12:28:45    37   1:38.273     +0.105   
12:30:24    38   1:38.774     +0.501   
12:32:03    39   1:39.234     +0.460   
12:33:43    40   1:39.536     +0.302   
12:35:22    41   1:40.043     +0.507   
12:37:01    42   1:40.178     +0.135   
12:38:44    43   1:40.332     +0.154   
12:42:06    44   1:43.162     +2.830   P
12:42:38    45   1:43.162              
12:44:17    46   2:09.284    +26.122   
12:47:20    47   1:38.752    -30.532   
12:47:33    48   1:38.884     +0.132   
12:49:12    49   1:38.838     -0.046   
12:50:52    50   1:38.983     +0.145   
12:52:31    51   1:39.085     +0.102   
12:54:10    52   1:39.319     +0.234   
12:55:50    53   1:39.625     +0.306   
12:57:29    54   1:39.541     -0.084   
13:00:49    55   1:42.453     +2.912   P
18 Валтери Ботас Стейк F1 C44 1:33.528 +3.206 +0.449 28
08:55:22     0   10:00.000              P
09:15:28     1   10:00.000              P
09:20:49     2   5:21.549   -278.451   P
10:46:21     3   5:21.549              
10:48:29     4   27:37.973   +1336.424   
10:51:51     5   1:50.702   -1547.271   P
10:52:20     6   1:50.702              
10:54:06     7   2:12.572    +21.870   
10:55:42     8   1:35.657    -36.915   
10:57:18     9   1:36.797     +1.140   
10:58:58    10   1:37.519     +0.722   
11:02:13    11   1:39.860     +2.341   P
11:12:53    12   1:39.860              
11:14:55    13   12:41.728   +661.868   
11:18:20    14   1:53.930   -647.798   P
11:18:49    15   1:53.930              
11:20:34    16   2:12.667    +18.737   
11:22:10    17   1:35.814    -36.853   
11:23:46    18   1:36.725     +0.911   
11:25:26    19   1:36.882     +0.157   
11:28:41    20   1:39.747     +2.865   P
11:37:54    21   1:39.747              
11:39:40    22   10:59.154   +559.407   
11:41:20    23   1:38.123   -561.031   
11:42:59    24   1:38.569     +0.446   
11:44:35    25   1:38.674     +0.105   
11:46:14    26   1:39.260     +0.586   
11:47:54    27   1:39.364     +0.104   
11:51:25    28   1:50.841    +11.477   P
19 Даниел Рикардо Виза Кеш Ап RB VCARB 01 1:37.015 +6.693 +3.487 70
08:55:22     0   10:00.000              P
09:00:54     1   10:00.000              
09:02:49     2   10:00.000              
09:07:02     3   2:30.534   -449.466   P
09:07:37     4   2:30.534              
09:09:39     5   2:35.857     +5.323   
09:13:36     6   2:19.115    -16.742   P
10:45:30     7   2:19.115              
10:47:25     8   33:47.549   +1888.434   
10:49:04     9   1:38.044   -1929.505   
10:50:41    10   1:38.852     +0.808   
10:52:20    11   1:38.623     -0.229   
10:53:59    12   1:38.757     +0.134   
10:55:39    13   1:38.493     -0.264   
10:57:18    14   1:38.985     +0.492   
10:58:58    15   1:39.342     +0.357   
11:00:37    16   1:40.714     +1.372   
11:02:16    17   1:40.148     -0.566   
11:03:58    18   1:39.936     -0.212   
11:05:38    19   1:40.141     +0.205   
11:08:59    20   1:43.102     +2.961   P
11:09:35    21   1:43.102              
11:11:11    22   2:11.527    +28.425   
11:12:50    23   1:38.697    -32.830   
11:14:29    24   1:38.238     -0.459   
11:16:08    25   1:38.138     -0.100   
11:17:45    26   1:38.837     +0.699   
11:19:24    27   1:38.748     -0.089   
11:21:03    28   1:38.540     -0.208   
11:22:42    29   1:38.668     +0.128   
11:24:21    30   1:38.796     +0.128   
11:26:01    31   1:38.758     -0.038   
11:27:40    32   1:38.899     +0.141   
11:29:19    33   1:39.338     +0.439   
11:30:58    34   1:39.279     -0.059   
11:32:37    35   1:39.329     +0.050   
11:34:16    36   1:39.253     -0.076   
11:35:56    37   1:39.117     -0.136   
11:37:35    38   1:38.936     -0.181   
11:39:15    39   1:39.079     +0.143   
11:42:33    40   1:43.554     +4.475   P
11:43:08    41   1:43.554              
11:44:48    42   2:12.685    +29.131   
11:46:27    43   1:38.926    -33.759   
11:48:07    44   1:38.756     -0.170   
11:49:43    45   1:38.429     -0.327   
11:51:22    46   1:38.317     -0.112   
11:53:02    47   1:38.254     -0.063   
11:54:41    48   1:38.455     +0.201   
11:56:17    49   1:37.912     -0.543   
11:57:56    50   1:37.795     -0.117   
11:59:32    51   1:38.362     +0.567   
12:01:12    52   1:38.125     -0.237   
12:02:51    53   1:38.086     -0.039   
12:04:27    54   1:37.912     -0.174   
12:06:07    55   1:37.673     -0.239   
12:07:43    56   1:37.720     +0.047   
12:09:22    57   1:37.743     +0.023   
12:10:58    58   1:37.728     -0.015   
12:12:37    59   1:37.991     +0.263   
12:14:14    60   1:37.706     -0.285   
12:15:53    61   1:37.708     +0.002   
12:17:29    62   1:38.329     +0.621   
12:19:08    63   1:37.878     -0.451   
12:22:33    64   1:50.564    +12.686   P
12:36:17    65   1:50.564              
12:37:56    66   15:18.156   +807.592   
12:39:32    67   1:37.061   -821.095   
12:41:08    68   1:37.275     +0.214   
12:42:48    69   1:37.547     +0.272   
12:47:20    70   1:39.327     +1.780   P

Резултати по направени обиколки

1 Алекс Албон Уилямс FW46 121 654.852 км
2 Оскар Пиастри МакЛарън MCL38 91 492.492 км
3 Нико Хюлкенберг Хаас VF24 89 481.668 км
4 Гуаню Жоу Стейк F1 C44 85 460.020 км
5 Кевин Магнусен Хаас VF24 80 432.960 км
6 Фернандо Алонсо Астън Мартин AMR24 75 405.900 км
7 Шарл Льоклер Ферари SF-24 74 400.488 км
8 Карлос Сайнц Мл. Ферари SF-24 71 384.252 км
9 Даниел Рикардо Виза Кеш Ап RB VCARB 01 70 378.840 км
10 Джордж Ръсел Мерцедес W15 67 362.604 км
11 Макс Верстапен Ред Бул RB20 66 357.192 км
12 Естабан Окон Алпин A524 55 297.660 км
13 Юки Цунода Виза Кеш Ап RB VCARB 01 53 286.836 км
14 Серхио Перес Ред Бул RB20 53 286.836 км
15 Люис Хамилтън Мерцедес W15 49 265.188 км
16 Пиер Гасли Алпин A524 47 254.364 км
17 Ланс Строл Астън Мартин AMR24 46 248.952 км
18 Валтери Ботас Стейк F1 C44 28 151.536 км
19 Ландо Норис МакЛарън MCL38 20 108.240 км

Обиколки и километри по отбори

1 Хаас VF24 169 914.628 км
2 Ферари SF-24 145 784.740 км
3 Виза Кеш Ап RB VCARB 01 123 665.676 км
4 Уилямс FW46 121 654.852 км
5 Астън Мартин AMR24 121 654.852 км
6 Ред Бул RB20 119 644.028 км
7 Мерцедес W15 116 627.792 км
8 Стейк F1 C44 113 611.556 км
9 МакЛарън MCL38 111 600.732 км
10 Алпин A524 102 552.024 км

Обиколки и километри по двигатели

1 Мерцедес 469 2538.228 км
2 Ферари 427 2310.924 км
3 Хонда 242 1309.704 км
4 Рено 102 552.024 км

Резултати от всички дни тестове до момента

1 Карлос Сайнц Мл. Ферари SF-24 1:29.921 224
2 Шарл Льоклер Ферари SF-24 1:30.322 +0.401 +0.401 192
3 Джордж Ръсел Мерцедес W15 1:30.368 +0.447 +0.046 188
4 Гуаню Жоу Стейк F1 C44 1:30.647 +0.726 +0.279 185
5 Серхио Перес Ред Бул RB20 1:30.679 +0.758 +0.032 182
6 Макс Верстапен Ред Бул RB20 1:30.755 +0.834 +0.076 209
7 Юки Цунода Виза Кеш Ап RB VCARB 01 1:30.775 +0.854 +0.020 157
8 Алекс Албон Уилямс FW46 1:30.984 +1.063 +0.209 161
9 Оскар Пиастри МакЛарън MCL38 1:31.030 +1.109 +0.046 183
10 Люис Хамилтън Мерцедес W15 1:31.066 +1.145 +0.036 172
11 Фернандо Алонсо Астън Мартин AMR24 1:31.159 +1.238 +0.093 183
12 Ландо Норис МакЛарън MCL38 1:31.256 +1.335 +0.097 144
13 Даниел Рикардо Виза Кеш Ап RB VCARB 01 1:31.361 +1.440 +0.105 210
14 Нико Хюлкенберг Хаас VF24 1:31.686 +1.765 +0.325 202
15 Ланс Строл Астън Мартин AMR24 1:32.029 +2.108 +0.343 196
16 Естабан Окон Алпин A524 1:32.061 +2.140 +0.032 193
17 Пиер Гасли Алпин A524 1:32.149 +2.228 +0.088 140
18 Валтери Ботас Стейк F1 C44 1:32.227 +2.306 +0.078 193
19 Логан Сарджънт Уилямс FW46 1:32.578 +2.657 +0.351 138
20 Кевин Магнусен Хаас VF24 1:33.053 +3.132 +0.475 239

Резултати по навъртени обиколки от всички дни тестове до момента

1 Кевин Магнусен Хаас VF24 239 1293.468 км
2 Карлос Сайнц Мл. Ферари SF-24 224 1212.288 км
3 Даниел Рикардо Виза Кеш Ап RB VCARB 01 210 1136.520 км
4 Макс Верстапен Ред Бул RB20 209 1131.108 км
5 Нико Хюлкенберг Хаас VF24 202 1093.224 км
6 Ланс Строл Астън Мартин AMR24 196 1060.752 км
7 Валтери Ботас Стейк F1 C44 193 1044.516 км
8 Естабан Окон Алпин A524 193 1044.516 км
9 Шарл Льоклер Ферари SF-24 192 1039.104 км
10 Джордж Ръсел Мерцедес W15 188 1017.456 км
11 Гуаню Жоу Стейк F1 C44 185 1001.220 км
12 Фернандо Алонсо Астън Мартин AMR24 183 990.396 км
13 Оскар Пиастри МакЛарън MCL38 183 990.396 км
14 Серхио Перес Ред Бул RB20 182 984.984 км
15 Люис Хамилтън Мерцедес W15 172 930.864 км
16 Алекс Албон Уилямс FW46 161 871.332 км
17 Юки Цунода Виза Кеш Ап RB VCARB 01 157 849.684 км
18 Ландо Норис МакЛарън MCL38 144 779.328 км
19 Пиер Гасли Алпин A524 140 757.680 км
20 Логан Сарджънт Уилямс FW46 138 746.856 км

Обиколки и километри по отбори от всички дни тестове до момента

1 Хаас VF24 441 2386.692 км
2 Ферари SF-24 416 2251.392 км
3 Ред Бул RB20 391 2116.092 км
4 Астън Мартин AMR24 379 2051.148 км
5 Стейк F1 C44 378 2045.736 км
6 Виза Кеш Ап RB VCARB 01 367 1986.204 км
7 Мерцедес W15 360 1948.320 км
8 Алпин A524 333 1802.196 км
9 МакЛарън MCL38 327 1769.724 км
10 Уилямс FW46 299 1618.188 км

Обиколки и километри по двигатели от всички дни тестове до момента


1 Мерцедес 1365 7387.380 км
2 Ферари 1235 6683.820 км
3 Хонда 758 4102.296 км
4 Рено 333 1802.196 кмЕто как се разви теста

08:45 - добър ден на всички
08:45 - време е за третия и последен ден тестове преди началото на сезон 2024
08:45 - сутринта на пистата ще бъдат: Перес, Хамилтън, Сайнц, Норис, Строл, Окон, Албон, Рикардо, Ботас и Мангусен
09:00 - зелен флаг
09:00 - сесията отново ще е с 10 минути по-дълга и ще има тест на колата на сигурността, червен флаг и т.н.
09:01 - аеро тестове за Астън Мартин - има матрици с датчици зад предните гуми
09:03 - сектор едно за Сайнц с червените гуми е той в момента, но не са нови
09:03 - и сектор две за Сайнц
09:03 - 1: Магнусен с най-бърза обиколка - 1:36.962 в обиколка 3 - гуми Медиум
09:04 - 1: Перес прави най-бързата обиколка до момента 1:35.759 в обиколка 3 - гуми Медиум
09:04 - 1: Сайнц записва най-доброто време днес - 1:32.737 в обиколка 3 - гуми Софт
09:04 - и трите сектора са за Сайнц
09:04 - :: Норис подобрява времето си на 1:33.742 и вече е на втора позиция в обиколка 3 - гуми Медиум
09:04 - :: Рикардо с 1:42.316 на пета позиция в обиколка 3 - гуми Софт
09:04 - :: Албон записва 1:34.745 и заема трета позиция в обиколка 3 - гуми Медиум
09:05 - :: Магнусен с 1:36.583 на пета позиция в обиколка 4 - гуми Медиум
09:05 - :: Перес сега прави 1:35.510 и вече е на четвърта позиция в обиколка 4 - гуми Медиум
09:05 - Ред Бул също правят аеро тестове с малки рейки с датчици около камерите над главата на пилота, както и на дифузьора
09:06 - аеро боя върху болида на Уилямс - жълта върху предното окачване и веждата
09:06 - :: Норис направи само една обиколка с време - 60:0.000 - гуми Медиум
09:06 - Мерцедес също ше правят аеро тестове - има големи натрици с датчици пред задните гуми
09:07 - :: Магнусен подобрява времето си на 1:36.049 и вече е на пета позиция в обиколка 5 - гуми Медиум
09:07 - :: само една обиколка с време за Албон - 60:0.000 - гуми Медиум
09:08 - Норис пробва втора бърза обиколка, но се отказа и се върна в бокса
09:09 - Сайнц е все още на пистата, но прави втора бавна обиколка
09:09 - нов сектор едно за Сайнц
09:10 - и сектор две за Сайнц отново
09:10 - 1: Сайнц записва най-доброто време днес - 1:32.017 в обиколка 6 - гуми Софт
09:10 - отново три сектора за Сайнц
09:10 - :: Хамилтън сега прави 1:37.772 и вече е на шеста позиция в обиколка 3 - гуми Медиум
09:11 - :: Албон сега прави 1:33.848 и вече е на трета позиция в обиколка 6 - гуми Медиум
09:11 - :: Рикардо записва 1:39.507 и заема седма позиция в обиколка 6 - гуми Софт
09:12 - само Ботас все още не е излизал на пистата - чакаше да подготвят болида му
09:12 - матрици с датчици зад задните гуми на Визата
09:14 - Ботас излезе на трасето
09:18 - всички са в бокса в момента
09:18 - нови жълти C3 за Норис сега
09:18 - и Строл е с нови C3 гуми вече
09:19 - live timing-а се поправи и това не са нови жълти гуми за Строл
09:20 - има аеро боя по задното крило на МакЛарън-а
09:20 - нови жълти гуми за Сайнц
09:21 - сектор две за Норис
09:22 - :: Норис с 1:32.108 на втора позиция в обиколка 7 - гуми Медиум
09:22 - :: Перес с 1:35.174 на четвърта позиция в обиколка 7 - гуми Медиум
09:22 - сектор едно за Сайнц
09:23 - и сектор две за Сайнц
09:23 - 1: Сайнц прави най-бързата обиколка до момента 1:31.247 в обиколка 10 - гуми Медиум
09:23 - L: 10 обиколки за Сайнц
09:23 - отново три сектора за Сайнц
09:23 - :: Перес с 1:34.790 на четвърта позиция в обиколка 8 - гуми Медиум
09:24 - доста голяма разлика между времето на Сайнц и Норис с еднакви гуми - не знаем разбира се с колко гориво са
09:25 - :: само една обиколка с време за Сайнц - 60:0.000 - гуми Медиум
09:25 - Сайнц остана на пистата за нов опит, Норис се върна в бокса
09:25 - L: 10 обиколки за Магнусен
09:26 - нови жълти гуми за Албон
09:26 - Астън продължават с аеро тестовете - отново матрици с датчици зад предните гуми
09:27 - Сайнц не подобри постижението си и се върна в бокса
09:28 - червен флаг
09:28 - отново проблем с капак на шахта и май е на същото място
09:31 - този път Перес е минал отгоре и след него капака се размести
09:35 - https://twitter.com/F1/status/1760930713250177452
09:41 - няма поражения по болида на Ред Бул след като размести капака на шахтата
10:05 - почнаха да режат и другите решетки ... явно ще отнеме още доста време
10:15 - прогнозния рестарт ще бъде даден в 11:45
10:16 - изведнъж на часовника се появиха оставащи 7 часа и 54 минути
10:33 - имам проблем с часовете явно ... 10:45 трябва да е това
10:42 - сесията би трябвало да бъде подновена в 10:45, като няма да има обедна почивка
10:42 - за отборите, които сменят пилоти това обаче не е добра новина
10:45 - зелен флаг
10:45 - L: 10 обиколки за Строл
10:45 - очаква се Рикардо да започне състезателна симулация - поне това каза Мекис преди малко
10:46 - нови Медиум гуми за Сайнц, Норис, Албон, Магнусен, Рикардо и Строл
10:46 - и Перес с нови Медиум
10:48 - L: 10 обиколки за Перес
10:48 - L: 10 обиколки за Албон
10:48 - :: Хамилтън с 1:32.902 на трета позиция в обиколка 8 - гуми Медиум
10:48 - общо взето всички са с нови гуми
10:48 - :: Магнусен сега прави 1:34.471 и вече е на пета позиция в обиколка 13 - гуми Медиум
10:49 - сектор три за Сайнц
10:49 - :: Рикардо записва 1:38.044 и заема седма позиция в обиколка 9 - гуми Медиум
10:49 - L: 10 обиколки за Норис
10:49 - :: Строл с 1:32.361 на трета позиция в обиколка 12 - гуми Медиум
10:49 - :: Окон записва 1:33.965 и заема шеста позиция в обиколка 6 - гуми Медиум
10:49 - :: Перес записва 1:31.788 и заема втора позиция в обиколка 11 - гуми Медиум
10:50 - :: Ботас записва 1:33.690 и заема шеста позиция в обиколка 5 - гуми Медиум
10:50 - :: само една обиколка с време за Хамилтън - 60:0.000 - гуми Медиум
10:50 - :: само една обиколка с време за Рикардо - 60:0.000 - гуми Медиум
10:50 - L: 10 обиколки за Рикардо
10:51 - аеро боя има по болида на Уилямс - жълта по сайдпода
10:51 - :: Магнусен направи само една обиколка с време - 60:0.000 - гуми Медиум
10:51 - :: Строл направи само една обиколка с време - 60:0.000 - гуми Медиум
10:51 - L: 10 обиколки за Хамилтън
10:52 - нов опит за Строл
10:52 - :: Окон направи само една обиколка с време - 60:0.000 - гуми Медиум
10:52 - :: само една обиколка с време за Перес - 60:0.000 - гуми Медиум
10:54 - :: Албон записва 1:33.093 и заема шеста позиция в обиколка 13 - гуми Медиум
10:55 - :: Магнусен записва 1:33.273 и заема седма позиция в обиколка 16 - гуми Медиум
10:56 - нов опит за Перес, който продължава с тези гуми след 2 бавни обиколки
10:57 - :: Перес подобрява времето си на 1:31.647 и вече е на втора позиция в обиколка 14 - гуми Медиум
10:58 - L: 10 обиколки за Окон
10:58 - L: 10 обиколки за Ботас
11:01 - още един път нови жълти гуми за Сайнц
11:04 - не подобри сектор едно, но пък блокира гуми Сайнц и тази обиколка няма да е бърза
11:05 - Магнусен отново с нови жълти гуми
11:05 - червени гуми за Хамилтън - да видим
11:06 - Сайнц прави нов опит, но е почти 3 десети по-бавен в сектор едно с гумите на които направи плоско петно
11:07 - добър сектор едно за Магнусен
11:07 - L: 20 обиколки за Рикардо
11:08 - Магнусен не подобри собственото си постижение
11:08 - Хамилтън блкира гуми още в завой 1 и това няма да е бърза обиколка
11:08 - нови жълти гуми за Перес - още един бърз опит
11:10 - нов опит за Хамилтън сега
11:10 - C5 са гумите на Хамилтън
11:11 - L: 20 обиколки за Магнусен
11:11 - :: Хамилтън записва 1:31.999 и заема трета позиция в обиколка 14 - гуми Софт
11:13 - :: само една обиколка с време за Хамилтън - 2:12.177 - гуми Софт
11:13 - нови жълти гуми за Ботас
11:13 - Строл сложи нови гуми, но са показани, като бели
11:14 - поправка сега вече са жълти
11:14 - нови жълти C3 и за Норис
11:14 - :: Магнусен с 1:33.053 на шеста позиция в обиколка 22 - гуми Медиум
11:15 - два отбора няма да са напред в класирането днес, когато се появят повече червени гуми на пистата - МакЛарън и Алпин - те не нямат изобщо червени гуми
11:16 - сектор едно за Строл
11:16 - :: Ботас с 1:33.528 на осма позиция в обиколка 14 - гуми Медиум
11:17 - бавен сектор две за Строл обаче
11:17 - :: Строл с 1:32.038 на четвърта позиция в обиколка 20 - гуми Медиум
11:17 - L: 20 обиколки за Строл
11:17 - Албон с нови жълти гуми
11:17 - L: 20 обиколки за Сайнц
11:17 - Норис не подобри постижението си, въпреки че направи персонален сектор три
11:19 - L: 20 обиколки за Перес
11:19 - :: Строл направи само една обиколка с време - 60:0.000 - гуми Медиум
11:19 - :: Албон с 1:32.734 на шеста позиция в обиколка 16 - гуми Медиум
11:19 - Рикардо продължава със състезателната симулация
11:20 - нов опит за Строл след бавна обиколка
11:20 - няма да подобри постижението си Строл
11:21 - Сайнц явно е с повечко гориво вече
11:22 - :: след една обиколка за време Албон се върна в бокса - 60:0.000 - гуми Медиум
11:22 - нови жълти гуми за Окон
11:22 - L: 20 обиколки за Норис
11:24 - L: 30 обиколки за Рикардо
11:25 - персонален сектор две за Окон, но е далеч от добрите постижения
11:25 - :: Окон сега прави 1:33.612 и вече е на девета позиция в обиколка 16 - гуми Медиум
11:27 - L: 20 обиколки за Ботас
11:28 - :: само една обиколка с време за Окон - 60:0.000 - гуми Медиум
11:29 - нови Медиум гуми за Магнусен
11:32 - нови жълти гуми за Хамилтън
11:34 - слаб сектор едно за Хамилтън и той върна газта
11:34 - L: 20 обиколки за Окон
11:34 - нови Медиум сега за Перес
11:34 - L: 30 обиколки за Сайнц
11:35 - Албон с нови жълти гуми
11:36 - персонален сектор едно за Перес
11:36 - L: 20 обиколки за Албон
11:36 - доста е бърз Перес в момента
11:36 - L: 20 обиколки за Хамилтън
11:37 - :: Перес подобрява времето си на 1:31.483 и вече е на втора позиция в обиколка 23 - гуми Медиум
11:37 - загуби време в сектор три Перес
11:37 - добър сектор едно за Албон
11:38 - нови жълти гуми за Ботас
11:38 - :: Албон записва 1:32.583 и заема шеста позиция в обиколка 21 - гуми Медиум
11:38 - подобри времето си Албон, но не и позицията
11:39 - L: 30 обиколки за Магнусен
11:40 - Перес мина през бокса и отново е на трасето
11:40 - L: 40 обиколки за Рикардо
11:46 - за МакЛарън се повтаря картинката от вчера - всички карат, те стоят в бокса - отново проблем за тях?
11:51 - нови жълти гуми за Албон
11:53 - нови жълти гуми за Строл
11:53 - Албон нямаше сцепление и тази обиколка с новите гуми няма да бъде бърза
11:54 - нови бели гуми за Магнусен
11:55 - нови жълти гуми за Перес
11:56 - и Окон с нови жълти гуми
11:56 - :: Рикардо с 1:37.912 на десета позиция в обиколка 49 - гуми Хард
11:56 - L: 40 обиколки за Магнусен
11:56 - персонален сектор две за Албон
11:57 - болида на Мерцедес е на криковете - дали не готвят вече смяна на пилотите?
11:57 - :: Рикардо сега прави 1:37.795 и вече е на десета позиция в обиколка 50 - гуми Хард
11:57 - L: 50 обиколки за Рикардо
11:59 - :: Рикардо завърши стинта си от 8 обиколки от 1:37.912 до 2:12.685 средно 1:42.717 - графика на обиколките (просто за фън) - http://f1.f-e-n.net/cache/tests_20240223/1708682372.958.png - гуми Хард
11:59 - :: Окон подобрява времето си на 1:33.079 и вече е на осма позиция в обиколка 26 - гуми Медиум
12:00 - L: 40 обиколки за Сайнц
12:00 - Перес, както и Сайнц явно започна работа по състезателното темпо
12:00 - L: 30 обиколки за Перес
12:01 - L: 30 обиколки за Строл
12:02 - :: Окон направи само една обиколка с време - 60:0.000 - гуми Медиум
12:04 - болида на Мерцедес вече не е на криковете
12:06 - :: Рикардо записва 1:37.673 и заема десета позиция в обиколка 55 - гуми Хард
12:07 - :: Рикардо в бокса след 13 обиколки от 1:37.795 до 2:12.685 средно 1:40.924 - графика на обиколките (просто за фън) - http://f1.f-e-n.net/cache/tests_20240223/1708682863.2156.png - гуми Хард
12:08 - L: 30 обиколки за Окон
12:09 - 45 минути без МакЛарън на пистата
12:10 - Ръсел е в бокса на Мерцедес
12:10 - Хамилтън излезе с нови жълти гуми
12:11 - L: 30 обиколки за Хамилтън
12:13 - L: 50 обиколки за Магнусен
12:14 - L: 60 обиколки за Рикардо
12:17 - платната пред бокса на Заубер са сложени - явно пода е свален
12:17 - същото е и за МакЛарън
12:18 - явно се работи по болида на Заубер - поразглобен е
12:21 - нови жълти гуми за Окон
12:24 - Ред Бул сменят седалката, което значи, че Верстапен ще се качи след малко в болида
12:26 - L: 40 обиколки за Строл
12:27 - L: 50 обиколки за Сайнц
12:29 - L: 60 обиколки за Магнусен
12:32 - https://twitter.com/AlbertFabrega/status/1760971688374612473
12:33 - L: 40 обиколки за Окон
12:39 - :: Рикардо сега прави 1:37.061 и вече е на десета позиция в обиколка 67 - гуми Хард
12:39 - червени гуми за Албон
12:41 - :: Рикардо направи само една обиколка с време - 60:0.000 - гуми Хард
12:42 - нови жълти гуми за Хамилтън
12:43 - нови жълти гуми и за Окон
12:44 - L: 40 обиколки за Хамилтън
12:44 - :: Рикардо с 1:37.015 на десета позиция в обиколка 70 - гуми Хард
12:44 - L: 70 обиколки за Рикардо
12:47 - L: 70 обиколки за Магнусен
12:47 - L: 30 обиколки за Албон
12:50 - L: 50 обиколки за Окон
12:52 - нови жълти гуми за Перес - явно не смениха пилотите
12:53 - L: 40 обиколки за Перес
12:54 - далече е от добрите постижения в сектор едно Перес
12:55 - L: 60 обиколки за Сайнц
13:03 - L: 80 обиколки за Магнусен
13:03 - Окон слезе от болида си и вероятно приключи за днес
13:10 - L: 50 обиколки за Перес
13:10 - ще има аеро боя по болида на Ферари - приготвят найлоните за да не нацапат навсякъде
13:10 - само Перес и Албон са на пистата в момента
13:10 - няма и следа от Заубер или МакЛарън
13:13 - вече няма никой на пистата, а Магнусен оправя нещо с чук в кокпита си ...
13:13 - най-вероятно сега ще се случат смените на пилоти
13:16 - Сайнц излезе отново на пистата
13:20 - https://twitter.com/McLarenF1/status/1760986920312582564
13:20 - ако не друго, то поне сменят пилот МакЛарън, но много време са вече в бокса
13:22 - проблем със съединителя се разбира, че е проблема на МакЛарън
13:22 - Албон се върна на пистата
13:26 - Перес се върна на пистата, но е показан с нови бели гуми
13:29 - L: 70 обиколки за Сайнц
13:31 - аеро боя има по предното крило на Ферари
13:33 - Сайнц се върна в бокса и няма никой на пистата
13:39 - Албон отново на пистата - той е единствения пилот, който остава в болида цял ден
13:47 - Пиастри се качва в болида на МакЛарън - почти 2 часа и половина загубиха
13:49 - нищо не се случва на пистата в момента - Пиастри е готов да излезе
13:50 - https://twitter.com/AlbertFabrega/status/1760993715642945634
13:51 - Пиастри излезе от бокса - най-после МакЛарън на пистата
13:53 - бели гуми за Пиастри
13:55 - :: Пиастри сега прави 1:41.072 и вече е на единайста позиция в обиколка 3 - гуми Хард
13:57 - :: Пиастри подобрява времето си на 1:39.567 и вече е на единайста позиция в обиколка 4 - гуми Хард
13:58 - :: Пиастри записва 1:39.054 и заема единайста позиция в обиколка 5 - гуми Хард
14:00 - :: две обиколки за Пиастри - 1:39.567, 1:41.072 - гуми Хард
14:04 - Алонсо се качи в болида на Астън Мартин
14:06 - L: 10 обиколки за Пиастри
14:10 - C1 са гумите на Пиастри
14:13 - Ръсел сложи каската
14:15 - Алонсо излезе на пистата
14:17 - карани жълти са гумите на Алонсо
14:18 - :: Алонсо подобрява времето си на 1:34.426 и вече е на десета позиция в обиколка 3 - гуми Медиум
14:18 - https://twitter.com/AlbertFabrega/status/1761002131190927365
14:19 - Хюлкенберг и Цунода са вече на пистата
14:20 - Верстапен се качи в болида си
14:20 - Ръзел излезе на пистата
14:21 - аеро тестове ще правят Алпин - на болида на Гасли има матрици с датчици пред отворите на кутиите за радиаторите
14:22 - :: Хюлкенберг подобрява времето си на 1:37.328 и вече е на дванайста позиция в обиколка 3 - гуми Хард
14:22 - Льоклер излезе на пистата
14:22 - :: Льоклер подобрява времето си на 1:33.632 и вече е на десета позиция в обиколка 2 - гуми
14:23 - :: Цунода подобрява времето си на 1:34.962 и вече е на дванайста позиция в обиколка 3 - гуми Медиум
14:23 - :: Хюлкенберг записва 1:37.124 и заема 14 позиция в обиколка 4 - гуми Хард
14:23 - аеро боя има по болида на РБ
14:24 - :: Ръсел подобрява времето си на 1:34.867 и вече е на дванайста позиция в обиколка 3 - гуми Медиум
14:25 - :: след една обиколка за време Хюлкенберг се върна в бокса - 1:37.328 - гуми Хард
14:25 - :: след една обиколка за време Цунода се върна в бокса - 60:0.000 - гуми Медиум
14:27 - :: Цунода подобрява времето си на 1:34.580 и вече е на дванайста позиция в обиколка 5 - гуми Медиум
14:27 - Верстапен излиза от бокса
14:28 - остава само Жоу, но няма новини за болида на Заубер все още
14:28 - :: Хюлкенберг записва 1:36.973 и заема 14 позиция в обиколка 7 - гуми Хард
14:28 - :: след една обиколка за време Цунода се върна в бокса - 1:34.962 - гуми Медиум
14:30 - :: стинта на Хюлкенберг беше от 4 обиколки от 1:37.124 до 1:37.586 средно 1:37.299 - графика на обиколките (просто за фън) - http://f1.f-e-n.net/cache/tests_20240223/1708691410.5673.png - гуми Хард
14:30 - карани жълти гуми за Верстапен
14:31 - :: Верстапен подобрява времето си на 1:32.669 и вече е на седма позиция в обиколка 3 - гуми Медиум
14:31 - това е първия опит на Верстапен с караните жълти гуми
14:31 - :: Хюлкенберг с 1:36.708 на 15 позиция в обиколка 9 - гуми Хард
14:32 - нови жълти гуми за Алонсо
14:32 - дали ще видим бърза обиколка?
14:33 - :: стинта на Хюлкенберг беше от 6 обиколки от 1:36.973 до 1:37.586 средно 1:37.229 - графика на обиколките (просто за фън) - http://f1.f-e-n.net/cache/tests_20240223/1708691602.8383.png - гуми Хард
14:33 - L: 10 обиколки за Хюлкенберг
14:34 - :: само една обиколка с време за Верстапен - 60:0.000 - гуми Медиум
14:34 - персонален сектор едно за Алонсо, но далеч от бързите
14:34 - нови жълти за Гасли
14:34 - Алонсо изостави обиколката си
14:37 - аеро боя има по болида на МакЛарън - по предното крило и целия сайдпод
14:37 - :: Алонсо сега прави 1:33.651 и вече е на дванайста позиция в обиколка 7 - гуми Медиум
14:37 - нов опит за Верстапен със същите гуми
14:37 - :: Гасли сега прави 1:33.463 и вече е на десета позиция в обиколка 4 - гуми Медиум
14:37 - :: Верстапен подобрява времето си на 1:32.250 и вече е на шеста позиция в обиколка 6 - гуми Медиум
14:39 - Льоклер сега с нов опит с караните гуми
14:39 - :: след една обиколка за време Алонсо се върна в бокса - 2:9.645 - гуми Медиум
14:39 - :: Хюлкенберг сега прави 1:36.621 и вече е на 16 позиция в обиколка 14 - гуми Хард
14:39 - можем да сравним времената на Верстапен и Льоклер - почти равни сектори едно
14:40 - :: само една обиколка с време за Гасли - 60:0.000 - гуми Медиум
14:40 - :: Жоу сега прави 1:39.588 и вече е на 19 позиция в обиколка 3 - гуми Хард
14:40 - Льоклер е доста по-бърз обаче в сектор две - дори има лилава микросектор в три
14:40 - :: Льоклер подобрява времето си на 1:31.672 и вече е на трета позиция в обиколка 7 - гуми Медиум
14:40 - доста добро постижение за Льоклер с караните жълти гуми
14:41 - Алонсо с още един опит - той излезе преди малко с новите гуми
14:41 - :: Алонсо с 1:33.484 на дванайста позиция в обиколка 9 - гуми Медиум
14:41 - :: Хюлкенберг направи 11 обиколки от 1:36.708 до 1:37.586 средно 1:37.078 - графика на обиколките (просто за фън) - http://f1.f-e-n.net/cache/tests_20240223/1708692087.076.png - гуми Хард
14:41 - :: Жоу записва 1:38.655 и заема 18 позиция в обиколка 4 - гуми Хард
14:41 - голямо бърсане ще има сега в бокса на МакЛарън
14:42 - Жоу се появи на трасето
14:42 - почти два часа и 40 минути пауза за Заубер
14:43 - :: само една обиколка с време за Жоу - 1:39.588 - гуми Хард
14:45 - L: 40 обиколки за Албон
14:45 - L: 10 обиколки за Цунода
14:47 - :: Цунода с 1:33.209 на единайста позиция в обиколка 11 - гуми без маркировка
14:47 - L: 10 обиколки за Льоклер
14:48 - бърза обиколка за Верстапен, но да видим какви са гумите
14:48 - жълти са и сектор едно за него
14:49 - и сектор две за Верстапен
14:49 - 1: Верстапен с най-бърза обиколка - 1:31.058 в обиколка 9 - гуми без маркировка
14:49 - не взе сектор три - даже загуби почти две десети там
14:50 - https://twitter.com/AlbertFabrega/status/1761010096644018642
14:51 - L: 10 обиколки за Жоу
14:53 - незнайно защо на live timing-а пак се загуби информацията за гумите и се завърнаха непознатите гуми
14:53 - L: 10 обиколки за Алонсо
14:55 - Алонсо излезе на пистата
14:56 - L: 10 обиколки за Ръсел
14:56 - Алонсо започва бърза обиколка
14:56 - добър сектор едно за Алонсо
14:57 - :: Алонсо записва 1:31.696 и заема пета позиция в обиколка 12 - гуми без маркировка
14:57 - жълти са гумите на Алонсо
14:58 - Ръсел започна бърза обиколка
14:59 - и той е с жълти гуми
14:59 - :: Ръсел записва 1:32.515 и заема девета позиция в обиколка 12 - гуми без маркировка
14:59 - Хюлкенберг започна обиколка за време
15:00 - :: само една обиколка с време за Алонсо - 60:0.000 - гуми без маркировка
15:00 - :: Хюлкенберг записва 1:32.245 и заема девета позиция в обиколка 18 - гуми Медиум
15:00 - след загубеното време, МакЛарън отново са за 20 минути в бокса
15:01 - Алонсо започва нов опит
15:01 - не успя да подобри постижението си
15:02 - гумите май се завърнаха на live timing-а
15:02 - нови жълти гуми за Льоклер
15:02 - :: Хюлкенберг направи само една обиколка с време - 60:0.000 - гуми Медиум
15:03 - Ръсел, Алонсо, Хюлкенберг и Верстапен са били с нови жълти гуми
15:03 - персонален сектор едно за Льоклер
15:04 - Ръсел остана на пистата и започва нов опит
15:04 - лилави микросектори за Льоклер, но само персонален сектор две
15:04 - :: Льоклер подобрява времето си на 1:31.374 и вече е на трета позиция в обиколка 13 - гуми Медиум
15:05 - L: 20 обиколки за Хюлкенберг
15:07 - :: след една обиколка за време Льоклер се върна в бокса - 60:0.000 - гуми Медиум
15:08 - нов опит на Льоклер със същите гуми
15:09 - нови жълти гуми за Гасли
15:10 - L: 10 обиколки за Верстапен
15:11 - нови жълти гуми за Верстапен
15:12 - нови жълти гуми и за Албон
15:12 - :: Гасли с 1:33.027 на дванайста позиция в обиколка 10 - гуми Медиум
15:12 - L: 10 обиколки за Гасли
15:13 - сектор едно за Верстапен
15:13 - L: 20 обиколки за Ръсел
15:14 - и сектор две за Верстапен
15:14 - 1: Верстапен записва най-доброто време днес - 1:30.763 в обиколка 12 - гуми Медиум
15:14 - отново не подобри сектор три Верстапен
15:14 - Алонсо с нови жълти гуми
15:15 - :: след една обиколка за време Гасли се върна в бокса - 60:0.000 - гуми Медиум
15:15 - динг! 100 за Хаас
15:15 - L: 50 обиколки за Албон
15:15 - L: 20 обиколки за Пиастри
15:16 - най-после МакЛарън решиха да покарат - нови Медиум гуми за Пиастри
15:16 - доста добър сектор едно за Алонсо - почти равен на този на Верстапен
15:17 - изостава с 4 десети и половина във втория
15:17 - :: Алонсо подобрява времето си на 1:31.265 и вече е на трета позиция в обиколка 17 - гуми Медиум
15:17 - 1/2 секунда изостава Алонсо от Верстапен
15:18 - Гасли с нов опит
15:18 - отвързаха най-после Астън-а - или поне колкото искаха да ни покажат
15:18 - :: Гасли подобрява времето си на 1:32.895 и вече е на дванайста позиция в обиколка 13 - гуми Медиум
15:19 - нови жълти за Хюлкенберг
15:19 - :: само една обиколка с време за Алонсо - 60:0.000 - гуми Медиум
15:19 - :: Пиастри сега прави 1:33.200 и вече е на 15 позиция в обиколка 22 - гуми Медиум
15:20 - Льоклер е с карани жълти и започна бърза обиколка
15:20 - картината показва обаче червени гуми за Льоклер
15:21 - сектор две за Льоклер с червените гуми
15:21 - 1: Льоклер вече е най-бърз с 1:30.409 в обиколка 18 - гуми Медиум
15:22 - сектори две и три за Льоклер - 3 десети и половина пред Верстапен, но с червени гуми
15:22 - доста добър сектор едно за Хюлкенберг с лилави микросектори
15:22 - :: Хюлкенберг с 1:31.686 на шеста позиция в обиколка 23 - гуми Медиум
15:24 - нови жълти за Верстапен, но да видим на картината реално какви са
15:26 - не направи персонален сектор едно Верстапен
15:27 - персонален сектор две за него
15:27 - нови жълти гуми за Пиастри
15:27 - :: Верстапен записва 1:30.755 и заема втора позиция в обиколка 15 - гуми Медиум
15:28 - свали малко от разликата Верстапен, но остава втори - дали не са карани тези гуми обаче не знаем със сигурност
15:28 - нови жълти гуми за Ръсел
15:28 - работи се по болида на Ферари в бокса
15:30 - :: Пиастри записва 1:31.509 и заема шеста позиция в обиколка 25 - гуми Медиум
15:30 - за времето за което е в колата Пиастри, това би трябвало да е добро постижение
15:31 - Ръсел върна газта - блокирал е гуми преди това
15:32 - L: 60 обиколки за Албон
15:32 - съвсем полудя информацията на live timing-a ... Пиастри изведнъж стана с червени гуми без да минавал през бокса и без да има такива
15:32 - :: след една обиколка за време Пиастри се върна в бокса - 60:0.000 - гуми Софт
15:33 - L: 20 обиколки за Алонсо
15:33 - още един път нови жълти гуми за Алонсо - колко ще свали този път?
15:34 - Ръсел остана на пистата и прави бавна обиколка, Пиастри направи бавна, но новия опит не е достатъчно бърз
15:35 - сектор едно за Алонсо
15:36 - и отново губи време в сектор две Алонсо, същото беше и със Строл
15:36 - в крайна сметка не подобри постижението си
15:36 - :: Жоу записва 1:38.411 и заема 19 позиция в обиколка 19 - гуми Хард
15:38 - :: само една обиколка с време за Жоу - 2:23.726 - гуми Хард
15:38 - L: 20 обиколки за Жоу
15:42 - L: 20 обиколки за Льоклер
15:42 - нови червени гуми за Льоклер
15:42 - не подобри сектор едно
15:42 - C4 са гумите на Льоклер
15:43 - не подобри и сектор две
15:43 - сектор три за Льоклер, но не подобри най-доброто време
15:43 - L: 30 обиколки за Ръсел
15:43 - нови жълти гуми за Пиастри
15:46 - L: 20 обиколки за Гасли
15:46 - Пиастри не подобри постижението си
15:47 - направи малка грешка в обиколката си
15:48 - L: 30 обиколки за Пиастри
15:49 - L: 70 обиколки за Албон
15:51 - L: 20 обиколки за Цунода
15:51 - нови жълти гуми за Цунода
15:52 - Алонсо отново с нови жълти гуми
15:52 - Льоклер е показан с нови бели, но дали са такива?
15:53 - и картината показва червени гуми за Льоклер
15:53 - и то C5 гуми
15:53 - персонален сектор едно за Льоклер
15:54 - ще направи ли обаче Алонсо нов сектор едно?
15:54 - сектор две за Льоклер
15:54 - :: Цунода с 1:33.198 на 16 позиция в обиколка 22 - гуми Медиум
15:54 - нов сектор едно за Алонсо
15:54 - 1: Льоклер прави най-бързата обиколка до момента 1:30.322 в обиколка 24 - гуми без маркировка
15:55 - сектори две и три за Льоклер с C5 гумите
15:55 - L: 30 обиколки за Жоу
15:55 - къде е Алонсо?
15:55 - L: 30 обиколки за Хюлкенберг
15:55 - :: Алонсо записва 1:31.159 и заема трета позиция в обиколка 27 - гуми Медиум
15:55 - свали десета Алонсо от времето си с жълтите гуми
15:56 - нови жълти гуми за Пиастри отново
15:59 - нови жълти гуми за Верстапен
15:59 - :: Пиастри сега прави 1:31.216 и вече е на четвърта позиция в обиколка 33 - гуми Медиум
16:01 - Верстапен не прави бърза първа обиколка
16:02 - времето на Верстапен сочи, че вече е с доста гориво
16:04 - L: 20 обиколки за Верстапен
16:05 - L: 80 обиколки за Албон
16:05 - Пиастри и Алонсо заедно на пистата с нови жълти гуми
16:06 - Астън имат червени C4, но кога ще ги ползват
16:08 - нито Пиастри, нито Алонсо подобриха собствените си сектори едно
16:08 - нови жълти гуми за Ръсел
16:08 - зелен сектор две за Пиастри, Алонсо не подобри сектора си там
16:08 - :: Пиастри с 1:31.030 на трета позиция в обиколка 36 - гуми Медиум
16:08 - L: 30 обиколки за Алонсо
16:09 - Алонсо не подобри постижението си
16:09 - да видим сега Ръсел, къде ще се окаже след този опит с новите жълти гуми
16:10 - Ръсел не подобри собствения си сектор едно
16:10 - персонален сектор две за Ръсел
16:10 - :: Ръсел сега прави 1:32.163 и вече е на единайста позиция в обиколка 34 - гуми Медиум
16:10 - и персонален сектор три за Ръсел
16:11 - Жоу е с нови жълти гуми
16:12 - :: Жоу записва 1:37.179 и заема 19 позиция в обиколка 40 - гуми Медиум
16:12 - L: 40 обиколки за Жоу
16:12 - L: 40 обиколки за Хюлкенберг
16:13 - :: само една обиколка с време за Жоу - 2:2.400 - гуми Медиум
16:18 - нови жълти гуми за Цунода
16:19 - Албон е с нови жълти гуми и направи няклко лилави микросектора в първия сектор, но времето му като цяло не е достатъчно бързо
16:19 - L: 30 обиколки за Гасли
16:20 - L: 30 обиколки за Верстапен
16:20 - :: Цунода записва 1:32.662 и заема тринайста позиция в обиколка 30 - гуми Медиум
16:20 - L: 30 обиколки за Цунода
16:21 - L: 40 обиколки за Ръсел
16:21 - L: 90 обиколки за Албон
16:22 - динг! 100 за РБ
16:28 - L: 50 обиколки за Жоу
16:28 - L: 50 обиколки за Хюлкенберг
16:28 - Алонсо и Пиастри изглежда, че започнаха работа по състезателното темпо
16:29 - Верстапен понавъртя обиколки и сега е в бокса
16:30 - аеро боя има по задното крило на Пиастри
16:30 - L: 40 обиколки за Пиастри
16:35 - Льоклер с нови жълти гуми, но вероятно ще е с доста гориво
16:37 - L: 100 обиколки за Албон
16:37 - динг! 100 обиколки за Албон
16:40 - L: 40 обиколки за Алонсо
16:41 - аеро боя има по Ред Бул-а - до огледалото, над сайдпода
16:41 - динг! 100 за Ферари
16:42 - L: 30 обиколки за Льоклер
16:43 - :: Жоу записва 1:36.853 и заема 18 позиция в обиколка 59 - гуми Медиум
16:43 - нови жълти са гумите на Жоу
16:44 - L: 60 обиколки за Хюлкенберг
16:45 - има аеро боя и по "яката" на Ред Бул-а
16:45 - :: Жоу с 1:36.767 на 18 позиция в обиколка 60 - гуми Медиум
16:45 - L: 60 обиколки за Жоу
16:46 - :: Жоу подобрява времето си на 1:36.727 и вече е на 18 позиция в обиколка 61 - гуми Медиум
16:47 - L: 50 обиколки за Пиастри
16:47 - нови жълти гуми за Ръсел
16:48 - :: Жоу с 1:36.713 на 18 позиция в обиколка 62 - гуми Медиум
16:50 - :: Жоу завърши стинта си от 4 обиколки от 1:36.727 до 2:1.367 средно 1:42.928 - графика на обиколките (просто за фън) - http://f1.f-e-n.net/cache/tests_20240223/1708699806.6167.png - гуми Медиум
16:50 - персонален сектор едно за Ръсел - в бърза обиколка е
16:50 - и персонален сектор две за Ръсел
16:50 - :: Ръсел записва 1:31.867 и заема осма позиция в обиколка 46 - гуми Медиум
16:50 - Цунода с нови жълти гуми
16:51 - L: 40 обиколки за Верстапен
16:52 - сега бърза обиколка за Цунода
16:53 - персонален сектор едно за Цунода
16:53 - и персонален сектор две за Цунода
16:54 - :: Цунода с 1:31.945 на девета позиция в обиколка 37 - гуми Медиум
16:54 - Пиастри влезе в бокса, смени гуми и продължава, докато Алонсо остана в бокса - той се прибра преди малко
16:54 - :: Жоу сега прави 1:36.686 и вече е на 18 позиция в обиколка 66 - гуми Медиум
16:56 - :: Цунода направи само една обиколка с време - 60:0.000 - гуми Медиум
16:56 - :: Жоу в бокса след 8 обиколки от 1:36.713 до 2:1.367 средно 1:39.877 - графика на обиколките (просто за фън) - http://f1.f-e-n.net/cache/tests_20240223/1708700195.091.png - гуми Медиум
16:57 - Алонсо се върна на пистата също, като Пиастри с бели гуми
16:58 - L: 40 обиколки за Гасли
16:58 - :: Жоу подобрява времето си на 1:36.518 и вече е на 18 позиция в обиколка 68 - гуми Медиум
16:58 - L: 50 обиколки за Ръсел
16:58 - L: 40 обиколки за Льоклер
16:59 - :: Жоу с 1:36.448 на 18 позиция в обиколка 69 - гуми Медиум
17:01 - динг! 100 за Мерцедес
17:01 - :: Жоу с 1:36.340 на 18 позиция в обиколка 70 - гуми Медиум
17:01 - L: 70 обиколки за Жоу
17:01 - L: 70 обиколки за Хюлкенберг
17:03 - :: Жоу записва 1:36.222 и заема 18 позиция в обиколка 71 - гуми Медиум
17:03 - динг! 100 за Ред Бул
17:03 - L: 60 обиколки за Пиастри
17:04 - L: 50 обиколки за Алонсо
17:04 - :: Жоу с 1:36.211 на 18 позиция в обиколка 72 - гуми Медиум
17:04 - динг! 100 за Заубер
17:06 - :: Жоу завърши стинта си от 14 обиколки от 1:36.222 до 2:1.367 средно 1:38.423 - графика на обиколките (просто за фън) - http://f1.f-e-n.net/cache/tests_20240223/1708700772.9135.png - гуми Медиум
17:08 - L: 40 обиколки за Цунода
17:09 - нови жълти гуми за Цунода
17:09 - Цунода би трябвало да има червени гуми
17:11 - динг! 100 за Астън Мартин
17:11 - персонален сектор едно за Цунода - добър за РБ
17:12 - и персонален сектор две за Цунода
17:12 - лилав микросектор в сектор три
17:12 - :: Цунода сега прави 1:31.399 и вече е на шеста позиция в обиколка 42 - гуми Медиум
17:13 - нови жълти гуми за Албон - да видим, къде са Уилямс
17:14 - или поне къде са в идеалните условия
17:15 - L: 50 обиколки за Льоклер
17:15 - персонален сектор едно за Албон, но е по-бавен от Цунода преди малко
17:16 - и още десета по-бавен от Цунода в сектор две
17:16 - :: Албон подобрява времето си на 1:32.054 и вече е на дванайста позиция в обиколка 109 - гуми Медиум
17:16 - грешка в последния завой за Албон
17:17 - L: 80 обиколки за Хюлкенберг
17:20 - L: 70 обиколки за Пиастри
17:20 - нови жълти гуми за Гасли - да видим, къде са Алпин
17:20 - L: 60 обиколки за Алонсо
17:20 - червени гуми за Цунода!
17:21 - време за бързите обиколки
17:21 - нови жълти гуми за Ръсел
17:21 - L: 110 обиколки за Албон
17:21 - динг! 100 за Алпин
17:22 - само МакЛарън не са минали 100-те днес, но са на 10 от клуб 100
17:22 - персонален сектор едно за Гасли
17:23 - нови жълти за Албон отново
17:23 - и персонален сектор две за Гасли
17:23 - персонален сектор едно за Ръсел
17:23 - :: Гасли подобрява времето си на 1:32.149 и вече е на 14 позиция в обиколка 46 - гуми Медиум
17:23 - силен сектор едно за Цунода с червените гуми
17:23 - зелен сектор едно за Албон
17:24 - лилав микросектор в сектор три за Ръсел
17:24 - :: Ръсел подобрява времето си на 1:30.960 и вече е на трета позиция в обиколка 58 - гуми Медиум
17:24 - :: Цунода с 1:30.835 на трета позиция в обиколка 45 - гуми Софт
17:24 - C4 са гумите на Цунода
17:24 - :: Албон записва 1:31.464 и заема осма позиция в обиколка 112 - гуми Медиум
17:25 - Алонсо се върна в бокса след този стинт
17:25 - :: Гасли направи само една обиколка с време - 2:29.195 - гуми Медиум
17:27 - L: 50 обиколки за Верстапен
17:27 - има отломка на пистата - поне на бялата линия на пистата - падна от болида на Алпин
17:27 - нови жълти гуми за Жоу
17:28 - :: Жоу с 1:31.805 на единайста позиция в обиколка 77 - гуми Медиум
17:28 - част от веждата над гумата на Алпина се откъсна
17:29 - хлъзгава писта в сектор две гласи съобщението от рейс контрола
17:29 - червени гуми за Албон!
17:30 - нови Медиум гуми за Ръсел отново
17:30 - жълти знамена
17:30 - бяха за кратко
17:31 - :: след една обиколка за време Жоу се върна в бокса - 60:0.000 - гуми Медиум
17:31 - L: 60 обиколки за Ръсел
17:31 - L: 60 обиколки за Льоклер
17:32 - персонален сектор едно за Ръсел
17:32 - Пиастри за втори път в бокса - продължава симулацията на състезание
17:32 - Албон не подобрява секторите си
17:33 - :: Ръсел сега прави 1:30.875 и вече е на четвърта позиция в обиколка 61 - гуми Медиум
17:33 - персонален сектор три за Албон, но не подобри постижението си
17:34 - Алонсо се върна на пистата с бели гуми
17:36 - малко повече от 20 минути до края на карането - ще има ли още бързи времена?
17:37 - L: 80 обиколки за Пиастри
17:37 - персонален сектор едно за Цунода - вероятно е с червени гуми, но са показани като бели
17:37 - динг! 100 за МакЛарън
17:37 - :: Цунода записва 1:30.775 и заема трета позиция в обиколка 48 - гуми без маркировка
17:37 - червени са гумите на Цунода
17:38 - информацията за гумите отново отиде по дяволите
17:38 - Албон излезе - с какви гуми
17:39 - Ръсел излиза с нови C3 цълти
17:40 - персонален сектор едно за Албон
17:40 - червени гуми за Албон
17:40 - нови жълти гуми за Хюлкенберг
17:40 - Льоклер с нови жълти гуми
17:40 - :: Албон с 1:30.984 на пета позиция в обиколка 118 - гуми Софт
17:41 - сега е ред на Ръсел
17:42 - персонален сектор две за Ръсел
17:42 - :: Ръсел подобрява времето си на 1:30.870 и вече е на четвърта позиция в обиколка 64 - гуми Медиум
17:42 - сектор три за Ръсел
17:43 - гумите на Льоклер са бели, а не жълти
17:44 - L: 60 обиколки за Верстапен
17:44 - нови жълти за Хюлкенберг, но кой знае реално какви сса
17:45 - L: 80 обиколки за Жоу
17:45 - аеро боя по края на предното крило на Ред Бул
17:46 - Хюлкенберг си играе на излез/влез
17:46 - нови жълти гуми за Жоу
17:46 - L: 70 обиколки за Алонсо
17:47 - персонален сектор едно за Жоу
17:48 - L: 70 обиколки за Льоклер
17:48 - L: 50 обиколки за Цунода
17:48 - и персонален сектор две
17:48 - :: Жоу записва 1:31.531 и заема десета позиция в обиколка 82 - гуми Медиум
17:49 - ако някой ще слага нови гуми сега е момента, защото скоро ще има тест на колата на сигурността, червен флаг и т.н.
17:49 - Ръсел с червени гуми!
17:52 - нови червени за Жоу
17:52 - C4 за Ръсел - персонален сектор едно
17:52 - и персонален сектор две за Ръсел
17:52 - L: 120 обиколки за Албон
17:53 - :: Ръсел с 1:30.368 на втора позиция в обиколка 67 - гуми Софт
17:53 - L: 90 обиколки за Пиастри
17:53 - сектор три за Ръсел, но остава на 46 хилядни зад Льоклер
17:53 - сега е ред на Жоу
17:54 - персонален сектор едно за Жоу
17:54 - и персонален сектор две за Жоу
17:54 - :: Жоу с 1:30.647 на трета позиция в обиколка 85 - гуми Софт
17:55 - три десети между Ръсел и Жоу с червените гуми - C4 и за двамата
17:55 - точно навреме - виртуална кола на сигурността
17:55 - и веднага кола на сигурността
17:55 - и това слага край на тестовете преди началото на сезон 2024
17:56 - интересно, че с караните Софт гуми Пиастри направи няколко зелени микросектора в сектор едно в стинта си с повечко гориво
17:56 - червен флаг
17:57 - след минута ще има старт от мястоВашите коментари

Бахрейн 23.02.2024


Зимни тестове 2024 - Бахрейн 23.02.2024

Още от сезон 2024:
Коментари

 
Все още няма коментари

Нов коментар

 

Само регистрирани потребители могат да коментират. Ако вече имате регистрация можете да влезете в сайта от "Вход". В противен случай можете да се регистирате като натиснете "Вход" и избере "Регистрация". За повече информация: f1.f-e-n.net/index.php/url14729